Udržitelné zemědělství ve vztahu k plodinám a životnímu prostředí

DuPont pomáhá vylepšit výnosy a kvalitu díky udržitelnému zemědělství.
Strategie udržitelného zemědělství

Udržitelné zemědělství má potenciál vylepšovat zásobování potravinami a chránit životní prostředí. Společnost DuPont se zavázala pomáhat pěstitelům v České republice uskutečňovat tento potenciál.

Podle odhadů Organizace spojených národů dosáhne v roce 2050 světová populace 9,6 miliardy. Avšak světová půda a zdroje – počínaje vodou a úrodnou půdou konče – jsou omezené. K zajištění toho, že bude mít rostoucí světová populace co jíst, je nutné realizovat udržitelné zemědělství.

Společnost DuPont se hlásí k výzvám globálního a místního udržitelného zemědělství a zapojuje se do nich prostřednictvím inovace a spolupráce.

Čtyři principy udržitelnosti podle společnosti DuPont
Společnost DuPont kombinuje teoretické hledisko ochrany rostlin a praktickou aplikaci s konkrétními poznatky o místní půdě, počasí a rostlinách v České republice, čímž pomáhá vytvářet strategie udržitelného zemědělství. Hlavní principy zahrnují:

  • Zlepšit produktivitu: Každý rok je 20 až 40 % potenciální produkce potravin zničeno hmyzem, plevely nebo chorobami rostlin. Vyšší produktivita zemědělství spolu s vyššími výnosy a kvalitou pomůže ze stejné výměry půdy nasytit více lidí.
  • Chránit člověka a životní prostředí: Společnost DuPont díky vzájemné spolupráci s pěstiteli aplikuje globální inovace, aby pomohla místním zemědělcům dosáhnout vyšší produktivity při péči o plodiny, i životní prostředí a člověka.
  • Uvědomit si, co dál: Společnost DuPont přijala dlouhodobý závazek udržitelného zemědělství. Zavázali jsme se do roku 2020 vynaložit 10 miliard dolarů na výzkum a vývoj a na tvorbu 4 000 produktů zaměřených na zvýšení bezpečnosti potravin a udržitelnosti zemědělství. Plánujeme uspořádat 2 miliony setkání s mladými lidmi po celém světě, abychom jim předali znalosti o bezpečnosti potravin. Zavázali jsme se vylepšit živobytí nejméně 3 milionů farmářů a jejich venkovských komunit investicemi, které posílí zemědělské systémy.
  • Získat důvěru: Prostřednictvím transparentnosti a komunikace pracujeme na tom, abychom získali důvěru klíčových subjektů. V roce 2012 byla společnost DuPont zařazena do Dow Jonesova indexu udržitelnosti, který hodnotí výkonnost veřejně obchodovaných světových špiček v oblasti udržitelnosti.

 

Společně můžeme nasytit svět.
Naše vize udržitelného zemědělství se soustřeďuje na spolupráci s pěstiteli, distributory, vládou a dalšími klíčovými subjekty v České republice a ve světě. Tato spolupráce by měla zajistit, že návrhy společnosti DuPont pomohou vyřešit rostoucí poptávku po potravinách, vláknech a palivech při současném zachování vzácných přírodních zdrojů.

Ve společnosti DuPont věříme, že řešení problému, jak nasytit rostoucí populaci, můžeme najít prostřednictvím spolupráce. Společně dokážeme realizovat udržitelný, rostoucí život pro generaci současnou i generace budoucí.

Zdroj: Organizace spojených národů. Odhady vývoje světové populace : Revize 2012. New York, 13. červen 2013.

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační povahu. Před použitím si vždy přečtěte etiketu/návod k použití.