DuPont™ Talius® fungicid

řeší houbové choroby obilnin - specialista na padlí

Talius® obsahuje prochinazid, účinnou látku nové třídy fungicidů – chinozalinů, s novým mechanismem účinku, který působí specificky proti houbovým patogenům ze skupiny padlí (např. v obilninách nebo vinné révě).

Talius®

Balení přípravku Talius®

DuPont™ Talius® fungicid řeší houbové choroby obilnin. Nejvyšší a spolehlivé účinnosti je dosahováno aplikacemi v preventivním termínu ošetření. Inhibuje tvorbu apresórií padlí, zabraňuje klíčení spór a indukuje reakci obranných genů rostliny. Přípravek účinkuje dlouhodobě po dobu 6 – 8 týdnů (jediná aplikace) a nevykazuje křížovou rezistenci vůči quinoxyfenu, strobilurinům a ani používaným triazolovým či morfolinovým přípravkům.

 

 

 

 

Hlavní výhody:

  • Specialista na ochranu obilnin proti padlí
  • Základ antirezistentní strategie = vysoce účinný na všechny známé druhy padlí včetně rezistentních populací na chinoxyfen, strobiluriny, triazoly či morfoliny
  • Stimuluje přirozené obranné reakce rostliny
  • Vedlejší účinnost na ostatní listové skvrnitosti (houbové choroby obilnin)

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační povahu. Před použitím si vždy přečtěte etiketu/návod k použití.