Penthiopyrad - zcela nová účinná látka z nové generace fungicidů

Působení účinné látky penthiopyrad

Pentiopyrad má odlišný systém účinku a řadí se do skupiny karboxamidů. Penthiopyrad je širokospektrální inhibitor mitochondriální respirace a je rozváděn v listu lokálně systémově (od báze po špičku listu) a translaminárně (od svrchní ke spodní straně listu).
Penthiopyrad účinkuje preventivně a kurativně, zabraňuje klíčení spór a indukuje reakci obranných genů hostitele. V důsledku toho jsou celé listy spolehlivě a dlouhodobě chráněny proti infekci houbovými patogeny.
Účinnou látku penthiopyrad obsahují fungicidní přípravky DuPont™ Treoris® a DuPont™ Vertisan®.

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační povahu. Před použitím si vždy přečtěte etiketu/návod k použití.