Ošetření porostů řepky a máku v nové sezóně

Růstové fáze

Dnes jsou porosty řepky ve výrazně lepším stavu než tomu bylo na podzim. Porosty řepky budou potřebovat odpovídající péči, aby v čase sklizně splnily naše očekávání. Na podzim jsme zaznamenali nebývalý infekční tlak fómové hniloby a na jaře bude proto potřeba vyřešit morforegulační a fungicidní ošetření porostu.

V minulém roce se již touto dobou (24.3.) zjišťovaly první výskyty blýskáčků. I v této sezóně můžete počítat se specialistou, přípravkem DuPont™ Avaunt® 15 EC, který kontroluje i jeho populace rezistentní k syntetickým pyrethroidům.

Regulace porostů řepky přípravkem Caramba®

Doporučení pro regulaci porostu ve fázi aktivního dlouživého růstu řepky (výška porostu 30 – 40 cm): Porost již zkracujeme, srovnáváme a tím působíme na tzv. synchronizaci kvetení a snížujeme rovněž riziko polehnutí u hustých porostů. U této aplikace si dáváme pozor na typ a dávku regulátoru vzhledem k růstové fázi roslin. Dávkování přípravku Caramba® lze doporučit v dávce 0,7 - 1 l/ha.

Výhody použití přípravku

 • Prevence a zastavení šíření fómové hniloby v porostech řepky
 • Regulace a zakrácení porostu
 • Srovnání výšky porostu
 • Maximalizace výnosového potenciálu řepky

Insekticidní ochrana s přípravkem Avaunt® 15 EC i do oblastí s rezistentními populacemi blýskáčka

Přípravek Avaunt® je díky nové skupině účinných látek (oxadiaziny) vhodný k ochraně proti blýskáčkům. Perfektně se hodí jako přerušovač běžných insekticidních sledů. Zařazením přípravku Avaunt® do insekticidních sledů aktivně oddalujete riziko vzniku rezistence. Přípravek je navíc neškodný pro užitečné členovce v porostu (parazitoidy blýskáčků, krytonosců), čímž si snižujete populaci škůdců do další sezóny.

Dávku přípravku volíme 0,17 l/ha s odpovídajícím množstvím postřikové kapaliny, což je v ideálním případě 300 l/ha. 

Přípravek Avaunt® má dlouhý reziduální účinek, jeho účinnost není závislá na okolních teplotách, hodí se do antirezistentní strategie (žádný jiný přípravek povolený v řepce nemá stejný mechanismus účinku) a působí na všechna stádia (blýskáčka).

Výhody použití přípravku

 • Tekutá formulace (EC) – pohodlné míchání
 • Chrání nasazená poupata Vaší řepky
 • Účinek i na rezistentní populace blýskáčků a spolehlivý přerušovač insekticidních sledů
 • Dlouhý reziduální účinek bez omezení vyššími teplotami při aplikaci
 • Přípravek nehubí užitečné členovce v porostu
 • Nehubí všechno živé v porostu

 

 Aplikace přípravku Acanto® a Caramba® v porostech máku

Přípravek Caramba® je povolen pro použití v porostech máku proti helminthosporióze máku, v intenzivních oblastech pěstování proti hlízence obecné a alternáriové skvrnitosti máku. Aplikace může probíhat až do začátku kvetení, a to v dávce 1l/ha. Aplikace v čase dlouživého růstu máku má vliv na lepší zakořenění rostlin, čímž porost netrpí tak výrazně na stres způsobený suchým průběhem počasí.

Pro maximální využití potenciálu připravku lze doporučit aplikaci přípravku Caramba® v dávce 0,8 – 1 l/ha v čase dlouživého růstu.

Výhody použití:

 • Zvýšení odolnosti porostů máku vůči suchu lepším zakořeněním rostlin
 • Zakrácení porostu máku v průměru 10 – 15 cm
 • Použití originálních přípravků bez rizik ilegality souběžných dovozů
 • Spolehlivý a dlouhodobý účinek vůči hlavním chorobám máku = navýšení výnosu

Ošetření přípravkem Acanto® (v dávce 1l/ha) lze provést proti helminthosporióze máku, nebo ošetření zaměřit vůči plísni makové. Dávku přípravku upravíme podle infekčního tlaku patogena. Obecně však doporučujeme plnou registrovanou dávku. Tím pádem využijete i benefit - efektu ozelenění (zlepšení asimilace) a prodloužení vegetace.

Výhody použití:

 • Registrace vůči helminthosporióze máku a plísní makové
 • Zlepšení asimilace porostu
 • Pozitivní vliv na ekonomiku pěstování máku
 • Široká registrace přípravku i do ostatních plodin

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační povahu. Před použitím si vždy přečtěte etiketu/návod k použití.