Portfolio herbicidů do kukuřice, které vyřeší každý potencionální problém 

Použití herbicidních přípravků v porostech kukuřice

V loňském roce jsme Vás informovali o pozitivních zkušenostech s použitím našich nových herbicidních přípravků pro ošetření porostů kukuřice (Principal® Plus, Arigo® 51 WG).  Pro letošní rok jsme pro Vás rozšířili naši nabídku o výhodný balíček pod jménemPrincipal® Plus Extra.

 

Aktuální portfolio společnosti je:

  •   HECTOR® 53,6 WG (nikosulfuron, rimsulfuron).

Silný především na pýr plazivý a ostatní trávovité plevele

  •   PRINCIPAL® PLUS 66,5 WG (nikosulfuron, rimsulfuron, dikamba).

Specialista na trávovité a i těžce hubitelné dvouděložné plevele s vysokou rychlostí účinku (pýr, pcháč, heřmánkovce, merlíky, svízele, rdesna a další).

  •   ARIGO® 51 WG (nikosulfuron, rimsulfuron, mesotrion).

Je selektivním řešením k likvidaci širokého spektra trávovitých a dvouděložných plevelů(ježatka kuří noha, pýr plazivý, durman, výdrol slunečnice a řepky, svízel přítula a další).

A posledním přípravkem známým z minulosti je:

  •   GRID® (rimsulfuron)

Spolehlivé ekonomické řešení druhé vlny vzcházejících plevelů (dvouděložné plevele jednoleté, ježatka kuří noha). Bez omezení v ochranných pásmech vod.

 

     Z loňského rozhovoru s Ing. Z. Mašínem, hlavním agronomem ZD Rosice u Chrasti, vybírám:

Hledali jsme v široké škále nabídky postemergentních přípravků ten, který by nám řešil toto: Široké plevelné spektrum na trávovité i dvouděložné plevele, včetně vytrvalých - pýr a pcháč - lokálně se vyskytující každý rok. Důležitá je také vysoká účinnost na masově se vyskytující plevel v naší řepařské oblasti, to jsou merlíky, které velmi rychle přerůstají i za sušších podmínek, jistotu účinku herbicidu za sucha a rozumnou cenu ošetření 1 ha.

„Herbicid aplikujeme v době, kdy má kukuřice čtyři až sedm listů. To je optimum, někdy se stihne, občas se aplikuje na horní hranici použitelnosti herbicidu. Tam se také ukážou „slabiny“ jednotlivých postemertgentních herbicidů“.

S herbicidním výsledkem jsme byli vždy spokojeni. První rok přípravek velmi příjemně překvapil, předčil naše očekávání.  PRINCIPAL® PLUS 66,5 WG  používáme na části ploch každý rok, výměra se samozřejmě mění dle osevu kukuřice a změny situace s plevely na jednotlivých pozemcích.“

 

Nový, výhodný balíček PRINCIPAL® PLUS EXTRA:

Principal® Plus Extra je výhodný komerční balíček, s kterým ošetříte 20 ha kukuřice.

Je to spojení přípravků Principal® Plus (nicosulfuron, rimsulfuron, dikamba) a Koban® T (pethoxamid, terbutyhlazin). Tato technologie umožňuje plně zvládnout obtížně hubitelné plevele (merlík, lilek, durman, pcháč) a jiné problematické plevele, které mohou být již přerostlé. Zároveň je možné využít půdního účinku proti dalším vzcházejícím vlnám plevelů.

Tento flexibilní balíček můžete použít jako:

1.      Koban® T  (3 - 4 l/ha) jako PRE emergentní řešení plevelů v kukuřici a Principal®Plus (440 g/ha) jako čistě POST emergentní ošetření pro základní nebo opravné ošetření porostů Vaší kukuřice.

2.      Podle pozitivních zkušeností z Maďarska je možné namíchat TM obou přípravků a aplikovat CPOST po vzejití plevelů (zpravidla 2. – 3. list kukuřice). Doporučení pro TM je: Principal® Plus 330 – 440 g/ha + Koban® T 1l/ha + Trend® 90 0.1%.

Plevelné spektrum této kombinace pokrývá: klíčící semena trav (pýr plazivý, ježatka kuří noha, oves hluchý), vzešlé jednoleté plevele (pýr, ježatka, atd.) a dvouděložné plevele (pcháč, svízel přítula, merlík bílý, apod.).

PRINCIPAL® PLUS EXTRA Vám přináší:

  •   Flexibilitu v použití (PRE, CPOST, POST)
  •   Pěti účinným látkam  žádný plevel neuteče (působí na vzrostlé i klíčící plevele)
  •   Možnost použití přípravku od 2. do 5. listu kukuřice - optimální velikost plevelů
  •   440 g/ha přípravku Principal® Plus hubí pýr i pcháč
  •   Vynikající účinek na přerůstající merlíky a dvouděložné plevele
  •   Velmi dobrý poměr cena / účinek aplikace

Informace uvedené na těchto stránkách mají pouze orientační povahu. Před použitím si vždy přečtěte etiketu/návod k použití.