Často kladené otázky o fóliích DuPont™ Tyvek® a parozábranách DuPont™ AirGuard®

Odpovědi na některé z nejčastěji kladených otázek o fóliích DuPont™ Tyvek® a DuPont™ AirGuard® pro stavební profesionály.

 
 

OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO STŘEŠNÍ FÓLIE TYVEK®

Témata:

Hlavní otázky

Jsou střešní fólie Tyvek® vhodné pro instalaci na ploché střechy?

Ne. Střešní podkladní pásy paropropustné fólie Tyvek® jsou vhodné pouze pro šikmé střechy. Na plochých střechách mohou být střešní fólie Tyvek® používány pouze jako ochranná vrstva přes izolaci nebo jako separační vrstva mezi plechovou krytinou a opěrným pásem.

Je nutné podkladní pás Tyvek® dodatečně utěsnit?

Utěsnění je doporučeno pro zvýšení větrotěsnosti a vodotěsnosti. V některých zemích je to povinné u střech s nízkým sklonem, při ztížených klimatických podmínkách nebo v případě, že je střecha během stavby ponechána odkrytá. Utěsnění překrytí vždy vede ke zvýšení ochrany budovy. Vždy je nutno postupovat podle příslušných místních předpisů.

Mohou být střešní fólie Tyvek® dočasně ponechány odkryté před instalací tašek/břidlice?

Ano. Stabilita střešních fólií Tyvek® vůči ultrafialovému záření umožňuje ponechat je odkryté po dobu, která nepřesahuje délku 4 měsíců. Prostupy a přesahy však musejí být utěsněny, aby bylo možné předejít pronikání deště.

Lze fólie Tyvek® používat na šikmých střechách, které byly konstruovány s nižším než minimálním sklonem pro použití tašek nebo břidlice?

Ano, ale střešní fólie Tyvek® (počínaje plošnou hmotností 80 g/m2 a více) musejí být utěsněny prostřednictvím akrylové lepicí pásky Tyvek®. Pokud je sklon střechy nižší než minimální sklon pro použití tašek, a to o 5° nebo více, použijte Tyvek® Supro. Všeobecně nesmějí být vytvořeny žádné vodní kapsy, kde by docházelo k dlouhodobému hromadění vody na fólii. 

Lze fólie Tyvek® přetáhnout k okapu jako u tradičních postupů?

Ne. U všech střešních podkladních pásů je všeobecně přijímáno jako správný postup, když je fólie ukončena ještě před okapem, s překrytím „ochranného prostředku vlastního střešního žlabu“. Ten tvoří UV odolný okapní pás, který nahrazuje „odkapní“ funkci fólie v okapu. Střešní podkladní pásy nesmějí být vystaveny dopadu přímého slunečního záření.

Střešní fólie Tyvek® 

 

Je nutné instalovat kontralatě, pokud je fólie Tyvek® položena přímo na izolaci střechy s bedněním?

Ano. Jako u všech střešních fólií je i v tomto případě nutná instalace kontralatí.

Lze střešní fólie Tyvek® instalovat pomocí přetahování přes kontralatě?

Ano. Pro tento způsob aplikace je nutné použít Tyvek® Supro.

Lze střešní fólie Tyvek® instalovat pod kontralatěmi?

Ano. Fólie bude následně položena v napnutém stavu, což v případě potřeby umožňuje utěsnění přesahů.

Lze fólie Tyvek® pokládat přímo na dřevěné bednění bez latí nebo kontralatí?

Ano, ale pouze od plošné hmotnosti 80 g/m2 a vyšší. Břidlici je možné zajistit pomocí střešní fólie a do podkladových desek běžným způsobem.

Může docházet k pronikání vody skrz střešní fólii Tyvek®, pokud je položena přímo na izolaci nebo dřevěných podkladových deskách?

Ne. Difuzní střešní fólie Tyvek® jsou vodotěsné, ale paropropustné, což znamená, že voda neproniká skrz fólii, ani když je položena přímo na izolaci nebo dřevěných podkladových deskách.

Parozábrany

Je použití parozábrany nutné při současném použití podkladního pásu paropropustné fólie Tyvek®?

Pro dosažení nejlepší vzduchotěsnosti a kontroly vlhkosti uvnitř stavebních prvků je nutné vždy použít parozábranu.

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO STĚNOVÉ FÓLIE

Témata:

Hlavní otázky

Kde je položen podkladní pás paropropustné fólie Tyvek®?

Jako součást konstrukce stěn, za vnějším pláštěm / zdivem atd.

Jakou funkci má podkladní pás paropropustné fólie Tyvek®?

Paropropustné podkladní pásy Tyvek® napomáhají chránit konstrukci a zajišťují tepelnou izolaci před vnější vlhkostí a kondenzací. Také napomáhají zvyšovat větrotěsnost a snižovat tepelné ztráty prouděním z budovy.

Je nutné utěsnit spoje paropropustných podkladních pásů Tyvek®?

Ne, ale je doporučeno pro zajištění maximální možné větrotěsnosti a snižování tepelných ztrát prouděním z budovy.

Musí být na vnější straně stěnové fólie Tyvek® provětrávaná mezera / vzduchová kapsa?

