Ochrana révy vinné

Efektivní řešení ochrany pro pěstování révy vinné

Pěstování révy vinné je díky neustálým změnám počasí, životního prostředí a vlivu škůdců stále obtížnější. Jsou příčinou jejího poškození, nižší kvality a výnosu.

V oddělení přípravků na ochranu rostlin v České republice pomáháme zemědělcům najít efektivní řešení pro pěstování révy vinné.

Nabízíme našim zákazníkům jak fungicidní tak i insekticidní přípravky pro pěstování révy vinné, které se aplikují v mnoha státech Evropy, které jsou tradičními pěstiteli této plodiny. Jejich včasnou aplikací snižujeme rizika ovlivňující kvalitu a výnos.

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační povahu. Před použitím si vždy přečtěte etiketu/návod k použití.