Ochrana rostlin – Česká republika

DuPont nabízí komplexní řešení ochrany rostlin pro pěstitele

Věříme, že naší vzájemnou spoluprací pomůžeme zajistit a zlepšit kvalitu, množství a udržitelnost světových zásob potravin.

V oddělení přípravků na ochranu rostlin v České republice usilovně pracujeme na tom, abychom porozuměli potřebám pěstitelů a pomohli jim najít řešení, jak zabezpečit efektivnní ochranu jejich plodin, zvýšit kvalitu a výnos. Zároveň se zaměřujeme na minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a tím pomáháme chránit přírodní zdroje.

Nabízíme našim zákazníkům herbicidní, fungicidní a insekticidní přípravky na ochranu rostlin a to zejména pro obilniny, kukuřici, řepku, brambory, cukrovou řepu, slunečnici a mnohé další plodiny.