Ano, toto je nutné pro zajištění možnosti unikání vodní páry do okolního prostředí. Mezera / vzduchová kapsa může být provětrávána přirozeně pomocí spojů krytiny/tašek nebo prostřednictvím větracích cihel, průduchů atd.

Lze stěnovou fólii Tyvek® instalovat přímo za obklad nebo omítku a laťový rám?

Ano, ale paropropustnost fólie bude méně účinná. Mějte prosím na paměti, že je při použití Tyvek® Solid Silver nutné zajistit vzduchovou mezeru na straně metalizované strany, aby bylo možné zajistit tepelné výhody.

Lze stěnovou fólii Tyvek® instalovat za nepřerušenou plechovou krytinu jako separační vrstvu?

Ano.

Může být podkladní pás paropropustné fólie Tyvek® před instalací vnějšího pláště ponechán odkrytý?

Ano, po dobu 4 měsíců, za předpokladu, že je fólie dostatečně zajištěna před poškozením větrem. Také prostupy a přesahy musejí být utěsněny, aby bylo možné předejít pronikání deště.

Tyvek® Solid Silver

Proč používat Tyvek® Solid Silver?

Kromě zajišťování ochrany proti působení vnější vlhkosti, kondenzaci a pronikání větru fólie Tyvek® Solid Silver znatelně snižuje množství ztrát tepla sáláním. Také zabraňuje přehřívání interiéru v letních měsících. U fólie Tyvek® Solid Silver jsou stejně funkční obě dvě strany.

Jakou stranou má být nainstalována?

Tyvek® Solid Silver se instaluje tak, aby lesklá stříbrná strana směřovala do mezery, obvykle se jedná o vnější mezeru před obkladem.  Tepelné výhody jsou založeny na kombinaci mezery a nízké emisivity povrchu Tyvek® Solid Silver.

Tyvek® Supro

Lze fólie Tyvek® Supro použít jako podkladní pás paropropustné fólie u konstrukcí stěn?

Ano, Tyvek® Supro splňuje všechny předpoklady pro difuzní fólii dle normy EN13859-2. Její extrémní pevnost ji předurčuje jako „univerzální podkladní pás“.

DuPont™ AirGuard® Smart

K čemu slouží DuPont™ AirGuard® Smart?

DuPont™ AirGuard® Smart je silná a lehká pružná & parozábrana s variabilní sd, což znamená proměnlivou schopnost odolávat průchodu vodní páry na základě podmínek okolního prostředí. Pokud se v izolaci nachází vlhkost, snižuje parozábrana DuPont™ AirGuard® Smart svoji odolnost vůči vodním parám, a umožňuje tak přesun vlhkosti zpět do interiéru budovy. Pokud k tomuto dochází, může být v extrémním případě odolnost vůči vodním parám tak nízká, jako sd= 0,05 m). Pokud je konstrukce suchá a hladiny vlhkosti jsou v budově stabilní, funguje DuPont™ AirGuard® Smart jako tradiční parozábrana.

DuPont™ AirGuard® Sd5

K čemu slouží DuPont™ AirGuard® Sd5?

DuPont™ AirGuard® Sd5 je vnitřní fólie určená k instalaci za sádrokartónové obložení atd. po zaizolování všech spojů vytváří zábranu proti tepelným ztrátám prouděním a zajišťuje potřebnou regulaci vodní páry, aby bylo možné udržet stavební prvky budovy v suchu.

DuPont™ AirGuard® Reflective

K čemu slouží DuPont™ AirGuard® Reflective?

DuPont™ AirGuard® Reflective je 100% vzduchotěsná vnitřní fólie určená pro instalaci na střechách, pod stropními panely a na stěnách. Při instalaci s provětrávanou mezerou (mezerou na vytápěné straně izolace, může se jednat také o mezeru pro kabely) představuje DuPont™ AirGuard® Reflective znatelnou tepelnou izolaci střechy nebo konstrukce stěn. Při použití produktu ve spojení s podkladními pásy paropropustné fólie Tyvek® Solid Silver je možné dosáhnout značných úspor energie.

K čemu slouží DuPont™ AirGuard® Sd23?

DuPont™ AirGuard® Sd23 je vnitřní fólie určená k instalaci za sádrokartónové obložení, která splňuje mnoho norem, mimo jiné např. DIN 68800-3[1], DIN 4108-3, DTU 31.2. Nejvhodnější je použití u izolace XPS, PUR/PIR nebo PF.

[1] Kategorie jsou sd ≥ 2 m, sd ≥ 20 m a 50 m ≤ sd ≤ 100 m.

 

 

OTÁZKY A ODPOVĚDI PRO PAROZÁBRANY AIRGUARD®

Témata:

Hlavní otázky

K čemu slouží DuPont™ AirGuard® Smart?

DuPont™ AirGuard® Smart je silná a lehká pružná & parozábrana s variabilní sd, což znamená proměnlivou schopnost odolávat průchodu vodní páry na základě podmínek okolního prostředí. Pokud se v izolaci nachází vlhkost, snižuje parozábrana DuPont™ AirGuard® Smart svoji odolnost vůči vodním parám, a umožňuje tak přesun vlhkosti zpět do interiéru budovy. Pokud k tomuto dochází, může být v extrémním případě odolnost vůči vodním parám tak nízká, jako sd= 0,05 m). Pokud je konstrukce suchá a hladiny vlhkosti jsou v budově stabilní, funguje DuPont™ AirGuard® Smart jako tradiční parozábrana.

