Naše webové stránky používají soubory cookie, abychom vám mohli poskytnout lepší možnosti a online služby. Budete-li pokračovat, vyjádříte tak svůj souhlas s tím, abychom používali soubory cookie v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Spolehlivé a ekonomické hubení plevelů v obilninách

Spolehlivé a ekonomické hubení plevelů v obilninách
Spolehlivé a ekonomické hubení plevelů v obilninách

Ing. Michaela Hospodková, Ing. Bohumil Štěrba, DuPont CZ s r.o.

V loňském roce uvedla společnost DuPont CZ s r.o. na trh společné balení (tzv. balíček) 2 herbicidních přípravků Biplay® SX® + StaraneÒ Forte. Tento balíček nahrazuje široce používaný a oblíbený Biplay SX + Starane 250 EC a  spolehlivě hubí velký počet plevelů v obilninách.  Zejména je výhodné tento balíček použít k opravám podzimních herbicidních ošetření, například na svízel, brukvovité plevele, violky, pcháč, zemědým nebo jiné plevele. Aplikaci balíčku lze spojit na jaře s chundelkohubnými přípravky, např. Axial.  Nejvíce výhod nabízí v základním herbicidním ošetření jarních obilnin. Hubí totiž velký počet plevelů, ale zároveň oba přípravky mají nejvyšší selektivitu (šetrnost) k obilnině. Nedochází tak ke zbrždění v růstu a vývoje jarních obilnin. Proto je společná aplikace přípravků Biplay SX + Starane Forte bezkonkurenčním řešením hubení plevelů v sladovnických odrůdách ječmene.

Charakteristika přípravků v balíčku

Biplay® SX® je systémový herbicid, určený k hubení velkého počtu dvouděložných plevelů včetně pcháče osetu. Obsahuje 2 účinné látky ve srovnání s jinými konkurečními přípravky ze skupiny sulfonylmočovin. Přípravek je přijímán hlavně listy, krátce po aplikaci i kořeny plevelů.

Starane® Forte je systémový herbicid s bezkonkurenčním účinkem na svízel přítulu ve všech růstových fázích. Obsahuje 333,3 g účinné látky fluroxypyr. Je přijímán listy plevelů.

 

Široké spektrum hubených plevelů

Společná aplikace obou přípravků hubí spolehlivě velký počet dvouděložných plevelů, jako např.: heřmánkovec přímořský i nevonný, rmen rolní, mák vlčí, výdrol řepky, výdrol slunečnice, ředkev ohnici, penízek rolní, kokošku pastuší tobolku, hluchavky, merlíky, hořčici rolní, kolenec rolní, ptačinec žabinec, šťovíky, rdesna, konopici, starček obecný, tetluchu kozí pysk, lilek černý a další. Navíc hubí i obtížně hubitelné plevele, jako jsou chrpa modrák, rozrazily, opletka obecná (pohanka svlačcovitá), úhorníky, zemědým a další. V neposlední řadě je potřeba zdůraznit, že se jedná o jedno z mála spolehlivých jarních ošetření proti violkám, rozrazilů nebo kakostům.

 

Vysoká účinnost na svízel i pcháč

Společná aplikace obou přípravků  hubí spolehlivě a rychle svízel přítulu.  Vyšší teploty nebo aplikace v hnojivu DAM390 zvyšují účinnost na svízel. Na pcháč oset je nejvyšší a nejrychlejší účinnosti dosahováno aplikací ve  fázi listové růžice a počátku dlouživého růstu pcháče.

 

Výhodná může být i dělená aplikace

Pokud je jaro chladnější,  na řadě polí může být účinnější provést spíše dělenou aplikaci proti různě vzcházejích plevelům. Zpravidla se provádí nejprve aplikace herbicidu Biplay® SX® proti dvouděložným plevelům (lze spojit s aplikací morforegulátorů na podporu odnožování obilniny), později potom aplikace StaraneÒ Forte proti svízeli (lze spojit s aplikací fungicidů i morforegulátorů).

 

Selektivita obou přípravků k obilnině

Vzhledem k tomu, že hlavně jarní ječmen má jen krátké jarní období po růst a vývoj, je právě použití herbicidní kombinace Biplay® SX® + Starane® Forte k hubení plevelů v jařinách nejvýhodnější.  Přípravky totiž patří do kategorie nejselektivnějších (šetrnost vůči obilnině) herbicidů. Po aplikaci nedochází k žádným projevům zbrždění růstu a vývoje obilniny nebo dalších příznaků fytotoxicity.

 

Originální přípravky se zárukou kvality

Biplay® SX® je označen ochranným prvkem kvality proti padělkům (sebedestruktivní páska s 3D hologramem) originálního přípravku společnosti DuPont. Přípravek StaraneÒ Forte je originálními přípravek společnosti Dow AgroSciences. Obě společnosti garantují vysokou kvalitu svých originálních produktů pro zemědělce i životní prostředí ve srovnání s padělky nebo pozměňovanými souběžnými dovozy přípravků.

 

Klíčové informace:

  • Balíček dvou herbicidů Biplay SX + Starane Forte hubí velký počet dvouděložných plevelů
  • Bezkonkurenční účinnost na svízel, šťovíky, svlačec, opletku ve srovnání s jinými herbicidy
  • Hubí navíc i violky, chrpu, rozrazily, kakosty, zemědým, úhorníky, pcháč a další
  • Opravy podzimních ošetření, lze tank-mix s chundelkohubnými přípravky
  • Nejvýhodnější herbicidní ošetření v jařinách vzhledem k spektru hubených plevelů a selektivitě přípravku
  • Lze pěstovat jako následnou plodinu na podzim řepku ozimou
  • Záruka kvality použití originálních přípravků od renomovaných výrobců

 

 

Biplay® SX®, sólo použití

Koupit lze u distributorů i samotný herbicid Biplay® SX® bez Starane® Forte. Biplay® SX® sólo je určen k hubení velkého počtu dvouděložných plevelů a pcháče, nehubí svízel. K přípravku je dodáváno zdarma smáčedlo Trend®. Dávkování je od 30 do 45g na ha podle druhu a růstové fáze plevelů. Balení přípravku je 600g přípravku.

 

Nový herbicid Express 50 SX jako náhrada za Granstar 75 WG

Zemědělcům, kteří hospodaří v OPVZ II. Stupně,  je v letošním roce DuPont doporučován nový přípravek Express 50 SX k ošetření pšenice ozimé a jarního ječmene. Doposud byl Express 50 SX doporučován jen k ošetření slunečnice (pouze vybrané hybridy).  Express obsahuje účinnou látku tribenuron-methyl a  je určen k hubení hlavních dvouděložných plevelů a pcháče. Nehubí svízel. K přípravku je dodáváno zdarma smáčedlo TrendÒ. Dávkování je od 25 do 30g na ha podle druhu a růstové fáze plevelů. 

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační povahu. Před použitím si vždy přečtěte etiketu/návod k použití.