Inovativní účinná látka k ochraně Vašich sadů proti chorobám v sadech

Antirezistentní management je aktuální téma i v ochraně Vašich sadů. Opomíjeným střídáním účinných látek z odlišných skupin dochází k rychlé selekci kmenů odolných ke konkrétním skupinám fungicidů a v konečném důsledku ke snížení efektivity fungicidního zásahu a dalším, neplánovaným nákladům v ochraně.

Řešení pro strupovitost jádrovin a padlí

Společnost DuPont uvedla na trh nový efektivní nástroj v ochraně vůči strupovitosti a padlí v jabloních a hrušních – v podobě přípravku FONTELIS®. U přípravku byla v zahraničí prokázána i významná vedlejší účinnost vůči černé skvrnitosti na plodech. (registrace v Itálii) V aplikacích ke konci sezóny omezuje rozvoj skládkových chorob.

Přípravek FONTELIS® s novou účinnou látkou penthiopyrad patří do skupiny inhibitorů sukcinátdehydrogenázy (SDHI) skupina FRAC 7). Účinná látka vykazuje translaminární a lokálně systemický pohyb v ošetřených pletivech. Přípravek působí preventivně, kurativně s reziduálním účinkem a navíc indukuje obranné mechanizmy plodiny.

Přípravek FONTELIS® nalezne uplatnění jako jeden ze spolehlivých prvků ochrany všude tam, kde již tradiční přípravky nedosahují uspokojivé účinnosti, nebo je potřeba vystřídat účinnou látku z jiné skupiny (antirezistentní strategie). Typicky se může jednat o již vzniklou rezistenci (strobiluriny) nebo sníženou účinnost (azoly).

Povolené dávkování přípravku FONTELIS® je v rozmezí 0,5 – 0,75 l/ha, kdy dávku 0,75 l/ha doporučujeme v sólo aplikacích a dávku 0,5 l/ha do kombinací s jinými přípravky. Přípravek FONTELIS® se nedoporučuje míchat s přípravky s účinnou látkou captan, pokud není na etiketě uvedeno jinak.

Díky tekuté formulaci (suspenzní koncentrát, SC) se účinná látka rychle vstřebává do rostlinných pletiv a srážky po zaschnutí postřiku nesnižují účinnost zásahu proti strupovitosti. Vynikající selektivitu k užitečnému hmyzu a neškodnost vůči včelám a opylovačům potvrzuje studie IOBC (Mezinárodní organizace pro biologickou ochranu). FONTELIS® je rovněž zařazen do Integrovaného systému pěstování ovoce (SISPO).

Přípravek vyniká těmito vlastnostmi:

  • Vykazuje excelentní preventivní účinnost vůči strupovitosti a padlí
  • Vysoká odolnost vůči vymytí ( po zaschnutí přípravku)
  • Vynikající selektivita k opylovačům a užitečnému hmyzu (IOBC studie)
  • Povolení použití v systému integrované produkce (SISPO)
  • Výborné působení i za nízkých teplot
  • Rychlá penetrace do rostlinných tkání a translaminární pohyb
  • Vhodný pro antirezistentní strategii (IRM)
  • Kompatibilita se širokým spektrem účinných látek

Před dvěma lety jsme zavedli insekticidní přípravek CORAGEN® 20 SC, který poskytuje dlouhý reziduální účinek v ochraně proti rozvleklým náletům obalečů. Letos doplňujeme naši nabídku o nový fungicid, který může být silným nástrojem proti nejvýznamnějším chorobám ve vašich sadech.

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační povahu. Před použitím si vždy přečtěte etiketu/návod k použití.