K čemu slouží DuPont™ AirGuard® Reflective?

DuPont™ AirGuard® Reflective je 100% vzduchotěsná vnitřní fólie určená pro instalaci na střechách, pod stropními panely a na stěnách. Při instalaci s provětrávanou mezerou (mezerou na vytápěné straně izolace, může se jednat také o mezeru pro kabely) představuje DuPont™ AirGuard® Reflective znatelnou tepelnou izolaci střechy nebo konstrukce stěn. Při použití produktu ve spojení s podkladními pásy paropropustné fólie Tyvek® Solid Silver je možné dosáhnout značných úspor energie.

K čemu slouží DuPont™ AirGuard® Sd5?

DuPont™ AirGuard® Sd5 je vnitřní fólie určená k instalaci za sádrokartónové obložení atd. po zaizolování všech spojů vytváří zábranu proti tepelným ztrátám prouděním a zajišťuje potřebnou regulaci vodní páry, aby bylo možné udržet stavební prvky budovy v suchu.

K čemu slouží DuPont™ AirGuard® Sd23?

DuPont™ AirGuard® Sd23 je vnitřní fólie určená k instalaci za plastové obložení, která splňuje mnoho norem, mimo jiné např. DIN 68800-3[1], DIN 4108-3, DTU 31.2. Nejvhodnější je použití u izolace XPS, PUR/PIR nebo PF.

 

 

 

[1] Kategorie jsou sd ≥ 2 m, sd ≥ 20 m a 50 m ≤ sd ≤ 100 m.

 

Proč je vzduchotěsnost u budov důležitá?

Účinnost izolačních materiálů je ve velké míře dána jejich mírou ochrany proti pohybu vzduchu. Únik vzduchu má za následek přímé tepelné ztráty nebo snížení účinnosti izolace.

Vzduch přirozeně proudí z teplejší oblasti do chladnější oblasti. Jakákoliv netěsnost ve vzduchotěsné vrstvě má za následek průnik teplého vzduchu zevnitř nebo zvenku do interiéru nebo exteriéru budovy, což opět snižuje účinnost izolace a komfort v interiéru během horkého léta nebo chladné zimy.

Jaká je správná hodnota sd?

Čím vyšší je hodnota sd (odolnost proti vodním párám) parozábrany, tím vyšší je ochrana izolace proti teplému vlhkému prostředí v interiéru. Vyšší hodnota sd parozábrany však také znamená menší možnost vysychání. Během stavby se může v budově mnoha způsoby hromadit vlhkost a její regulace může být obtížná, ať už je to způsobeno pohybem vlhkosti, nesprávným zpracováním nebo jinými příčinami. To může mít dále za následek kondenzaci a tvorbu plísní, což může dále vést k poškození budovy a může to také představovat zdravotní riziko pro její obyvatele. Parozábrany s hodnotou sd vyšší než 20 m – tj. polyetylénová fólie – neodpouštějí sebemenší poškození během procesu instalace a funkčnost zábrany pronikání vodní páry u těchto materiálů zamezuje vysychání uvězněné vlhkosti do interiéru stavby. Proto jsou za normální vlhkosti obytných prostor a při umístění paropropustných fólií do exteriéru za výhodnější volbu pro instalaci do interiéru považovány parozábrany s nižší hodnotou.

Pro místnosti s extrémně vysokou vlhkostí je doporučeno instalovat parozábrany s vysokou hodnotou sd až po procesu vysušení stavebních materiálů.

 

 

Používání parozábran

 

Proč potřebuji parozábranu?

Vzduchotěsnost obvodového pláště budovy se stává konstrukčním požadavkem, což je výrazně posilováno Nařízeními Evropské Komise.  Jednoduše řečeno, parozábrana napomáhá udržovat upravený vzduch, teplý nebo studený, uvnitř budovy. Podle hodnoty sd použité fólie je vodním párám buď blokován průchod fólií, nebo je proudění výrazně sníženo. To napomáhá řízení rizik tvorby plísní a poškození konstrukcí stavby.

Při použití společně s podkladními pásy paropropustné fólie Tyvek® jako součásti „utěsněné“ paropropustné střechy nebo konstrukce stěny jsou patrné značné výhody použití parozábrany DuPont™ AirGuard®.

 

Musejí být parozábrany AirGuard® používány vždy společně s podkladními pásy paropropustné fólie Tyvek®?

Parozábrany AirGuard® mají nejvyšší účinnost ve spojení s podkladními pásy paropropustné fólie Tyvek®, jako součást utěsněné „paropropustné“ střešní konstrukce. Pokud jsou používány tímto způsobem, zajišťují parozábrany „vzduchotěsnou paropropustnost“ celé střešní konstrukce, & což tvoří jádro konceptu „utěsněné střechy“.

Funkce parozábran AirGuard® a všech typů podkladních pásů paropropustné fólie řady Tyvek® jsou ale zajištěny také samostatně. Parozábranu AirGuard® lze použít jako regulaci proudění vzduchu a vodní páry pod klasickou střechou s asfaltovou fólií. Vždy bude představovat určité výhody v oblasti regulování kondenzace.

