Naše webové stránky používají soubory cookie, abychom vám mohli poskytnout lepší možnosti a online služby. Budete-li pokračovat, vyjádříte tak svůj souhlas s tím, abychom používali soubory cookie v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Spolehlivé a ekonomické hubení plevelů v letošní sezóně 

Bohumil Štěrba, DuPont

 

Společné balení (tzv. balíček) 2 herbicidních přípravků Biplay® SX® + Starane®250 EC hubí velký počet plevelů v obilninách. Po doprodeji tohoto balíčku bude na trh uvedena novinka Biplay® SX® + Starane®FORTE. 

Oba herbicidní balíčky je výhodné použít k opravám podzimních herbicidních ošetření například na svízel, brukvovité plevele, violky i pcháč. Lze aplikaci balíčku spojit s chundelkohubnými přípravky, např. Axial®, Isoproturon®. Nejvíce výhod nabízí v základním herbicidním ošetření jarních obilnin. Hubí totiž velký počet plevelů, ale zároveň oba příípravky mají nejvyšší selektivitu (šetrnost) k obilnině. Nedochází tak ke zbrždění v růstu a zpoždění vývoje jarních obilnin, hlavně sladovnického ječmene.

 

Charakteristika přípravků v balíčcích

Biplay® SX® je systémový herbicid, určený k hubení velkého počtu dvouděložných plevelů včetně pcháče osetu. Obsahuje 2 účinné látky ve srovnání s jinými konkurečními přípravky ze skupiny sulfonylmočovin. Přípravek je přijímán hlavně listy, krátce po aplikaci i kořeny plevelů.

Starane® 250 EC je systémový herbicid s bezkonkurenčním účinkem na svízel přítulu ve všech růstových fázích. Obsahuje 250 g účinné látky fluroxypyr v 1 l přípravku. Je přijímán listy plevelů.

Starane® FORTE obsahuje 333,3 g účinné látky fluroxypyr.

 

Doporučené dávkování přípravků v balíčcích
PLODINA DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ BIPLAY® SX® + STARANE® 250 EC (1 KUS= 500G + 5 L) MNOŽSTVÍ OŠETŘENÝCH HEKTARŮ Z 1 KUSU BALÍČKU CENA HERBICIDNÍHO OŠETŘENÍ 1 HA V KČ
Ozimé obilniny 40 g + 0,4 l 12,5 ha 547 Kč / 1 ha
Jarní obilniny (mimo oves) 35 g + 0,35 l
30 g + 0,3 l
15 ha
16 až 17 ha
456 Kč / 1 ha
414 Kč / 1 ha
PLODINA DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ BIPLAY® SX® + STARANE® FORTE (1 KUS = 600 G + 5 L) MNOŽSTVÍ OŠETŘENÝCH HEKTARŮ Z 1 KUSU BALÍČKU CENA HERBICIDNÍHO OŠETŘENÍ 1 HA V KČ
Ozimé obilniny 40 g + 0,3 l 15 ha 547 Kč / 1 ha
Jarní obilniny (mimo oves) 35 g + 0,26 l
30 g + 0,22 l
17 ha
20 ha
483 Kč / 1 ha
410 Kč / 1 ha

 

 

 

Přípravky Starane® 250 EC nebo Starane® Forte dávkujte podle růstové fáze svízele přítulyUpozornění:

  • Před aplikací přípravků a vytvářením dalších směsí tank-mix si vždy přečtěte návody k použití všech přípravků
  • Aplikaci balíčku lze již spojit s prvními fungicidy proti chorobám, např. Talius®, Soligor® ,  Acanto® , Opus® Top,  Agent™ nebo morforegulátory

 

Široké spektrum hubených plevelů

Společná aplikace obou přípravků hubí spolehlivě velký počet dvouděložných plevelů, jako např.: heřmánkovec přímořský i nevonný, rmen rolní, mák vlčí, výdrol řepky, výdrol slunečnice, ředkev ohnici, penízek rolní, kokošku pastuší tobolku, hluchavky, merlíky, hořčici rolní, kolenec rolní, ptačinec žabinec, šťovíky, rdesna, konopici, starček obecný, tetluchu kozí pysk, lilek černý a další. Navíc hubí i obtížně hubitelné plevele, jako jsou violky, chrpa modrák, rozrazily, opletka obecná (pohanka svlačcovitá), kakosty, úhorníky, zemědým a další.

