Pilot® Herbicid

Pilot® - spolehlivý, vysoce selektivní graminicid s rýchlým nástupem účinku

Pilot® je originální graminicidní přípravek pro rychlou likvidaci trávovitých plevelů v řepce, cukrovce, slunečnici, sóji a jiných plodinách.

Pilot® je systémově působící, postemergentní herbicid proti jednoletým a vytrvalým jednoděložným plevelům s vysokou selektivitou ke kulturní plodině

Hlavní výhody:

  • Rychlá účinnost vůči agresivnímu výdrolu a pýru
  • Vysoká selektivita k plodině
  • Vysoká odolnost vůči smyvu (již hodina po aplikaci)
  • Účinná látka je rozváděná i do oddenků pýru v půdě
  • Bez omezení pro aplikaci
  • Výborný poměr cena/účinek

 

Registrace do plodin: řepka, cukrovka, řepa krmná, slunečnice, sója, brambory, hrách na zrno, mrkev

Doporučené dávkování:

Plevele jednodeložné jednoleté, sveřepy: 0.6 l/ha

Pýr plazivý : 1 – 1.25 l/ha

Výdrol obilnin: 0.35 – 0.5 l/ha

Tip:

V případě aplikace s herbicidem Salsa® 75 WG do řepky do tank-mixu již smáčedlo Trend® 90 nepřidáváme. Pro postemergentní použití do řepky vůči problematickým plevelům a výdrolu lze doporučit společnou postemergentní aplikaci Salsa 25 g/ha + Pilot 0.5 l/ha.

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační povahu. Před použitím si vždy přečtěte etiketu/návod k použití.