Ochrana kukuřice

Komplexní řešení ochrany pro pěstování kukuřice

Široké spektrum plevelů komplikuje pěstování kukuřice ve všech vývojových fázích. Snižuje se tak její výnos i kvalita, což se projevuje na profitabilitě.

V oddělení přípravků na ochranu rostlin v České republice se snažíme tuto profitabilitu zvýšit účinnou ochranou při pěstování kukuřice.

Nabízíme zemědělcům herbicidní, fungicidní a insekticidní přípravky na ochranu kukuřice, které pomáhají zvýšit její výnos a kvalitu. Pěstování kukuřice je díky těmto přípravkům efektivnější a ekonomičtější.

V nedávné době jsme uvedli na trh přípravek DuPont™ Coragen® 20 SC insekticid, který je vysoce účinný i na již rezistentní populace hmyzu.