 

Je použití vrstvy pro regulaci vodní páry absolutně nezbytné u nevytápěných střech (větrací mezery mezi podkladními pásy a izolací nebo v nevytápěném loftu s izolací pod stropním obložením)?

Ve všech případech, kde je má konvenčně provětrávaná nevytápěná střecha volný prostor, napomáhá omezení přenosu vodní páry regulaci vlhkosti, a to i v případě, že je první obrannou linií vlastní ventilace. Hlavním důvodem, proč by měla být nainstalována parozábrana AirGuard® je však výhled energetických úspor. Nevytápěné provětrávané střešní konstrukce se mohou z důvodu nákladů v budoucnu změnit na vytápěné střechy, a potom je doplnění parozábrany již velmi obtížné.

 

Jak je to u průmyslových střech? Potřebuji přesto parozábranu?

Stoprocentně. I když vám někteří výrobci budou říkat, že tomu tak není, představuje vrstva pro regulaci vodní páry základní prvek hojně rozšířených montovaných plechových střešních krytin. I když se mohou někteří architekti obejít bez vnějšího paropropustného podkladního pásu a počítají s použitím přirozeně provětrávaných plechových střešních krytin, je důležité, aby se na vytápěné straně konstrukce vždy nacházela souvislá vzduchová zábrana pro zachycování ovzduší interiéru a regulaci odpařování a proudění.

Společnost DuPont nedoporučuje vynechávání vrstvy paropropustné fólie u žádných průmyslových střešních konstrukcí, protože je izolace obvykle upevněna směrem ven pomocí nepropustných materiálů a její účinnost bude snížena po jakékoliv absorpci kondenzované vlhkosti. Proto je nezbytné zamezit průchodu vlhkosti z teplejší strany. Většinou bude volba představovat 5814X, i když v některých případech může být dobrým řešením také 8407A.

Hlavní otázky

Mohou být paropropustné střešní fólie Tyvek® instalovány jako podkladní pás střešní krytiny bez větrání?

Ano. Paropropustné střešní fólie Tyvek® jsou certifikovány dle BBA pro neprovětrávané aplikace. Není nutné žádné větrání střešního žlabu nebo hřebenu.

Mohou být střešní fólie Tyvek® používány u novostaveb a rekonstruovaných staveb bez větrání?

Ano, ale je nutné dbát na zajištění, aby byly všechny vnitřní obklady neporušeny, a aby tak mohla být zajištěna přiměřená regulace vodní páry.

Jsou střešní fólie Tyvek® vhodné pro instalaci na neprovětrávané ploché střechy?

Ne. Paropropustné střešní fólie Tyvek® jsou vhodné pouze pro neprovětrávané šikmé střechy. Na plochých střechách mohou být střešní fólie Tyvek® používány pouze jako ochranná vrstva přes izolaci nebo jako separační vrstva mezi plechovou krytinou a opěrným pásem.

Jaký je rozdíl mezi neprovětrávaným systémem a utěsněným systémem?

Oba systémy jsou neprovětrávané, ale utěsněný systém zahrnuje použití lepicí pásky u všech přesahů, prostupů a prvků zakončení fólie Tyvek®. Umístění kontralatí nad střešní fólií je zahrnuto ve specifikacích utěsněné střechy Tyvek®.

Je nutné fólii Tyvek® dodatečně utěsnit?

Ne. Dodatečné utěsnění fólie Tyvek® je volitelné a je používáno v případech, kdy je požadována maximální tepelná účinnost.

Mohou být střešní fólie Tyvek® dočasně ponechány odkryté před instalací tašek/břidlice?

Ano. Stabilita střešních fólií Tyvek® vůči ultrafialovému záření umožňuje ponechat je odkryté po dobu, která nepřesahuje délku 4 měsíců. To však platí pouze v případě, že je fólie odpovídajícím způsobem zajištěna.

Lze fólie Tyvek® používat na střechách, které byly konstruovány s nižším než minimálním sklonem pro použití tašek nebo břidlice?

Ano, ale střešní fólie Tyvek® musí být nainstalována ve dvou vrstvách (zdvojeně) se střídavými přesahy.

Lze fólie Tyvek® přetáhnout k okapu jako u tradičních postupů?

Ne. U všech střešních podkladních pásů je všeobecně přijímáno jako správný postup, když je fólie ukončena ještě před okapem, s překrytím „ochranného prostředku vlastního střešního žlabu“ (BS5534). Ten tvoří UV odolný okapní pás, jako např. Tyvek® Eaves Carrier, který nahrazuje „odkapní“ funkci fólie v okapu. Střešní podkladní pásy nesmějí být vystaveny dopadu přímého slunečního záření.

Používání střešních fólií Tyvek® s kontralatěmi

Je nutné instalovat kontralatě, pokud je střešní fólie Tyvek® položena na krokve bez opory?

Ne, za předpokladu, že lze fólii Tyvek® mezi krokvemi dostatečně přetáhnout. V tomto případě je nutné použít Tyvek® Supro.

Kolik je při pokládání fólie Tyvek® bez opory nutné zachovat volného prostoru pod ní, aby bylo možné přetáhnout střešní fólii?

