Společnost DuPont Safety & Construction investuje přes 400 milionů dolarů do zvýšení výrobní kapacity materiálu Tyvek®

Tyvek® Protective Apparel

WILMINGTON, Del., 4. června 2018 – DuPont Safety & Construction, obchodní jednotka divize specializovaných produktů společnosti DowDuPont, dnes oznámila, že plánuje investovat více než 400 milionů dolarů do rozšíření výrobní kapacity netkaných materiálů Tyvek® ve své továrně v Lucembursku. Rozšíření výroby, při kterém dojde k připojení nové budovy a třetí provozní linky, by mělo být připraveno ke spuštění v roce 2021.

„Globální poptávka po materiálu DuPont™ Tyvek® na všech našich hlavních koncových trzích stále celosvětově roste,“ uvedla Rose Lee, prezidentka společnosti DuPont Safety & Construction. „Plán na rozšíření výrobní kapacity je zásadním krokem pro naši činnost týkající se materiálu Tyvek®, udržení si prvenství v oblasti netkaných materiálů a vývoj inovací, které naši zákazníci od společnosti DuPont očekávají.“

Podle oborových odhadů mají globální segmenty pro potenciální využití materiálu Tyvek® souhrnnou hodnotu ve výši několika miliard dolarů.

Společnost DuPont, světová jednička v technologii netkaných materiálů, v roce 2017 oslavila 50. výročí materiálu DuPont™ Tyvek®, jedinečného netkaného materiálu vyrobeného ze stoprocentního polyetylenu o vysoké hustotě, který v mnoha odvětvích a aplikacích nabídl novou dimenzi ochrany a bezpečnosti. Mezi hlavní segmenty patří:

  • Řešení pro obvodové pláště budov, jako je Tyvek® HomeWrap®, Tyvek® CommercialWrap®, DuPont™ Flashing Systems a Tyvek® Protec™, která umožňují vytvářet pohodlnější, energeticky účinné budovy, u nichž je nižší šance poškození nahromaděním vody;
  • Ochranné oděvy Tyvek®, které poskytují prvotřídní ochranu pro pracovníky v průmyslovém prostředí, čistých prostorech a pro zásahové složky. Společnosti po celém světě použijí více než 200 milionů oděvů Tyvek® ročně.
  • Obaly pro lékařské výrobky z materiálu Tyvek®, které se široce využívají k ochraně pacientů ve zdravotnictví. Od svého uvedení v oboru zdravotnictví před více než 45 lety je materiál Tyvek® považován za standard v oblasti obalů pro sterilní zařízení.
  • Tyvek® pro grafiku a ochranné obaly, který se používá v rozličných specializovaných aplikacích mimo jiné k výrobě potahů nákladů zdravotnických potřeb a zboží, jež podléhá zkáze, a jako podkladová látka pro obálky, visačky, štítky, transparenty, náramky, mapy a umění.

Materiál Tyvek® významně ovlivnil mnoho oborů a vedl k vytvoření nových kategorií produktů, jako je krycí materiál pro budovy, který pomohl změnit způsob stavby domů, nastavil nové standardy pro osobní ochranné oděvy, umožnil pokroky v technologiích zdravotnických zařízení a hrál důležitou roli v mnoha dalších aplikacích. Společnost DuPont spolu se svými zákazníky produkty a aplikace Tyvek® dále vyvíjí, aby odpovídaly potřebám rozvíjejícího se trhu. Designéři spotřebitelských produktů pro osvětlení a módní doplňky a oblečení materiál Tyvek® ve svých produktech používají stále více kvůli jeho nízké hmotnosti, odolnosti a textuře.

For Greater Good™ je příslib značky DuPont™ Tyvek®. Materiál Tyvek® lidem poskytuje ochrannou bariéru, které mohou důvěřovat a beze strachu se soustředit na dosažení vyšších cílů.

O společnosti DuPont Safety & Construction

DuPont Safety & Construction, obchodní jednotka divize specializovaných produktů společnosti DowDuPont, je světovou jedničkou v oblasti produktů a řešení, které chrání to, na čem skutečně záleží – lidi, stavby a životní prostředí – a umožňuje svým zákazníkům dosáhnout jejich cílů díky svým jedinečným schopnostem, globálnímu měřítku a ikonickým značkám, jako je Corian®, Kevlar®, Nomex®, Tyvek®, Styrofoam a Filmtec®.

