Ochrana rostlin – Česká republika

INFORMACE A NÁMĚTY

Přidat filtr

Salsa® 75 WG – unikátní a nové řešení

Salsa® 75 WG – unikátní a nové řešení

Unikátní a nové řešení těžko hubitelných plevelů v řepce, po roce zkušeností

Nové a kvalitní fungicidní přípravky od společnosti DuPont CZ s.r.o.

Nové a kvalitní fungicidní přípravky od společnosti DuPont CZ s.r.o.

Kvalitní fungicidní ochrana má v posledních letech své místo zejména proti napadení braničnatkami nebo rzemi a zásadně ovlivňuje výnosový potenciál porostů.

Inovativní účinná látka k ochraně Vašich sadů

Inovativní účinná látka k ochraně Vašich sadů

Nový efektivní nástroj v ochraně vůči strupovitosti a padlí v jabloních a hrušních – v podobě přípravku FONTELIS®.

Kvalitní ochrana obilnin v roce 2016

Ošetření porostů řepky a máku

Ošetření porostů řepky a máku

Dnes jsou porosty řepky ve výrazně lepším stavu než tomu bylo na podzim. Porosty řepky budou potřebovat odpovídající péči, aby v čase sklizně splnily naše očekávání. Na podzim jsme zaznamenali nebývalý infekční tlak fómové hniloby a na jaře bude proto potřeba vyřešit morforegulační a fungicidní ošetření porostu.

Profesionální fungicidní ochrana

Profesionální fungicidní ochrana

Profesionální fungicidní ochranou se rozumí nejen vynikající účinnost přípravků proti hlavním listovým chorobám, ale také i jejich přidaná hodnota.

Nakládání s pesticidy

Nakládání s pesticidy

Oddělení přípravků na ochranu rostlin DuPont se zavázalo dohlížet na nakládání s pesticidy od skladování přes použití až po likvidaci a chránit zdraví a bezpečnost pěstitelů a všech občanů v České republice po celou dobu životního cyklu produktu.

Integrovaná ochrana rostlin

Integrovaná ochrana rostlin

Integrovaná ochrana rostlin proti škůdcům a chorobám pomáhá pěstitelům v České republice vylepšovat výnosy plodin, při použití k životnímu prostředí citlivých strategií ochrany proti škůdcům.

Zapojte se do udržitelného zemědělství

Zapojte se do udržitelného zemědělství

Oddělení přípravků na ochranu rostlin DuPont pomáhá pěstitelům v České republice tvořit trvalá řešení zajišťující potraviny pro rostoucí populaci prostřednictvím udržitelného zemědělství.

Padělky pesticidů

Padělky pesticidů

Oddělení přípravků na ochranu rostlin DuPont pomáhá pěstitelům v České republice odhalovat padělky pesticidů a chránit jejich rostliny a je samotné prostřednictvím účinných originálních přípravků společnosti DuPont.

Portfolio herbicidů do kukuřice

Portfolio herbicidů do kukuřice

Principal® Plus Extra je výhodný komerční balíček, s kterým ošetříte 20 ha kukuřice. Je to spojení přípravků Principal® Plus (nicosulfuron, rimsulfuron, dikamba) a Koban® T (pethoxamid, terbutyhlazin).

Nový hologram DuPont™ Izon®

Nový hologram DuPont™ Izon®

DuPont – divize přípravků na ochranu rostlin používá novou verzi hologramů DuPont™ Izon® na svých produktech. Důvod je pomoci zemědělcům identifikovat originální přípravky společnosti DuPont od nelegálních či padělaných produktů na trhu. DuPont ochrana plodin

No results founds