Přibližně 10 mm.

Je nutné instalovat kontralatě, pokud je fólie Tyvek® položena přímo na izolaci střechy s bedněním?

Ano. Jako u všech střešních fólií je i v tomto případě nutná instalace kontralatí.

Lze střešní fólie Tyvek® instalovat pomocí přetahování přes kontralatě?

Ano. Pro tento způsob aplikace je nutné použít Tyvek® Supro.

Lze střešní fólie Tyvek® instalovat pod kontralatěmi?

Ano. Fólie bude následně položena v napnutém stavu, což v případě potřeby umožňuje utěsnění přesahů.

Lze fólie Tyvek® pokládat přímo na dřevěné bednění bez latí nebo kontralatí jako v případě klasické skotské technologie?

Ano. Břidlici je možné zajistit pomocí střešní fólie a do podkladových desek běžným způsobem. Bednění musí být v provedení dřevěného obkladu o šířce 150 mm s 2mm spárami.

Je nutné použití větrání provětrávané mezery při použití střešní fólie Tyvek® na nevětraných nebo utěsněných střechách?

Ne. Přirozeý pohyb vzduchu mezi taškami a břidlicí bude dostačující pro odvod veškeré vodní páry z provětrávané mezery.

Může docházet k pronikání vody skrz střešní fólii Tyvek®, pokud je položena přímo na izolaci nebo dřevěných podkladových deskách?

Ne. Difuzní střešní fólie Tyvek® jsou 100% vodotěsné, ale paropropustné, což znamená, že voda neproniká skrz fólii, ani když je položena přímo na izolaci nebo dřevěných podkladových deskách. Je nutné však dbát, aby byly kontralatě instalované na fólii pevně zajištěny.

Parozábrany &

Je & nutné použití parozábrany při použití difuzní fólie Tyvek® na nevětraných místech?

Parozábranu je nutné nainstalovat vždy nad oblasti s vysokým výskytem vlhkosti bez ohledu na to, zda je konstrukce provětrávaná či nikoliv. To platí pro koupelny a kuchyně, a zvláště pro plavecké bazény a sauny.

Oblasti s nízkým výskytem vlhkosti, jako např. kanceláře, nevyžadují použití parozábrany, ale v případě instalace může dojít k lepším vlastnostem vzduchotěsnosti a regulace vodní páry. To může také napomáhat ke zvyšování energetické účinnosti.

Parozábrany DuPont™ AirGuard® jsou určeny k použití spolu s difuzními fóliemi Tyvek®. Je k dispozici řada možností podle úrovně vlhkosti nebo sklonu a typu střechy.

Odpovědi na některé z nejčastěji kladených otázek o střešních fóliích Tyvek® pro stavební profesionály.

Témata:

Hlavní otázky

Mohou být paropropustné střešní fólie Tyvek® instalovány jako podkladní pás střešní krytiny bez větrání?

Ano. Paropropustné střešní fólie Tyvek® jsou certifikovány dle BBA pro neprovětrávané aplikace. Není nutné žádné větrání střešního žlabu nebo hřebenu.

Mohou být střešní fólie Tyvek® používány u novostaveb a rekonstruovaných staveb bez provětrávání?

Ano, ale je nutné dbát na zajištění, aby byly všechny vnitřní obklady neporušeny, a aby tak mohla být zajištěna přiměřená regulace vodní páry.

Jsou střešní fólie Tyvek® vhodné pro instalaci na neprovětrávané ploché střechy?

Ne. Paropropustné střešní fólie Tyvek® jsou vhodné pouze pro neprovětrávané šikmé střechy. Na plochých střechách mohou být střešní fólie Tyvek® používány pouze jako ochranná vrstva přes izolaci nebo jako separační vrstva mezi plechovou krytinou a opěrným pásem.

Jaký je rozdíl mezi neprovětrávaným systémem a utěsněným systémem?

Oba systémy jsou neprovětrávané, ale utěsněný systém zahrnuje použití lepicí pásky u všech přesahů, prostupů a prvků zakončení fólie Tyvek®. Umístění kontralatí nad střešní fólií je zahrnuto ve specifikacích utěsněné střechy Tyvek®.

Je nutné fólii Tyvek® dodatečně utěsnit?

Ne. Dodatečné utěsnění fólie Tyvek® je volitelné a je používáno v případech, kdy je požadována maximální tepelná účinnost.

Mohou být střešní fólie Tyvek® dočasně ponechány odkryté před instalací tašek/břidlice?

Ano. Stabilita střešních fólií Tyvek® vůči ultrafialovému záření umožňuje ponechat je odkryté po dobu, která nepřesahuje délku 4 měsíců. To však platí pouze v případě, že je fólie odpovídajícím způsobem zajištěna.

Lze fólie Tyvek® používat na střechách, které byly konstruovány s nižším než minimálním sklonem pro použití tašek nebo břidlice?

Ano, ale střešní fólie Tyvek® musí být nainstalována ve dvou vrstvách (zdvojeně) se střídavými přesahy.

Lze fólie Tyvek® přetáhnout k okapu jako u tradičních postupů?

