DuPont™ Treoris® fungicid

řeší houbové choroby tritikale, pšenice, ječmene a žita

Fungicidní přípravek Treoris® obsahuje dvě účinné látky penthiopyrad a chlórthalonil. Penthiopyrad je zcela nova účinná látka z nové generace fungicidů s odlišným systémem účinku a řadí se do skupiny karboxamidů.

Treoris®

Balení přípravku Treoris®

DuPont™ Treoris® fungicid řeší houbové choroby tritikale, pšenice, ječmene a žita. Penthiopyrad je širokospektrální inhibitor mitochondriální respirace a je rozváděn v listu lokálně systémově (od báze po špičku listu) a translaminárně (od svrchní ke spodní straně listu). Penthiopyrad účinkuje preventivně a kurativně, zabraňuje klíčení spór a indukuje reakci obranných genů hostitele. V důsledku toho jsou celé listy spolehlivě a dlouhodobě chráněny proti infekci houbovými patogeny. Účinná látka chlórthalonil je kontaktní protektant ze skupiny ftalimidů. Působí jako preventivní širokospektrální fungicid, jehož mechanismus účinku zasahuje houbu na více cílových místech v buňce a brání tak rozvoji houbových chorob a inhibuje klíčení spór.

Hlavní výhody:

  • Nová účinná látka penthiopyrad ze skupiny karboxamidů v kombinaci s chlórthalonilem
  • Kontroluje všechny hlavní listové (houbové) choroby tritikale, pšenice, ječmene a žita včetně fyziologických skvrnitostí v ječmenech
  • Silný kurativní a dlouhodobý preventivní účinek
  • Pozitivně ovlivňuje fyziologii obilniny a tím i výnos

INFORMACE A NÁMĚTY

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační povahu. Před použitím si vždy přečtěte etiketu/návod k použití.