DuPont™ Fontelis® fungicid

inovativní řešení pro choroby jabloní a hrušní

Fontelis® fungicid je nový přípravek ve fungicidní ochraně Vašich sadů proti širokému spektru nemocí pro kvalitnější produkci i do oblastí s již vzniklou rezistenci k existujícícm produktům.

Fontelis® fungicid

DuPont™ Fontelis® je nový fungicid, který řeší choroby jabloní a hrušní. Je určen k ochraně Vašich sadů proti strupovitosti a padlí na jabloních a hrušních. Byla prokázána významná vedlejší účinnost vůči černé skvrnitosti na plodech. Pozitivně působí proti skládkovým hnilobám. Přínos účinné látky penthiopyrad (FRAC 7)  je v přerušení fungicidních sledů a tím oddálení rizika vzniku rezistence. Účinná látka vykazuje translaminární a lokálně systemický pohyb v ošetřených pletivech. Přípravek působí preventivně, kurativně s reziduálním účinkem a navíc indukuje obranné mechanismy plodiny.

Hlavní výhody:

  • Nový, unikátní přípravek proti strupovitosti, padlí s vedlejším účinkem proti skládkovým chorobám jabloní a hrušní
  • Vhodný do systému integrované produkce podle metodiky SISPO
  • Obsahuje zcela novou účinnou látku se širokým spektrem účinku (SDHI)
  • Vykazuje excelentní preventivní účinnost
  • Vynikající selektivita k opylovačům a užitečnému hmyzu (IOBC studie)
  • Využitelný v rámci antirezistentní strategie (IRM)
  • Rychlá penetrace do rostlinných tkání a translaminární pohyb
  • V deštivém období má vynikající odolnost vůči vymytí
  • Kompatibilita se širokým spektrem účinných látek
  • Výborné působení i za nízkých teplot

 

Doporučení pro aplikaci

Přípravek Fontelis® je možné použít proti strupovitosti jabloní a hrušní, od fáze rašení do konce vegetace, v dávce 0,5 – 0,75 l/ha. Vyšší dávku použijeme v případě vyššího infekčního tlaku. Je vhodný do tankmixů se širokým spektrem insekticidů (např. Coragen®, Steward®) a fungicidů. Nejlepší je přípravek aplikovat v období od květu do fáze vytváření plodů.

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační povahu. Před použitím si vždy přečtěte etiketu/návod k použití.