Ne. U všech střešních podkladních pásů je všeobecně přijímáno jako správný postup, když je fólie ukončena ještě před okapem, s překrytím „ochranného prostředku vlastního střešního žlabu“ (BS5534). Ten tvoří UV odolný okapní pás, jako např. Tyvek® Eaves Carrier, který nahrazuje „odkapní“ funkci fólie v okapu. Střešní podkladní pásy nesmějí být vystaveny dopadu přímého slunečního záření.

Používání střešních fólií Tyvek® s kontralatěmi

Je nutné instalovat kontralatě, pokud je střešní fólie Tyvek® položena na krokve bez opory?

Ne, za předpokladu, že lze fólii Tyvek® mezi krokvemi dostatečně přetáhnout. V tomto případě je nutné použít Tyvek® Supro.

Kolik je při pokládání fólie Tyvek® bez opory nutné zachovat volného prostoru pod ní, aby bylo možné přetáhnout střešní fólii?

Přibližně 10 mm.

Je nutné instalovat kontralatě, pokud je fólie Tyvek® položena přímo na izolaci střechy s bedněním?

Ano. Jako u všech střešních fólií je i v tomto případě nutná instalace kontralatí.

Lze střešní fólie Tyvek® instalovat pomocí přetahování přes kontralatě?

Ano. Pro tento způsob aplikace je nutné použít Tyvek® Supro.

Lze střešní fólie Tyvek® instalovat pod kontralatěmi?

Ano. Fólie bude následně položena v napnutém stavu, což v případě potřeby umožňuje utěsnění přesahů.

Lze fólie Tyvek® pokládat přímo na dřevěné bednění bez latí nebo kontralatí jako v případě klasické skotské technologie?

Ano. Břidlici je možné zajistit pomocí střešní fólie a do podkladových desek běžným způsobem. Bednění musí být v provedení dřevěného obkladu o šířce 150 mm s 2mm spárami.

Je nutné použití větrání provětrávané mezery při použití střešní fólie Tyvek® na nevětraných nebo utěsněných střechách?

Ne. Přirozený pohyb vzduchu mezi taškami a břidlicí bude dostačující pro odvod veškeré vodní páry z provětrávané mezery.

Může docházet k pronikání vody skrz střešní fólii Tyvek®, pokud je položena přímo na izolaci nebo dřevěných podkladových deskách?

Ne. Difuzní střešní fólie Tyvek® jsou 100% vodotěsné, ale paropropustné, což znamená, že voda neproniká skrz fólii, ani když je položena přímo na izolaci nebo dřevěných podkladových deskách. Je nutné však dbát, aby byly kontralatě instalované na fólii pevně zajištěny.

Parozábrany &

Je & nutné použití parozábrany při použití difuzní fólie Tyvek® na nevětraných místech?

Parozábranu je nutné nainstalovat vždy nad oblasti s vysokým výskytem vlhkosti bez ohledu na to, zda je konstrukce provětrávaná či nikoliv. To platí pro koupelny a kuchyně, a zvláště pro plavecké bazény a sauny.

Oblasti s nízkým výskytem vlhkosti, jako např. kanceláře, nevyžadují použití parozábrany, ale v případě instalace může dojít k lepším vlastnostem vzduchotěsnosti a regulace vodní páry. To může také napomáhat ke zvyšování energetické účinnosti.

Parozábrany DuPont™ AirGuard® jsou určeny k použití spolu s difuzními fóliemi Tyvek®. Je k dispozici řada možností podle úrovně vlhkosti nebo sklonu a typu střechy.

Odpovědi na některé z nejčastěji kladených otázek o střešních fóliích Tyvek® pro stavební profesionály.

Témata:

Hlavní otázky

Mohou být paropropustné střešní fólie Tyvek® instalovány jako podkladní pás střešní krytiny bez větrání?

Ano. Paropropustné střešní fólie Tyvek® jsou certifikovány dle BBA pro neprovětrávané aplikace. Není nutné žádné větrání střešního žlabu nebo hřebenu.

Mohou být střešní fólie Tyvek® používány u novostaveb a rekonstruovaných staveb bez větrání?

Ano, ale je nutné dbát na zajištění, aby byly všechny vnitřní obklady neporušeny, a aby tak mohla být zajištěna přiměřená regulace vodní páry.

Jsou střešní fólie Tyvek® vhodné pro instalaci na neprovětrávané ploché střechy?

Ne. Paropropustné střešní fólie Tyvek® jsou vhodné pouze pro neprovětrávané šikmé střechy. Na plochých střechách mohou být střešní fólie Tyvek® používány pouze jako ochranná vrstva přes izolaci nebo jako separační vrstva mezi plechovou krytinou a opěrným pásem.

Jaký je rozdíl mezi neprovětrávaným systémem a utěsněným systémem?

Oba systémy jsou neprovětrávané, ale utěsněný systém zahrnuje použití lepicí pásky u všech přesahů, prostupů a prvků zakončení fólie Tyvek®. Umístění kontralatí nad střešní fólií je zahrnuto ve specifikacích utěsněné střechy Tyvek®.

Je nutné fólii Tyvek® dodatečně utěsnit?

Ne. Dodatečné utěsnění fólie Tyvek® je volitelné a je používáno v případech, kdy je požadována maximální tepelná účinnost.

