Integrovaná ochrana rostlin proti škůdcům a chorobám

Integrovaná ochrana rostlin proti škůdcům pomáhá pěstitelům vylepšovat výnosy.
Integrovaná ochrana rostlin

Dobře navržený program integrované ochrany proti škůdcům a chorobám (IOR - integrovaná ochrana rostlin) pomáhá pěstiteli zavést sofistikovanější, více cílený přístup k ochraně proti hmyzu, plevelům a chorobám.

Tři klíčové kroky
Integrovaná ochrana rostlin proti škůdcům a chorobám je založena na sérii vyhodnocování a rozhodovacích kroků k hubení plevelů a hmyzu a potlačení chorob s maximální efektivností a při minimálním dopadu na životní prostředí. Klíčové kroky zahrnují:

  • Urči: Pěstitelé musí nejprve určit škůdce nebo choroby, aby vybrali nejvhodnější přípravek a rozvrhnout jeho zacílení. Přesnější specifikace se promítá do vyšší návratnosti a díky tomu se můžete vyhnout neúčinným a dokonce i škodlivým aplikacím. Měli byste vybrat nejlepší dostupnou možnost ochrany na základě zvážení fyzických, chemických, biologických a předpisových faktorů.
  • Sleduj: Jakmile je určen škůdce, je důležité sledovat jeho vývoj, abyste registrovali účinky ochrany a nastavili hranici pro aplikaci dalších přípravků na ochranu rostlin. Pokud máte k dispozici nástroje pro sledování škůdců, pak je použijte pro nejvhodnější načasování ošetření přípravky na ochranu rostlin.
  • Vyber: K dispozici mate různé možnosti ochrany proti škůdcům a jejich potlačení. Aplikace účinného přípravku na ochranu rostlin s nejmenším dopadem na životné prostředí a člověka může být nejúčinnějším prostředkem snížení populace cílových škůdců. Kromě toho může poškození plodin pomoci i včasná sklizeň nebo jiné metody fyzické ochrany rostlin. Může vám pomoci i dostatečné množství prospěšného hmyzu. Jeho přítomnost může vést k tomu, že populace škůdců klesá i bez dalšího zásahu.

Přípravky na ochranu rostlin

Přípravky na ochranu rostlin DuPont jsou navrženy k použití v celkové strategii IOR, která zahrnuje informace o životním cyklu škůdců a chorob včetně interakce se životním prostředím, osobami provádějícími aplikaci přípravků na ochranu rostlin a pracovníky na poli.
Společnost DuPont dává pěstitelům v České republice řadu užitečných řešení, která mohou zlepšit výsledky programu IOR proti škůdcům a chorobám. Naše přípravky na ochranu rostlin jsou např. selektivní proti cíleným škůdcům díky konkrétnímuho způsobu účinku a snižují tak riziko pro životní prostředí.

Například insekticid DuPontTM Coragen® s účinnou látkou Rynaxypyr® chrání kukuřici proti zavíječi kukuřičnému, brambory proti mandelince bramborové, révu vinnou proti obaleči jednopásému a mramorovanému, jabloně a hrušně proti obalečům a podkopníčkům a to při dlouhotrvající reziduální aktivitě a konzervaci užitečných druhů, což je součástí programu IOR. Studie o účinné látce Rynaxypyr® dokazují  nízkou toxicitu přípravku Coragen® pro prospěšné druhy jako jsou např. včely, sluníčka a Trichogramma evanescens, pokud je Coragen® použit v souladu s pokyny na etiketě. Jako nástroj IOR působí na různá stádia škůdců a řadí se mezi prostředky nejrychleji zastavující příjem potravy u cílových škůdců. Kromě toho je také podle studií orálního podání přibližně 100 000 x toxičtější pro larvy hmyzích škůdců než pro savce, což z něj činí přední přípravek vybíraný pro programy IOR.

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační povahu. Před použitím si vždy přečtěte etiketu/návod k použití.