 

Vysoká účinnost na svízel i pcháč

Společná aplikace obou přípravků  hubí spolehlivě a rychle svízel přítulu.  Vyšší teploty nebo aplikace v hnojivu DAM390 zvyšují účinnost na svízel. Na pcháč oset je nejvyšší a nejrychlejší účinnosti dosahováno aplikací ve  fázi listové růžice a počátku dlouživého růstu pcháče.

 

Výhodná může být i dělená aplikace

Pokud je jaro chladnější,  na řadě polí může být účinnější provést spíše dělenou aplikaci proti různě vzcházejích plevelům. Zpravidla se provádí nejprve aplikace herbicidu Biplay® SX® proti dvouděložným plevelům (lze spojit s aplikací morforegulátorů na podporu odnožování obilniny), později potom aplikace Starane® proti svízeli (lze spojit s aplikací fungicidů i morforegulátorů).

 

Selektivita obou přípravků k obilnině

Vzhledem k tomu, že hlavně jarní ječmen má jen krátké jarní období po růst a vývoj, je právě použití herbicidní kombinace Biplay® SX® + Starane® k hubení plevelů v jařinách nejvýhodnější.  Přípravky totiž patří do kategorie nejselektivnějších (šetrnost vůči obilnině) herbicidů. Po aplikaci nedochází k žádným projevům zbrždění růstu a vývoje obilniny nebo dalších příznaků fytotoxicity.

 

Originální přípravky se zárukou kvality

Biplay® SX® je označen ochranným prvkem kvality proti padělkům (sebedestruktivní páska s 3D hologramem) originálního přípravku společnosti DuPont. Přípravky Starane® 250 EC a Starane® Forte jsou originálními přípravky společnosti Dow AgroSciences. Obě společnosti garantují vysokou kvalitu svých originálních produktů pro zemědělce i životní prostředí ve srovnání s padělky nebo pozměňovanými souběžnými dovozy přípravků.

 

Klíčové informace:

  • Balíček Biplay® SX® + Starane® 250 EC bude doplněn inovovaným balíčkem Biplay® SX®+ Starane®FORTE
  • Balíček dvou herbicidů Biplay® SX® + Starane® hubí velký počet dvouděložných plevelů
  • Bezkonkurenční účinnost na svízel, šťovíky, svlačec, opletku ve srovnání s jinými herbicidy
  • Hubí navíc i violky, chrpu, rozrazily, kakosty, zemědým, úhorníky, pcháč a další
  • Opravy podzimních ošetření, lze tank-mix s chundelkohubnými přípravky
  • Nejvýhodnější herbicidní ošetření v jařinách vzhledem k spektru hubených plevelů a selektivitě přípravku
  • Lze pěstovat jako následnou plodinu na podzim řepku ozimou
  • Záruka kvality použití originálních přípravků od renomovaných výrobců

 

 

Biplay® SX®, sólo použití

Koupit lze u distributorů i samotný herbicid Biplay® SX® bez Starane®. Biplay® SX® sólo je určen k hubení velkého počtu dvouděložných plevelů a pcháče, nehubí svízel. K přípravku je dodáváno zdarma smáčedlo Trend®. Dávkování je od 30 do 45g na ha podle druhu a růstové fáze plevelů. Po doprodeji balení á 500g bude v nabídce á 600g.

 

Granstar® 75 WG,  osvědčený herbicid na sníženou cenu

K dispozici bude zemědělcům stále i širokospetrální herbicid Granstar® 75 WG, určený buď k sólo ošetření obilnin v 25g na ha  proti dvouděložným plevelům a pcháči  nebo jako partner v nižší dávce 15-20g  ke všem svízelohubným přípravkům, např.  Starane® 250 EC, Tomigan® 75 WG, Grodyl® 75 WG. V letošním roce má i sníženou cenu ve srovnání s rokem 2015.  Granstar® 75 WG lze aplikovat i v ovsu.

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační povahu. Před použitím si vždy přečtěte etiketu/návod k použití.