Naše webové stránky používají soubory cookie, abychom vám mohli poskytnout lepší možnosti a online služby. Budete-li pokračovat, vyjádříte tak svůj souhlas s tím, abychom používali soubory cookie v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Herbicidní strategie u řepky ozimé

Herbicidně neošetřená kontrola

Výborný herbicidní účinek byl u varianty CPOST MaxRaptor® (1,33 l/ha) a POST Salsa® 75 WG (25 g/ha) + Trend® (0,1 %)

Zpravidla prvním postřikem do řepky po zasetí je aplikace herbicidů. Cílem je zlikvidovat hlavní plevelné druhy, především heřmánkovité plevele a svízel. Takto byly a jsou sestaveny účinné látky herbicidů či jejich tank mix kombinací. V současnosti tyto druhy plevele již zpravidla nepředstavují tak vážný problém. O to více začínají škodit plevele dříve méně významné a v řepce těžko hubitelné, jako jsou violky, všechny druhy brukvovitých plevelů hlavně úhorník, kokoška, penízek, dále pak kakosty, prlina, hluchavky, vlčí mák a řada dalších. Vyselektovali jsme si tyto plevele většinou sami, a to jednostranným používáním stejných účinných látek a špatně sestavenými osevními sledy.          

                Na jedné straně přibývají tyto problematické plevele a současně přibývají případy ne zrovna optimálního účinku preemergentních herbicidů. Na vině nejsou však přípravky, ale nekvalitní příprava půdy a nevhodné povětrnostní podmínky. Většina herbicidů do řepky je aplikována preemergentně, což je z pohledu účinku na plevele a nízké fytotoxicity k řepce výhodné. V poslední době, také s příchodem přípravku Galera® a Salsa®, se rozšiřují možnosti i postemergentního ošetření. To je rozumné použít v případech, kdy jistota vzcházení řepky není ideální, anebo nelze očekávat dostačující účinnost preemergentů. Těchto situací začíná přibývat. Za extrémního sucha či mokra, při výsevu do hůře připravené půdy s posklizňovými zbytky a hroudami na povrchu je vhodné neutrácet za hubení plevele preemergenty, ale počkat až na vzejití řepky a plevele následně řešit postřik proti plevelu postemergentně.

                Zatímco preemergentů a časně postemergentních herbicidů jsou na trhu desítky. „Klasických“ postemergentů, aplikovaných zpravidla od 1. do 5. listu řepky, je v nabídce jen několik. Z nich lze použít aminopyralid + clopyralid + picloram (Galera® podzim),ethametsulfuron (Salsa® 75 WG), propyzamide (Kerb® 50 W) nebo v případě clearfieldových řepek imazamox + metazachlor + quinmerac (Cleravis®).

Salsa® vyniká výtečným účinkem na kakosty v případě postemergentní aplikace, který má stejně jako Butisan® Duo, Butisan® Max a Galera® podzim nejlepší na trhu. Výtečná je také její účinnost na brukvovité plevele jako je kokoška, hulevník, penízek a úhorník. Salsa® 75 WG řeší plevele v postemergetních aplikacích, na které je většina herbicidů málo účinných. Salsa® 75 WG je slabší na svízel, violky, rozrazily a pcháč. Proto se ideálně hodí do tank mixu s přípravkem Galera® podzim. Tato kombinace je plnohodnotných herbicidním ošetřením bez přímé návaznosti na předchozí preemergenty. Jedinou slabinou této aplikace mohou být rozrazily, a to především na lokalitách s jejich vyšším zastoupením. Proto je lepší do této kombinace namíchat metazachlorový přípravek.

Jak tedy na plevel? V našich společných pokusech se společností DuPont, byly z pohledu účinku na plevele nejlepší dvě varianty: 1) časně postemergentní aplikace (CPOST) Butisan® 400 SC (1,6 l/ha) + Salsa® 75 WG (25 g/ha) a smáčedlo Trend® (0,1 %) a

2) časně postemergentní aplikace (CPOST) MaxRaptor® (1,33 l/ha) a postemergentní (POST) Salsa® 75 WG (25 g/ha) + Trend® (0,1 %) (foto 2).

 Při hodnocení výnosu vyšla nejlépe postemergentní aplikace (POST): Salsa® 75 WG (25 g/ha) + Galera® podzim (0,3 l/ha) + Trend® (0,1 %). Navýšení výnosu činilo 0,71 t/ha tj. 114 %. Výhodou této herbicidní kombinace je vedle účinnosti na široké plevelné spektrum i nízká fytotoxicita k řepce ozimé.

 

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační povahu. Před použitím si vždy přečtěte etiketu/návod k použití.