Chraňte své rostliny – odhalte padělky pesticidů

Podpora společnosti DuPont v boji proti nelegálním a padělaným přípravkům na ochranu rostlin
Padělané a nelegální přípravky na ochranu rostlin

Společnost DuPont pomáhá v boji proti tomu, aby se padělky přípravků na ochranu rostlin objevovaly na polích pěstitelů.

Zavázali jsme se spolupracovat s distributory, vládou a orgány činnými v trestním řízení v České republice, abychom pěstitelům pomáhali rozpoznávat, nakupovat a používat originální přípravky společnosti DuPont, díky nimž budou dosahovat vyšších výnosů, vyšší kvality produkce, lepší ekonomické návratnosti a spokojenějšího života.

Poznejte rozdíl
Chcete-li bojovat proti padělaným a nelegálním pesticidům, je důležité vědět, jak je identifikovat:

  • Padělané produkty mají často takové balení, aby se podobaly produktům společnosti DuPont. Avšak jejich skutečné přísady nemusejí být vůbec takové jako u originálních přípravků společnosti DuPont.
  • Padělky pesticidů nemusejí vypadat jako produkty společnosti DuPont, ale mohou využívat názvu DuPont. Jejich přísady se nemusejí vůbec shodovat s kompozicí originálních přípravků společnosti DuPont.

Jednu věc mají padělky pesticidů společnou: mohou obsahovat neznámé netestované a z hlediska bezpečnosti nezhodnocené formulační přísady, kvůli nimž mohou být méně účinné a také škodlivé pro vaše rostliny. V některých případech mohou být také nebezpečné – ohrožují bezpečnost vás, vašich pracovníků, konzumentů a životního prostředí.

Ochrana nejen rostlin
Padělané a nelegální přípravky na ochranu rostlin jsou často vyráběny v továrnách bez odpovídajících technologických postupů a kontrol. To může znamenat, že se neprovádí testování kvality, které by zajistilo, že chemické přísady jsou účinné a splňují místní i mezinárodní regulační pokyny týkající se zdraví a bezpečnosti člověka a sníženého dopadu na životní prostředí.

Bohužel je to v České republice i ve světě narůstající problém. Například v Evropě je podle odhadů organizace Europol až celá jedna čtvrtina pesticidů prodávaných v některých evropských zemích padělaná nebo nelegální.

Jak společnost DuPont pomáhá
V ověřovacím týmu společnosti DuPont s podporou oddělení Ochrany rostlin jsme se zavázali spolupracovat s pěstiteli, distributory a orgány činnými v trestním řízení, abychom zastavili šíření padělaných a nelegálních pesticidů.

V roce 2003 iniciovala společnost DuPont Celosvětový program boje proti padělání, který pomáhá chránit náš distribuční kanál a pěstitele před padělky pesticidů. Zabránit nelegálním a padělaným produktům, aby ovlivňovaly zemědělské společenství, je součástí větší, celoodvětvborové snahy, která zahrnuje globální a místní spolupráci.

Zaměřujeme se na pomoc a ochranu distribučních kanálů a pěstitelů v České republice a EU a rozsáhlou komunikací s orgány činnými v trestním řízení pomáháme zvyšovat povědomí o tomto problému.

Tyto snahy využívají také pokročilé technologie boje proti padělání, jako například systém sledování produktů DuPont™ Traceology® a bezpečnostní štítky Izon® s 3D hologramem a řadu dalších zabezpečovacích technologií.

Pět klíčových kroků při nákupu originálních přípravků na ochranu rostlin v České republice
Pokud budete postupovat podle několika jednoduchých pravidel, můžete snížit pravděpodobnost nákupu padělaných produktů.

  1. Vždy nakupujte přípravky od věrohodných dodavatelů a seriózních distributorů a vyhněte se nákupům v internetových obchodech či nabídkám, které vypadají „příliš dobře, než aby byly pravdivé“, nemusí se jednat o originální vysoce kvalitní přípravky. Vyhněte se nákupům u ilegálních mobilních prodejců.
  2. Ujistěte se, že přípravky mají odpovídající etiketu s kompletními instrukcemi v českém jazyce. Je to zároveň požadavek zákona a jedna ze záruk originálního produktu.
  3. Nikdy nekupujte přípravky na ochranu rostlin od někoho, kdo vám odmítne vystavit účet s názvy chráněných obchodních značek dodaných produktů a s uvedením nakoupeného množství.
  4. Zemědělci, kteří mají jakékoliv podezření, že nabízený či koupený pesticid není originálního původu či deklarované kvality, by měli neprodleně kontaktovat autorizovaného distributora, prodejce přípravků společnosti DuPont, obchodního zástupce společnosti DuPont CZ s.r.o. nebo územně příslušnou složku rostlinolékařské inspekce, popř. přímo ÚKZÚZ - Oddělení postregistrační kontroly Zemědělská 1a, 61300 Brno (Ing. Andrea Blažková, tel. 545110479).
  5. Odpovědnost za použití nelegálních a padělaných přípravků na ochranu rostlin včetně pozměných souběžných dovozů včetně případných škod je primárně odpovědností použivatele, a to bez ohledu na nákup tzv. „v dobré víře”.
Zdroj: Europol. Nárůst padělaných a jinak nelegálních pesticidů v Evropě. Haag, listopad 2011.
 

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační povahu. Před použitím si vždy přečtěte etiketu/návod k použití.