Divize specializovaných produktů DowDuPont

Specializované produkty DowDuPont, divize společnosti DowDuPont (NYSE: DWDP) je přední globální firmou v oblasti inovací technologických materiálů, složek a řešení, která pomáhají měnit průmyslová odvětví a každodenní život. Naši pracovníci využívají rozmanité vědecké přístupy a znalosti, aby zákazníkům pomohli rozvíjet ty nejlepší nápady a přinášet zásadní inovace na klíčové trhy, včetně elektroniky, dopravy, stavebnictví, zdraví a životního stylu, potravinářského průmyslu a bezpečnosti práce. DowDuPont plánuje divizi specializovaných produktů oddělit a vytvořit z ní nezávislou, veřejně obchodovatelnou společnost. Více informací najdete na webu www.dow-dupont.com.

Společnost DowDuPont™

DowDuPont (NYSE: DWDP) je holdingová společnost, již tvoří firmy The Dow Chemical Company a DuPont. Jejím cílem je vytvořit silné, nezávislé, veřejně obchodovatelné společnosti působící v oblasti zemědělství, vývoje nových materiálů a specializovaných produktů, které se díky produktivním vědeckým inovacím stanou lídry ve svém odvětví, naplní potřeby svých zákazníků a pomohou najít řešení globálních problémů. Další informace naleznete na webu www.dow-dupont.com.

Výstražné prohlášení o výhledových prohlášeních

Tato zpráva obsahuje „výhledová prohlášení“ ve smyslu federálních zákonů o cenných papírech, včetně aktuálního znění části 27A Zákona o cenných papírech z roku 1933 a aktuálního znění části 21E Zákona o burze cenných papírů z roku 1934. V tomto kontextu se výhledová prohlášení často věnují očekávaným budoucím obchodním a finančním výsledkům a finančnímu stavu a často obsahují slova jako „očekávat“, „předpokládat“, „zamýšlet“, „plánovat“, „věřit“, „snažit se“, „bude“, „byl by“, „cílit“ a podobné výrazy a varianty nebo protiklady těchto slov.

 

11. prosince 2015 společnost The Dow Chemical Company (dále jen „Dow“) a E. I. du Pont de Nemours and Company (dále jen „DuPont“) oznámily uzavření smlouvy a plánu fúze upravené 31. března 2017 (dále jen „smlouva o fúzi“), na jejímž základě se společnosti spojí fúzní transakcí rovných zahrnující veškeré akcie obou firem (dále jen „transakce fúze“). 31. srpna 2017 došlo k dokončení transakce fúze a společnosti Dow a DuPont se staly dceřinými společnostmi společnosti DowDuPont Inc. (dále jen „DowDuPont“). Více informací naleznete v nejnovějších ročních, čtvrtletních a aktuálních výkazech společností DowDuPont, Dow a DuPont na formulářích 10-K, 10-Q nebo 8-K, a ve společném prohlášení/prospektu zahrnutém v prohlášení o registraci na formuláři S-4 předloženém společností DowDuPont komisi SEC 1. března 2016 (číslo spisu 333-209869) s poslední úpravou ze 7. června 2016, které komise SEC prohlásila za platné 9. června 2016 (dále jen „prohlášení o registraci“) ve spojení s fúzí.

 

