Osobní ochranné vybavení

INFORMACE A NÁMĚTY

Přidat filtr

Společnost DuPont aktualizovala označení osobních ochranných prostředků, aby usnadnila jejich specifikaci a dodržela nové předpisy EU

Společnost DuPont aktualizovala označení osobních ochranných prostředků, aby usnadnila jejich specifikaci a dodržela nové předpisy EU

Společnost DuPont Personal Protection úspěšně dokončila změnu označení a novou certifikaci svého rozsáhlého sortimentu osobních ochranných oděvů.

Ochranné kombinézy DuPont™ pro farmaceutický průmysl

Ochranné kombinézy DuPont™ pro farmaceutický průmysl

Kombinézy DuPont jsou navrženy pro odvětví farmacie, výroby lékařských zařízení a biotechnologií, v nichž se požaduje vysoký standard v oblasti kontroly částicové a mikrobiologické kontaminace, ať už jde o výrobu léčiv, lékařských přístrojů nebo údržbu v nemocnicích a zdravotnických zařízeních.

Oblékání a svlékání

Oblékání a svlékání

Zjistěte další informace o správných postupech pro oblékání a svlékání osobních ochranných kombinéz.

Ochrana čistých prostorů pomocí oděvů Tyvek®

Ochrana čistých prostorů pomocí oděvů Tyvek®

Účinná kombinace ochrany osob a produktů v čistých prostorech.

Vynikající úroveň nepropustnosti pro chemikálie

Vynikající úroveň nepropustnosti pro chemikálie

Nezávislé testy potvrzují, že ochranné oděvy vyráběné z materiálu DuPont™ Tyvek® poskytují vynikající úroveň nepropustnosti pro chemikálie.

Nové ochranné oděvy Tychem® TK společnosti DuPont nabízejí kompletní ochranu a jsou určeny k průmyslovému použití, záchranným akcím i jako preventivní domácí prostředky

Nové ochranné oděvy Tychem® TK společnosti DuPont nabízejí kompletní ochranu a jsou určeny k průmyslovému použití, záchranným akcím i jako preventivní domácí prostředky

Společnost DuPont proto přichází s novým zcela uzavřeným ochranným oděvem Tychem® TK. Ochranný oděv Tychem® TK se používá s nezávislým dýchacím přístrojem. Nabízí účinnou ochranu proti více než 300 chemikálií.

Nové oděvy DuPont™ Tychem® nabízejí zvýšenou ochranu a pohodlí

Nové oděvy DuPont™ Tychem® nabízejí zvýšenou ochranu a pohodlí

Společnost DuPont obohatila svou nabídku ochranných oděvů o další inovace v podobě nových vlastností, které nabízejí zvýšenou ochranu a přitom uživatelům zajišťují pohodlí a snadný pohyb.

Výhody oděvů DuPont™ Tyvek® ve farmaceutickém odvětví

Výhody oděvů DuPont™ Tyvek® ve farmaceutickém odvětví

Z tohoto důvodu poskytují ochranné oděvy DuPont spolehlivou ochranu pracovníků i citlivých farmaceutických procesů a výrobků na základě technické odbornosti v oblasti ochrany osob a jedinečných vlastností lehké a trvanlivé textilie Tyvek®.

Plánování rozsáhlých operací odstraňování následků

Plánování rozsáhlých operací odstraňování následků

Odstraňování následků nehod může mít řadu podob a právě potřeba být připraven na celou řadu možných událostí představuje pro plánovače postupu při mimořádných událostech jednu z největších výzev.

Odstraňování následků ekologických havárií a jiné likvidace škod velkého rozsahu

Odstraňování následků ekologických havárií a jiné likvidace škod velkého rozsahu

Ekologické katastrofy a havárie mohou být způsobeny buď lidským činitelem, nebo přírodním jevem, tak či onak však téměř vždy vyžadují rychlou a účinnou odezvu, je-li třeba zmírnit a napravit dopad na lidi a životní prostředí.

Tyvek® 800J pro prodyšnou, kapalinotěsnou ochranu

Tyvek® 800J pro prodyšnou, kapalinotěsnou ochranu

Technický vývoj ochranných textilií a oděvů je zcela oprávněně určován požadavky na účinnost. Při existenci vysoce účinné ochrany, která je v současnosti dostupná pro většinu průmyslových, zdravotnických i ekologických rizik, se však zaměření obrací na zlepšování vlastností bezpečnostních oděvů a doplňků z hlediska nošení a používání. Nový protichemický ochranný oděv Tyvek® 800J, který je určen k použití po omezenou dobu, slučuje prodyšnost textilie Tyvek® s ochranou „typu 3“ proti tlakovým proudům kapalin a vodou ředitelných chemikálií.

Protože při použití materiálu Tyvek® poznáte rozdíl

Protože při použití materiálu Tyvek® poznáte rozdíl

Dotknete-li se kteréhokoli oděvu z uceleného sortimentu produktů DuPont ™ Tyvek®, okamžitě si všimnete rozdílu. Textilie Tyvek®, která je opatřena antistatickou úpravou, je jedinečný a všestranný materiál, který je houževnatý a výjimečně netřepivý, přesto však mimořádně lehký a měkký. Je prodyšný pro vzduch i vodní páru, přesto však odpuzuje kapaliny a aerosoly na vodní bázi, jakož i jemné částice a vlákna.

Profesor Tytonius a ochranné oděvy Tyvek®

Profesor Tytonius a ochranné oděvy Tyvek®

Společnost DuPont představuje profesora Victora Tytonia, kybernetického vědce, který se specializuje na téma ochrany pracovníků a protichemických ochranných oděvů a materiálů.

DuPont™ SafeSPEC™ – usnadnění výběru oděvu

Ochrana před kontaminací cytostatiky pomocí oděvů Tyvek® a Tychem®

Ochrana před kontaminací cytostatiky pomocí oděvů Tyvek® a Tychem®

Kromě toho, že poskytují ochranu produktů, splňují oděvy Tyvek® a Tychem® také požadavky na zařazení jako prostředky kategorie III pro ochranu osob před chemikáliemi.

Průvodce společnosti DuPont zhodnocením chemického rizika

Průvodce společnosti DuPont zhodnocením chemického rizika

Při výběru ochranného protichemického oděvu je třeba zvážit více ochranných potřeb. Aby bylo možno poskytnout pracovníkům v průmyslových provozech bezpečný a pohodlný ochranný oděv, který vyhovuje normám, je nezbytné důkladně zhodnotit riziko.

Více než jen bezpečnost = osobní ochranné vybavení DuPont

Více než jen bezpečnost = osobní ochranné vybavení DuPont

Společnost DuPont poskytuje vysoce kvalitní osobní ochranné vybavení a oděvy určené pro pracovníky, kteří mohou být vystaveni množství chemických rizik. Přitom svým zákazníkům pomáhá při hledání řešení, která jsou vhodná pro jejich potřeby. Přezná znalost rizik souvisejících s pracovním prostředím pomáhá bezpečnostním technikům při výběru ze širokého sortimentu produktů osobního ochranného vybavení.

Průvodce společnosti DuPont pro výběr osobní protichemické ochrany

Průvodce společnosti DuPont pro výběr osobní protichemické ochrany

Pracovníci mohou být vystaveni velkému množství rizik: od chemikálií, prachu, radioaktivních částic, vláken, dioxinů a maziv po biologické a fytosanitární látky. Společnost DuPont pomáhá bezpečnostním technikům s výběrem OOP a poskytuje vysoce kvalitní ochranné protichemické oděvy.

No results founds