DuPont™ Grid® herbicid

řeší trávovité a dvouděložné plevele v kukuřici

Grid® 75 WG je moderní širokospektrální systémový herbicid určený k hubení jednoletých trávovitých a dvouděložných plevelů v kukuřici, včetně laskavců, merlíků, rdesen, výdrolu řepky a slunečnice, svízele a dalších.

Grid®

Balení přípravku Grid®

DuPont™ Grid® herbicid hubí trávovité a dvouděložné plevele v kukuřici. Je především přijímán listy (plevele musí být při aplikaci vzešlé) a krátce i kořeny plevelů. Příjem kořeny je omezen na několik dní po aplikaci. Růst citlivých plevelů je zastaven krátce po aplikaci, symptomy poškození a odumírání plevelů se projevují po 3 až 10 dnech po aplikaci.

Hlavní výhody:

  • Výborná účinnost na ježatku, béry a jiné trávovité plevele a dvouděložné plevele v kukuřici
  • Základní přípravek pro tank-mix směsi s terbutylazinem nebo acetochlórem
  • Bezpečné použití v pásmu ochrany povrchových a podzemních vod

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační povahu. Před použitím si vždy přečtěte etiketu/návod k použití.