DuPont™ Staccato® fungicid

řeší houbové choroby řepky, pšenice, žita a tritikale

Staccato® obsahuje účinnou látku Tebukonazol ze skupiny triazolů je přijímán stonky a listy rostlin a je systémově rozváděn do celé rostliny.

Staccato®

Balení přípravku Staccato®

DuPont™ Staccato® fungicid je přípravek ve formě emulze typu olej ve vodě se systémovým účinkem k ochraně pšenice, žita a tritikale proti listovým a klasovým chorobám. Rovněž řeší houbové choroby řepky, je určen proti fómové hnilobě s morforegulačním účinkem.

Doba účinnosti se pohybuje v rozmezí 3 – 4 týdnů po aplikaci v závislosti na zvolené dávce a infekčním tlaku.

 

 

 

Hlavní výhody:

  • Systémový preventivní, kurativní a eradikativní účinek
  • Stop efekt na rzi
  • Výborná účinnost proti fusariózám
  • Vynikající účinnost proti fómové hnilobě (houbové choroby) řepky se silným morforegulačním účinkem
  • Vhodný TM partner do celé řady směsí s herbicidy, insekticidy a regulátory růstu

Informace o výrobcích

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační povahu. Před použitím si vždy přečtěte etiketu/návod k použití.