Ochrana obilnin

Komplexní řešení ochrany pro pěstování obilí

Pěstování obilí je díky neustálým výkyvům počasí, měnícím se tržním podmínkám a vlivu škůdců stále obtížnější.

V oddělení přípravků na ochranu rostlin v České republice pomáháme zemědělcům najít řešení pro pěstování obilí. Snažíme se především zvýšit jeho kvalitu a výnos. Zároveň se zaměřujeme na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a tím pomáháme chránit přírodní zdroje.

Nabízíme našim zákazníkům jak herbicidní tak i fungicidní přípravky pro pěstování obilí, které se aplikují v mnoha státech světa.

V nedávné době jsme uvedli na trh přípravky DuPont™ Treoris® fungicid s novou účinnou látkou Penthiopyrad. Ta zajišťuje okamžitou silnou účinnost a pozitivně ovlivňuje fyziologii obilniny a tím i její výnos.