Naše webové stránky používají soubory cookie, abychom vám mohli poskytnout lepší možnosti a online služby. Budete-li pokračovat, vyjádříte tak svůj souhlas s tím, abychom používali soubory cookie v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

DuPont™ Lexus® 50 WG herbicid

hubí plevele v pšenici ozimé, žitě ozimém a tritikale

Lexus® 50 WG je širokospektrální selektivní herbicid ze skupiny sulfonylmočovin. Je prodáván společně s herbicidem Stomp 400 SC. Tato kombinace poskytuje komplexní herbicidní ošetření na podzim.

Lexus® 50 WG

Balení přípravku Lexus® 50 WG

DuPont™ Lexus® 50 WG  herbicid je přípravek se systémovým účinkem (ALS inhibitor) s příjmem listy a kořeny rostlin a hubí plevele v pšenici ozimé, žitě ozimém a triticale jako je chundelka metlice, psárka rolní a další dvouděložné plevele. Zastavuje růst citlivých plevelů bezprostředně po aplikaci, avšak vizuální symptomy účinku jsou druhově individuální a u některých plevelů jsou patrné v závislosti na povětrnostních podmínkách až po několika týdnech.

Stomp® 400 SC je selektivní herbicid určený k hubení jednoletých dvouděložných plevelů, prosovitých trav a chundelky metlice v ozimých obilninách a dalších plodinách

Hlavní výhody:

  • Komplexní širokospektrální herbicidní ošetření na podzim
  • Hubí plevele v pšenici ozimé, žitě ozimém a tritikale včetně chundelky metlice i psárky rolní včetně rezistentních populací
  • Hubí široké spektrum dvouděložných plevelů včetně svízele
  • Lze zařadit jako následnou plodinu řepu, řepku, kukuřici a brambory
  • Široký aplikační interval (od 1. listu do konce odnožování obilniny)
  • Lze spojit s insekticidním ošetřením proti přenašečům viróz

 

Stomp® je registrovaná ochranná známka BASF SE Ludwigshafen.

Informace o výrobcích

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační povahu. Před použitím si vždy přečtěte etiketu/návod k použití.