Stavba vytápěných šikmých střech

Zateplení šikmé střechy

Při použití na střechách poskytují difuzní fólie Tyvek® a parozábrany AirGuard® optimální ochranu tepelné izolace a snižují riziko kondenzace, čímž zlepšují energetickou účinnost budovy.

Díky své prodyšnosti poskytují pojistné hydroizolace Tyvek® pro vytápěné půdy výhody oproti difuzně uzavřeným hydroizolačních pásů používaným  k zateplení šikmých střech ke snížení rizika kondenzace, k níž dochází ve střešních konstrukcích.

Fólie Tyvek® pro vytápěné půdy jsou speciálně navrženy tak, aby minimalizovaly kondenzaci a odstraňovaly nutnost větrání izolace, čímž poskytují trvale udržitelné řešení realizace energeticky účinného zateplení šikmé střechy. Umožňují vodní páře v prostoru střechy prostupovat do provětrávané mezery, která ji přirozeným pohybem vzduchu střešní krytinou rozptýlí do atmosféry. Schopnost fólií Tyvek® pro vytápěné půdy umožňovat tuto regulaci kondenzace eliminuje potřebu větrání mezi pojistnou hydroizolací a tepelnou izolací, což zlepšuje celkovou energetickou účinnost stavby.

Jako sekundární vstvu pro odvod vody poskytují fólie Tyvek® pro vytápěné půdy rovněž větrotěsnou zábranu, která minimalizuje ztráty prouděním působící na břidlice a tašky a pomáhá proti navátí sněhu a prachu dovnitř střechy.

Tyvek® a AirGuard® v aplikacích zateplení střech

Zde se izolace instaluje na úrovni krokví a používá se pevná a/nebo polopevná izolace. V ideálním případě je izolace umístěna v souvislé vrstvě nad krokvemi, takže konstrukce střechy je ve „vyhřátém“ prostředí. Nicméně určité specifikace střechy mohou zahrnovat instalaci izolace přes krokve, mezi krokvemi nebo pod krokve – nebo dokonce kombinaci všech tří těchto provedení.

Tyvek® a AirGuard® ve střešním prostoru

Prostor ve střešních konstrukcích často využívá kombinaci vytápěné a nevytápěné střechy s různými typy izolace. Nevytápěné oblasti střechy obvykle zahrnují „paropropustnou“ vláknitou izolaci (např. stavební rohož s minerální vatou); skloněné oblasti stropu obsahují pevné izolační desky s uzavřenými buňkami, z nichž většina je vysoce odolná vůči vodní páře. Tato varianta odolnosti vůči páře může způsobit nevyváženost pohybu vodní páry. Jako řešení doporučujeme za „paropropustnou“ izolační rohož instalovat parozábranu  z produktové řady DuPontTM AirGuard® .

VÝROBKY A SLUŽBY SPOLEČNOSTI DUPONT

INFORMACE A NÁMĚTY