Opus® Top

řeší houbové choroby cukrové řepy, pšenice a ječmene

Fungicidní přípravek Opus® Top obsahuje dvě účinné látky – epoxykonazol a fenpropimorf.

Opus® Top

Balení přípravku Opus® Top

Opus® Top má vynikající účinnost proti padlí travnímu, braničnatkám, rzem a řeší další houbové choroby cukrové řepy a obilnin.
Epoxykonazol je systémová fungicidní látka, která je rychle a efektivně rozváděna po celé rostlině a má jak preventivní, tak kurativní a eradikativní účinek.
Účinná látka fenpropimorf je také plně systémová, v rostlině je translokována akropetálně xylemem a má preventivní a kurativní účinek. Má výbornou účinnost na padlí travní.

Hlavní výhody:

  • Široké spektrum listových chorob (houbové choroby cukrové řepy a obilnin)
  • Vynikající TM partner (zejména pro přípravek Acanto ® a Vertisan®)
  • Silný účinek proti padlí
     

Opus® Top je registrovaná ochranná známka BASF SE Ludwigshafen.

INFORMACE A NÁMĚTY

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační povahu. Před použitím si vždy přečtěte etiketu/návod k použití.