Výhledová prohlášení se ve své podstatě vztahují k záležitostem, které jsou do různé míry nejisté, včetně zamýšleného oddělení firem společnosti DowDuPont zabývajících se zemědělstvím, vývojem nových materiálů a specializovanými produkty jednou nebo více daňově efektivními transakcemi podle očekávaných podmínek (dále jen „zamýšlená oddělení firem“). Výhledová prohlášení nejsou zárukou budoucích výsledků a jsou založena na určitých předpokladech a očekáváních budoucích událostí, ke kterým nemusí dojít. Výhledová prohlášení také zahrnují rizika a nejistoty, na které společnost nemá vliv. Mezi některé z důležitých faktorů, které by mohly způsobit, že se reálné výsledky společnosti DowDuPont, Dow nebo DuPont budou významně lišit od výsledků předpokládaných v jakýchkoli takových výhledových prohlášení mohou mimo jiné patřit: (i) úspěšná integrace firem společností Dow a DuPont zabývajících se zemědělstvím, vývojem nových materiálů a specializovanými produkty, včetně očekávaného daňového režimu, neočekávaných závazků, budoucích investic, výnosů, nákladů, zisků, produktivity, ekonomické výkonnosti, zadluženosti, finančního stavu, ztrát, budoucích vyhlídek, obchodních a manažerských strategií správy, rozšiřování a rozvoje spojeného provozu; (ii) dopad odprodejů vyžadovaných ve formě podmínky provedení transakce fúze a jiné podmínečné závazky; (iii) dosažení očekávaných synergií firem společnosti DowDuPont zabývajících se zemědělstvím, vývojem nových materiálů a specializovanými produkty; (iv) rizika související se zamýšlenými odděleními firem, včetně těch, která mohou vyplývat z komplexní kontroly portfolia provedené radou společnosti DowDuPont, změn a načasování včetně různých stavů, které by mohly navrhované transakce zpozdit, zabránit jim nebo je jinak negativně ovlivnit, včetně možných problémů nebo prodlev při získávání vyžadovaných schválení nebo povolení od regulačních orgánů souvisejících se zamýšlenými odděleními firem, narušení finančních trhů nebo jiné potenciální překážky; (v) riziko, že narušení zamýšlených oddělení firem poškodí podnikání společnosti DowDuPont (buď přímo nebo prostřednictvím společnosti Dow nebo DuPont) včetně aktuálních plánů a operací; (vi) schopnost udržet a najímat klíčové zaměstnance; (vii) potenciální negativní reakce nebo změny obchodních vztahů z důvodu dokončení fúze nebo zamýšlených oddělení firem; (viii) nejistota, co se týče dlouhodobé hodnoty společných akcií společnosti DowDuPont; (ix) trvající dostupnost kapitálu a úkonů finančních a ratingových agentur; (x) legislativní, regulační a ekonomický vývoj; (xi) potenciální obchodní nejistota, včetně změn stávajících obchodních vztahů, během projednávání zamýšlených oddělení firem, která by mohla ovlivnit finanční výsledky společnosti a (xii) nepředvídatelnost a závažnost katastrofických událostí, které mohou mimo jiné zahrnovat teroristické činy nebo vypuknutí války či bojů, a reakce managementu na jakékoli z výše uvedených faktorů. Tato rizika jsou spolu s jinými riziky souvisejícími s fúzí a zamýšlenými odděleními firem podrobněji popsána v (1) prohlášení o registraci a (2) aktuálních, čtvrtletních a ročních výkazech podaných společností DowDuPont komisi SEC a, v rozsahu uvedeném formou odkazu v prohlášení o registraci, společnostmi Dow a DuPont. Ačkoli jsou zde uvedený seznam faktorů a seznam faktorů prezentovaný v prohlášení o registraci považovány za reprezentativní, žádný seznam tohoto typu by neměl být považován za úplný výčet všech potenciálních rizik a nejistot. Neuvedené faktory mohou, co se týče realizace výhledových prohlášení, představovat významné překážky. Následky významných rozdílů výsledků ve srovnání s výsledky předpokládanými ve výhledových prohlášeních mohou mimo jiné zahrnovat narušení obchodní činnosti, provozní problémy, finanční ztrátu, právní závazek vůči třetím stranám a podobná rizika, kterékoli z nichž může mít významný negativní dopad na konsolidovaný finanční stav, výsledky provozu, rating nebo likviditu společností DowDuPont, Dow nebo DuPont. Společnosti DowDuPont, Dow ani DuPont nejsou při změně okolností nijak povinny veřejně poskytovat revize nebo aktualizace jakýchkoli výhledových prohlášení, ať už prováděné na základě nových informací, budoucího vývoje nebo jiných faktorů, kromě rozsahu vyžadovaného zákonem o cenných papírech a jinými relevantními zákony.