Mohou být střešní fólie Tyvek® dočasně ponechány odkryté před instalací tašek/břidlice?

Ano. Stabilita střešních fólií Tyvek® vůči ultrafialovému záření umožňuje ponechat je odkryté po dobu, která nepřesahuje délku 4 měsíců. To však platí pouze v případě, že je fólie odpovídajícím způsobem zajištěna.

Lze fólie Tyvek® používat na střechách, které byly konstruovány s nižším než minimálním sklonem pro použití tašek nebo břidlice?

Ano, ale střešní fólie Tyvek® musí být nainstalována ve dvou vrstvách (zdvojeně) se střídavými přesahy.

Lze fólie Tyvek® přetáhnout k okapu jako u tradičních postupů?

Ne. U všech střešních podkladních pásů je všeobecně přijímáno jako správný postup, když je fólie ukončena ještě před okapem, s překrytím „ochranného prostředku vlastního střešního žlabu“ (BS5534). Ten tvoří UV odolný okapní pás, jako např. Tyvek® Eaves Carrier, který nahrazuje „odkapní“ funkci fólie v okapu. Střešní podkladní pásy nesmějí být vystaveny dopadu přímého slunečního záření.

Používání střešních fólií Tyvek® s kontralatěmi

Je nutné instalovat kontralatě, pokud je střešní fólie Tyvek® položena na krokve bez opory?

Ne, za předpokladu, že lze fólii Tyvek® mezi krokvemi dostatečně přetáhnout. V tomto případě je nutné použít Tyvek® Supro.

Kolik je při pokládání fólie Tyvek® bez opory nutné zachovat volného prostoru pod ní, aby bylo možné přetáhnout střešní fólii?

Přibližně 10 mm.

Je nutné instalovat kontralatě, pokud je fólie Tyvek® položena přímo na izolaci střechy s bedněním?

Ano. Jako u všech střešních fólií je i v tomto případě nutná instalace kontralatí.

Lze střešní fólie Tyvek® instalovat pomocí přetahování přes kontralatě?

Ano. Pro tento způsob aplikace je nutné použít Tyvek® Supro.

Lze střešní fólie Tyvek® instalovat pod kontralatěmi?

Ano. Fólie bude následně položena v napnutém stavu, což v případě potřeby umožňuje utěsnění přesahů.

Lze fólie Tyvek® pokládat přímo na dřevěné bednění bez latí nebo kontralatí jako v případě klasické skotské technologie?

Ano. Břidlici je možné zajistit pomocí střešní fólie a do podkladových desek běžným způsobem. Bednění musí být v provedení dřevěného obkladu o šířce 150 mm s 2mm spárami.

Je nutné použití větrání do provětrávané mezery při použití střešní fólie Tyvek® na nevětraných nebo utěsněných střechách?

Ne. Přirozený pohyb vzduchu mezi taškami a břidlicí bude dostačující pro odvod veškeré vodní páry z provětrávané mezery.

Může docházet k pronikání vody skrz střešní fólii Tyvek®, pokud je položena přímo na izolaci nebo dřevěných podkladových deskách?

Ne. Difuzní střešní fólie Tyvek® jsou 100% vodotěsné, ale paropropustné, což znamená, že voda neproniká skrz fólii, ani když je položena přímo na izolaci nebo dřevěných podkladových deskách. Je nutné však dbát, aby byly kontralatě instalované na fólii pevně zajištěny.

Parozábrany &

Je & nutné použití parozábrany při použití difuzní fólie Tyvek® na nevětraných místech?

Parozábranu je nutné nainstalovat vždy nad oblasti s vysokým výskytem vlhkosti bez ohledu na to, zda je konstrukce provětrávaná či nikoliv. To platí pro koupelny a kuchyně, a zvláště pro plavecké bazény a sauny.

Oblasti s nízkým výskytem vlhkosti, jako např. kanceláře, nevyžadují použití parozábrany, ale v případě instalace může dojít k lepším vlastnostem vzduchotěsnosti a regulace vodní páry. To může také napomáhat ke zvyšování energetické účinnosti.

Parozábrany DuPont™ AirGuard® jsou určeny k použití spolu s difuzními fóliemi Tyvek®. Je k dispozici řada možností podle úrovně vlhkosti nebo sklonu a typu střechy.

Odpovědi na některé z nejčastěji kladených otázek o střešních fóliích Tyvek® pro stavební profesionály.

Témata:

Hlavní otázky

Mohou být paropropustné střešní fólie Tyvek® instalovány jako podkladní pás střešní krytiny bez větrání?

Ano. Paropropustné střešní fólie Tyvek® jsou certifikovány dle BBA pro neprovětrávané aplikace. Není nutné žádné větrání střešního žlabu nebo hřebenu.

Mohou být střešní fólie Tyvek® používány u novostaveb a rekonstruovaných staveb bez větrání?

Ano, ale je nutné dbát na zajištění, aby byly všechny vnitřní obklady neporušeny, a aby tak mohla být zajištěna přiměřená regulace vodní páry.

Jsou střešní fólie Tyvek® vhodné pro instalaci na neprovětrávané ploché střechy?

