Stavba nevytápěných šikmých střech

Nevytápěné šikmé střechy

Difuzní fólie Tyvek® a parozábrany AirGuard® minimalizují kondenzaci při stavbě nevytápěných šikmých střech a zároveň zajišťují optimální energetickou účinnost.

U tradičních staveb nevytápěných šikmých střech znamená větší izolace často také více kondenzace – nebezpečí, které je umocňováno srážkami a větrem. Ve výsledku nevytápěné šikmé střechy často vyžadují větrací otvory kvůli „výměně vzduchu“.  Tyto otvory mohou snižovat tepelnou účinnost narušením funkce vláknité střešní izolace.

Fólie Tyvek® pro nevytápěné půdy jsou speciálně navrženy tak, aby tento problém zmírňovaly a poskytovaly trvale udržitelné řešení pro střešní izolaci nevytápěných šikmých střech. Umožňují vodní páře v prostoru střechy prostupovat do provětrávané mezery, která ji přirozeným pohybem vzduchu střešní krytinou rozptýlí do atmosféry. Tím odpadá nutnost větrání střešní izolace – což je výhoda obzvlášť důležitá při stavbě nevytápěné šikmé střechy. Nevětraný systém Tyvek® nejen zabraňuje nadměrné kondenzaci, ale nabízí také podstatnou výhodu v oblasti energetické účinnosti.

Jako sekundární vstvu pro odvod vody poskytují fólie Tyvek® pro nevytápěné půdy rovněž zábranu, která minimalizuje větrnou zátěž působící na břidlice a tašky a pomáhá proti navátí sněhu a prachu dovnitř střechy.

Tyvek® a AirGuard® v aplikacích střešní izolace

Střešní izolace se instaluje na úrovni stropu, vaznic nebo kleštin a mezi izolací a pojistnou hydroizolací (difuzní fólií) se nechává prostor nevytápěného loftu (půda). Obvykle se izolační rohož pokládá mezi stropní kleštiny a přes ně.

Tyvek® a AirGuard® ve střešním prostoru

Prostor ve střešních konstrukcích často využívá kombinaci vytápěné a nevytápěné střechy s různými typy izolace. Nevytápěné oblasti střechy obvykle zahrnují „paropropustnou“ vláknitou izolaci (např. stavební rohož s minerální vatou); skloněné oblasti stropu obsahují pevné izolační desky s uzavřenými buňkami nebo rubovou fólií, z nichž většina je vysoce odolná vůči vodní páře. Tato varianta odolnosti vůči páře může způsobit nevyváženost pohybu vodní páry. Jako řešení doporučujeme za „paropropustnou“ izolační rohož instalovat parozábranu, jako je například DuPontTM AirGuard®Sd5.

VÝROBKY A SLUŽBY SPOLEČNOSTI DUPONT

INFORMACE A NÁMĚTY