Nové a kvalitní fungicidní přípravky od společnosti DuPont CZ s.r.o.

Nové a kvalitní fungicidní přípravky od společnosti DuPont CZ s.r.o.
Obr. č. 1. Kvalitní fungicidní ochrana zásadně ovlivňuje výnosový potenciál porostů obilnin

Kvalitní fungicidní ochrana má v posledních letech své místo zejména proti napadení braničnatkami nebo rzemi a zásadně ovlivňuje výnosový potenciál porostů. 

Společnost DuPont CZ s.r.o. je již stálicí ve fungicidním ošetření jak pšenic tak i ječmenů. Své nezastupitelné místo má zde přípravek Acanto® (úč.l. pikoxystrobin) do všech TM kombinací, zejména pokud je vysoký tlak rzí, dále je zde velice osvědčený přípravek Plinker® (úč. l. pikoxystrobin + chlórthalonil) a to především v ječmenech a v neposlední řadě fungicid nové generace - přípravek Treoris® (úč. l. penthiopyrad + chlórthalonil) určení pro prémiové porosty pšenic a ječmenů s vysokým výnosovým potenciálem. V loňském roce k těmto kvalitním přípravkům přibyla další posila – fungicid Soligor® a fungicid Acanto® Plus. 

Fungicidní ošetření od časné aplikace až po klas – jednoznačně přípravkem Soligor®

V letošním roce doporučujeme do časných aplikací pšenic a ječmenů jednoznačně přípravek Soligor®, který může být vhodně doplněn známým přípravkem Talius® pro posílení účinnosti proti padlí. 

Přípravek Soligor® obsahuje velice kvalitní a vyváženou kombinaci 3 účinných látek (spiroxamin, tebukonazol a protiokonazol), které společně řeší všechny problematické listové choroby pšenic a ječmenů (braničnatky, rzi, hnědá a rhynchosporiová kvrnitost ječmenů), dále komplex chorob pat stébel a v neposlední řadě i klasové choroby.  

Účinná látka spiroxamin je plně sytémová a vyznačuje se hlavně léčebným účinkem na padlí travní a rzi. Účinná látka protiokonazol je také plně systémová a působí jak preventivně, tak kurativně i eradikativně proti širokému spektru chorob (listové i klasové). A do třetice úč. látka tebukonazol je také plně systémová a má vynikající účinek na rzi a klasové choroby.  

Velkou výhodou je načasování připravku Soligor®. Je možné ho totiž aplikovat hned od časných napadení v T1 (padlí, braničnakty, komplex chorob pat stébel, skvrnitosti u ječmenů), tak i pozdějších termínech proti listovým i klasovým chorobám. 

Výhodné balení přípravků Soligor® + Talius®

V letošním roce je přípravek Soligor® navíc nabízen ve zvýhodněném balení s přípravek Talius®.  Balíček obsahuje 140 l přípravku Soligor® a 20 l přípravku Talius®

Talius®  obsahuje účinnou látku proquinazid  a je specialistou proti padlí s dlouhodobým účinkem. Dále tento přípravek indukuje obranné reakce obilnin proti dalším infekcím a oddaluje nástup infekcí původců listových skvrnitostí.

Doporučená aplikace sólo přípravku Soligor® je 0,7 l/ha, která je plně dostačující na řešení braničnatek, padlí a rzí v pšenicích a rhynchosporiové a hnědé skvrnitosti a rzí v ječmenech. Při vyšším tlaku padlí travního se doporučuje právě společná kombinace přípravku Soligor® v dávce 0,5 – 0,7 l/ha a přípravku Talius® v  dávce 0,1 l/ha.

Obr. č.2: Doporučení pro aplikaci v pšenici ozimé

Obr. č.3 : Doporučení pro aplikaci v ječmeni jarním

Robustní fungicid Acanto® Plus

Jako  základní fungicidní ošetření pšenic a ječmenů nebo pro pozdější druhé aplikace je  jednoznačným řešením další loňská novinka – přípravek Acanto® Plus. Obsahuje již lety odzkoušený a kvalitní strobilurin picoxystrobin doplněný azolovou složkou – cyprokonazolem. Tato vyvážená kombinace je ještě navíc posílena vylepšenou SC formulací. Acanto® Plus vyniká rychlým příjmem do ošetřených částí obilnin, akropetálním a translaminární rozvodem a navíc I fumigační aktivitou (účinnost výparem v porostu). Toto vše dohromady se podílí na vynikajícím účinku přípravku Acanto® Plus proti všem hlavním listový chorobám, zejména pak proti rzem a to jak pšeničné, tak plevové.  Doporučená aplikační dávka přípravku Acanto® Plus je 0,75 l/ha – 1 l/ha. 

V přesných maloparcelkových pokusech Ing. Aleny Bezdíčkové, Ph.D. (v pšenici ozimé, odrůda Federer, 2016) dosahoval přípravek Acanto® Plus v dávce 1 l/ha výborných výsledků. Jednalo se o systém dvojího fungicidního ošetření: T1 aplikace přípravek Soligor® 0,9 l/ha a následně T2 aplikace přípravek Acanto® Plus 1 l/ha, kdy došlo k navýšení výnosu oproti neošetřené kontrole o 24%.

Další nespornou výhodou přípravku Acanto® Plus je jeho široká registrace do další plodin mimo obilniny. Acanto® Plus můžete aplikovat i do řepky jako vynikající řešení proti hlízence, Alternárii, plísni šedé a zelné a dále do cukrovky proti cerkospoře a padlí řepnému a rzi řepné.

 

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační povahu. Před použitím si vždy přečtěte etiketu/návod k použití.