DuPont™ Principal® Plus 66,5 WG herbicid

hubí plevele jako ježatka a pcháč v kukuřici

Principal® Plus 66,5 WG je systémový herbicid určený k postemergentním aplikacím. Je snadno přijímán listy i kořeny rostlin. Zastavuje dělení buněk v listech a kořenech citlivých plevelů krátce po aplikaci.

Principal® Plus 66,5 WG

Balení přípravku Principal® Plus 66,5 WG

DuPont™ Principal® Plus 66,5 WG herbicid hubí problematické plevele jako je ježatka a pcháč v kukuřici. Dikamba účinkuje jako syntetický auxin a ovlivňuje hormonální regulaci rostlin. Dikamba je přijímána listy a kořeny a je rychle translokována. Nikosulfuron a rimsulfuron jsou sulfonylmočoviny účinkující jako ALS-inhibitory zejména přes listy. Kukuřice je vůči přípravku Principal® Plus 66,5 WG tolerantní, jelikož je schopna rychle metabolizovat všechny tři účinné látky na herbicidně neaktivní metabolity.

 

 

 

Hlavní výhody:

  • Novinka v herbicidním ošetření kukuřice
  • Specialista na trávovité plevele (pýr, ježatka, oves) a dvouděložné plevele (heřmánkovec přímořský, penízek rolní, laskavec ohnutý,

    merlík bílý, svízel přítula, mléč rolní, pcháč oset, opletka obecná, rdesno blešník, ptačinec prostřední

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační povahu. Před použitím si vždy přečtěte etiketu/návod k použití.