DuPont™ Acanto® Plus

Acanto® Plus pro vyšší zisk z ošetřených plodin

Acanto® Plus je nový, spolehlivý přípravek kombinující dvě účinné látky pro ošetření Vašeho porostu řepky, obilnin a řepy cukrové. Dvě účinné látky Vám poskytují preventivní, kurativní a eradikativní účinnost. Tím lépe chrání Váš výnos.

Hlavní výhody:

  • Přípravek s preventivní, kurativní i eradikativní účinnosti.
  • Kombinace dvou účinných látek pro spolehlivou účinnost za každých okolností
  • Kontaktní, systemický, translaminární pohyb v pletivech rostlin doplněn o fumigační šíření účinné látky v okolí dopadu postřiku
  • V řepce působí, na základě zonálních dat společnosti, i proti šedé a fomové hnilobě při aplikaci v počátku dlouživého růstu
  • Posílené reziduální působení

Registrace do plodin: řepka, pšenice, ječmen, tritikale, žito a cukrovka

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační povahu. Před použitím si vždy přečtěte etiketu/návod k použití.