Existuje obrovská nabídka běžně dostupných protichemických ochranných oděvů a výběr z ní je složitý. Společnost DuPont tento výběr zjednodušuje: pomocí informací, podpory, poradenství a dodávek vynikajících ochranných oděvů na současný trh.

Společnost DuPont považuje za svoji povinnost přispívat k bezpečnosti pracovníků

Mnoho osob pracujících v průmyslu je každý den vystavováno různým rizikům, která ohrožují jejich zdraví – je to prostě součást jejich zaměstnání. Aby mohli dobře odvádět svoji práci, potřebují ochranu, na kterou se mohou spolehnout a které mohou věřit. Výběr vhodného osobního ochranného vybavení přispívá k prevenci úrazů a ke zvyšování důvěry.

Společnost DuPont slučuje snahu o zavádění inovací s odbornými znalostmi o oděvech, jejich materiálech a výrobě, díky čemuž dokáže nabídnout ucelenou řadu vysoce účinných osobních ochranných oděvů, které zvyšují úroveň ochrany profesionálních pracovníků, jimž současně usnadňují provádění jejich úkolů.

Různé úrovně ochrany pro každý druh rizika

Od pohodlných oděvů ProShield® s omezeným způsobem využití, přes účinnější ochranu poskytovanou oděvy řady Tyvek® až po komplexní ochranu zajišťovanou řadou Tychem® – všechny protichemické ochranné oděvy DuPont přispívají k dosažení takové úrovně bezpečnosti, která odpovídá vašim potřebám i druhu činnosti vašeho personálu. Konkrétní druh rizika a odpovídající řešení nabízené společností DuPont můžete nalézt v následující tabulce:

 

Inovace a odborné znalosti znamenají lepší produkty

Činnost divize Personal Protection společnosti DuPont je založena na bohatých zkušenostech zahrnujících trvalou pozornost věnovanou otázkám bezpečnosti. Náš cíl je jednoduchý: vytvářet optimální úroveň ochrany před riziky prostřednictvím našich oděvů a dalšího vybavení. Nejvyšší úsilí, které v této souvislosti vynakládáme, pak zvyšuje úroveň ochrany profesionálních pracovníků, kteří toto osobní ochranné vybavení používají a kteří zároveň mohou snáze plnit své pracovní úkoly.

Služby, podpora a školení z nabídky společnosti DuPont přispívají k dalšímu snižování rizik

Společnost DuPont velmi úzce spolupracuje s podniky působícími v různých průmyslových oborech, a to s cílem přibližovat vlastnosti svých výrobků skutečným potřebám průmyslových uživatelů. Tím však naše zodpovědnost přispívat ke zvyšování bezpečnosti nekončí. Nabízíme také podporu ve formě pomoci při výběru ochranných oděvů a při posuzování rizik spojených s chemikáliemi , jakož i školení zaměřená na používání ochranných oděvů. Například ve spojení s ochrannými oděvy Tyvek® a Tychem® nabízíme komplexní balíček technických služeb, bezpečnostních informací a poradenství.

Uživatelům, kteří mají zájem o individuální pomoc při výběru ochranných oděvů, pak může divize Personal Protection společnosti DuPont nabídnout rozsáhlé technické služby, které jsou přizpůsobeny konkrétním potřebám. K dispozici je služba Techline , která zodpoví otázky technického rázu. Tým našich techniků spravuje obsáhlou databázi fyzikálních vlastností a údajů o chemické propustnosti a propustnosti materiálů používaných v kombinézách Tyvek® and Tychem®.