Kvalitní ochrana obilnin od společnosti DuPont CZ s.r.o. i v roce 2016

Ing. Michaela Hospodková

 

Přestože loňský rok byl specifický svým suchým průběhem počasí a nástup chorob dal na sebe čekat, kvalitní ochrana měla své místo zejména po napadení braničnatkami nebo rzemi. Konkrétně rez pšeničná a plevová měly na některých lokalitách velice agresivní průběh a zásadně ovlivnily výnosový potenciál porostů.

Společnost DuPont CZ s.r.o. je již stálicí ve fungicidním ošetření jak pšenic tak i ječmenů. Své nezastupitelné místo mají zde přípravky Acanto® (úč.l. pikoxystrobin) do všech TM kombinací, zejména pokud je vysoký tlak rzí jako v loňském roce a dále velice osvědčený přípravek Plinker® (úč. l. pikoxystrobin + chlórthalonil) zejména v ječmenech a v neposlední řadě fungicid nové generace přípravek Treoris® (úč. l. penthiopyrad + chlórthalonil). V letošnímm roce k těmto kvalitním přípravkům přibyla další posila – novinka Soligor®.

Ekonomické fungicidní ošetření od časné aplikace až po klas – jednoznačně novinkou Soligor®

Společnost DuPont CZ s.r.o.  měla v předešlých letech ve své nabídce dvojbalení přípravků Adroit Adept Pack (epoxykonazol + prochloraz), které řešilo dřívější fungicidní ošetření proti chorobám (zejména T1 aplikace). V letošním roce doporučujeme od časných aplikací do pšenic a ječmenů jednoznačně novinku roku 2016 přípravek Soligor®.

Přípravek Soligor® obsahuje velice kvalitní a vyváženou kombinaci 3 účinných látek, které společně řeší všechny problematické listové choroby pšenic a ječmenů (braničnatky, rzi, hnědá a rhynchosporiová kvrnitost ječmenů) a dále komplex chorob pat stébel a v neposlední řadě i klasové choroby.

Jedná se o úč. látky spiroxamin, tebukonazol a protiokonazol. Účinná látka spiroxamin je plně sytémová a vyznačuje se hlavně léčebným účinkem na padlí travní a rzi. Účinná látka protiokonazol je také plně systémová a působí jak preventivně, tak kurativně a eradikativně proti širokému spektru chorob (listové, klasové a komplexu chorob pat stébel). A do třetice úč. látka tebukonazol je take plně systémová a má vynikající účinek na rzi a klasové choroby.

Doporučená aplikace je 0,7 l/ha, která je plně dostačující pro řešení braničnatek, padlí a rzí v pšenicicích a rhynchosporiové a hnědé skvrnitosti a rzí v ječmenech. Při extrémně vysokém tlaku padlí travního v pšenicích je možné aplikovat vyšší dávku 0,9 l/ha.

Velkou výhodou je načasování připravku Soligor®. Je možné ho totiž aplkovat hned od časných napadení v T1 (padlí, braničnakty, komplex chorob pat stébel, skvrnitosti u ječmenů), tak později dle aktuálního tlaku chorob na praporcový list jako 1 základní fungicidní ošetření a nebo jako pozdější aplikace cíleně proti rzem a klasových chorobám.

A jak (nejen) proti rzem v roce 2016?

Jak již bylo v úvodu zmíněno, v loňském roce se na mnoha místech ČR pěstitelé obilnin potýkaly s kalamitním výskytem rzi pšeničné a plevové.

Ve světle těchto událostí se fungicidní doporučení společnosti DuPont CZ ukázaly jako velice efektivní a to nejen v řešení rzí, ale i dalších listových chorob. Potvrzují to výsledky přesných pokusů z roku 2015, které se prováděly u společnosti  Ditana s.r.o. Velká Bytřice.                                                                                                                    

Jak z přiložených grafů vyplývá, tak napadení pšenice ozimé rzí pšeničnou a braničnatkou pšeničnou bylo vysoké. U rzi pšeničné dosahovalo při hodnocení praporcového listu (F) 1.7. napadení 38% a u hodnocení podpraporcového listu (F-1) bylo napadení dokonce 48%. U braničnatky bylo ve stejném termínu 1.7. napadení praporcového listu (F) 15,5% a u podpraporcového listu (F-1) 12%. Varianta dvou fungicidních ošetření aplikovaná podle systému proPlant ( T1 15.5.; T2 29.5.) - TM Acanto® 0,5 l + Opus® Top 0,5 l a Treoris® 2 l dosáhla v účinnostním hodnocení jak na rez tak braničnatku před 90%. Výnos toto hodnocení jen potvrdil, kdy byl přínos + 2,74 t/ha oproti kontrole (8,48 t/ha). Vyjádřeno penězy, jedná se o přínos 8 863 Kč/ha* po odečtení nákladů na fungicidní ochranu. Z toho jasně plyne, že nejen výběr kvalitních fungicidních přípravků, ale i správně načasování fungicidní aplikace jsou nutné k zajištění zdravých a rentabilních porostů obilnin.

Celkově lze ovšem říci, všechny zkoušené fungicidní technologie společnosti DuPont CZ se osvědčily i v extrémním roce 2015, což dokládá nejen % hodnocení účinnosti proti rzi a braničnatce, ale i konečné výnosové hodnocení proti neošetřené kontrole.

U ječmene jarního (odrůda Bojos) byl nástup chorob velice pozvolný. Významnější byl nakonec výskyt rhynchosporiové a ramuláriové skvrnitosti. Výnosové hodnocení jednoznačně ukazuje nejvyšší výnos u varianty s jedním fungicidním ošetřením a sice s přípravkem Treoris® aplikovaným v dávce 2 l/ha, kde bylo navýšení proti kontrole 1,31 t/ha. Což je ve finančním vyjádření přínos 3 994 Kč/ha* po odečtění nákladů za cenu  fung. ošetření. Výsledky pokusů 2015 na ječmenech tedy ukazují, že i jedno kvalitní fungicidní ošetření vám dokáže přinést slušný výnosový a finanční přírůstek.

Letošní zima se prozatím nese v teplejším a sušším duchu a lze tedy očekávat, že jarní sezóna 2016 bude velice podobná té loňské. Je tedy vysoká pravděpodobnost, že vysoký tlak některých listových ochrob, zejména rzí bude pokračovat a je proto důležité zamyslet se nad kvaliltní fungicidní ochranou již nyní a předvybrat vhodné přípravky. Společnost DuPont CZ má rozhodně ve svém portfoliu co nabídnout. Ať už se jedná o brzké T1 aplikace (Talius®, Soligor®) přes základní ošetření praporcového listu (TM Acanto® + Opus® Top/Agent®, Soligor®, Plinker®, Treoris®) až po řešení klasových ochorob a několikrát zmiňovaných rzí (přípravek Soligor®).           

 

*vypočítáno dle ceníku přípravků na ochr. rostlin 2015 a ceny zem. komodit prosinec 2015                                              

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační povahu. Před použitím si vždy přečtěte etiketu/návod k použití.