Ochrana cukrové řepy

Efektivní ochrana pro pěstování cukrové řepy

Pěstování cukrové řepy je v našich zeměpisných šířkách již tradiční. Její ochrana je proto součástí naší nabídky pro zemědělce.

V oddělení přípravků na ochranu rostlin v České republice pomáháme zemědělcům najít řešení pro pěstování cukrové řepy.

Spolupracujeme jak s pěstiteli tak i s procesory, abychom byli schopni reagovat na neustále se měnící podmínky, škůdce, apod. ovlivňující proces pěstování cukrové řepy. V nabídce máme herbicidní, fungicidní a insekticidní přípravky pro ochranu cukrové řepy, díky nimž se zvyšuje kvalita a výnos této plodiny.

 

NOVINKA !!! Acanto® má od roku 2015 rozšířenou registraci do cukrové řepy.

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační povahu. Před použitím si vždy přečtěte etiketu/návod k použití.