Ne. Paropropustné střešní fólie Tyvek® jsou vhodné pouze pro neprovětrávané šikmé střechy. Na plochých střechách mohou být střešní fólie Tyvek® používány pouze jako ochranná vrstva přes izolaci nebo jako separační vrstva mezi plechovou krytinou a opěrným pásem.

Jaký je rozdíl mezi neprovětrávaným systémem a utěsněným systémem?

Oba systémy jsou neprovětrávané, ale utěsněný systém zahrnuje použití lepicí pásky u všech přesahů, prostupů a prvků zakončení fólie Tyvek®. Umístění kontralatí nad střešní fólií je zahrnuto ve specifikacích utěsněné střechy Tyvek®.

Je nutné fólii Tyvek® dodatečně utěsnit?

Ne. Dodatečné utěsnění fólie Tyvek® je volitelné a je používáno v případech, kdy je požadována maximální tepelná účinnost.

Mohou být střešní fólie Tyvek® dočasně ponechány odkryté před instalací tašek/břidlice?

Ano. Stabilita střešních fólií Tyvek® vůči ultrafialovému záření umožňuje ponechat je odkryté po dobu, která nepřesahuje délku 4 měsíců. To však platí pouze v případě, že je fólie odpovídajícím způsobem zajištěna.

Lze fólie Tyvek® používat na střechách, které byly konstruovány s nižším než minimálním sklonem pro použití tašek nebo břidlice?

Ano, ale střešní fólie Tyvek® musí být nainstalována ve dvou vrstvách (zdvojeně) se střídavými přesahy.

Lze fólie Tyvek® přetáhnout k okapu jako u tradičních postupů?

Ne. U všech střešních podkladních pásů je všeobecně přijímáno jako správný postup, když je fólie ukončena ještě před okapem, s překrytím „ochranného prostředku vlastního střešního žlabu“ (BS5534). Ten tvoří UV odolný okapní pás, jako např. Tyvek® Eaves Carrier, který nahrazuje „odkapní“ funkci fólie v okapu. Střešní podkladní pásy nesmějí být vystaveny dopadu přímého slunečního záření.

Používání střešních fólií Tyvek® s kontralatěmi

Je nutné instalovat kontralatě, pokud je střešní fólie Tyvek® položena na krokve bez opory?

Ne, za předpokladu, že lze fólii Tyvek® mezi krokvemi dostatečně přetáhnout. V tomto případě je nutné použít Tyvek® Supro.

Kolik je při pokládání fólie Tyvek® bez opory nutné zachovat volného prostoru pod ní, aby bylo možné přetáhnout střešní fólii?

Přibližně 10 mm.

Je nutné instalovat kontralatě, pokud je fólie Tyvek® položena přímo na izolaci střechy s bedněním?

Ano. Jako u všech střešních fólií je i v tomto případě nutná instalace kontralatí.

Lze střešní fólie Tyvek® instalovat pomocí přetahování přes kontralatě?

Ano. Pro tento způsob aplikace je nutné použít Tyvek® Supro.

Lze střešní fólie Tyvek® instalovat pod kontralatěmi?

Ano. Fólie bude následně položena v napnutém stavu, což v případě potřeby umožňuje utěsnění přesahů.

Lze fólie Tyvek® pokládat přímo na dřevěné bednění bez latí nebo kontralatí jako v případě klasické skotské technologie?

Ano. Břidlici je možné zajistit pomocí střešní fólie a do podkladových desek běžným způsobem. Bednění musí být v provedení dřevěného obkladu o šířce 150 mm s 2mm spárami.

Je nutné použití větrání do provětrávané mezery při použití střešní fólie Tyvek® na nevětraných nebo utěsněných střechách?

Ne. Přirozený pohyb vzduchu mezi taškami a břidlicí bude dostačující pro odvod veškeré vodní páry z provětrávané mezery.

Může docházet k pronikání vody skrz střešní fólii Tyvek®, pokud je položena přímo na izolaci nebo dřevěných podkladových deskách?

Ne. Difuzní střešní fólie Tyvek® jsou 100% vodotěsné, ale paropropustné, což znamená, že voda neproniká skrz fólii, ani když je položena přímo na izolaci nebo dřevěných podkladových deskách. Je nutné však dbát, aby byly kontralatě instalované na fólii pevně zajištěny.

Parozábrany &

Je & nutné použití parozábrany při použití difuzní fólie Tyvek® na nevětraných místech?

Parozábranu je nutné nainstalovat vždy nad oblasti s vysokým výskytem vlhkosti bez ohledu na to, zda je konstrukce provětrávaná či nikoliv. To platí pro koupelny a kuchyně, a zvláště pro plavecké bazény a sauny.

Oblasti s nízkým výskytem vlhkosti, jako např. kanceláře, nevyžadují použití parozábrany, ale v případě instalace může dojít k lepším vlastnostem vzduchotěsnosti a regulace vodní páry. To může také napomáhat ke zvyšování energetické účinnosti.

Parozábrany DuPont™ AirGuard® jsou určeny k použití spolu s difuzními fóliemi Tyvek®. Je k dispozici řada možností podle úrovně vlhkosti nebo sklonu a typu střechy.

Odpovědi na některé z nejčastěji kladených otázek o střešních fóliích Tyvek® pro stavební profesionály.

Témata:

Hlavní otázky

Mohou být paropropustné střešní fólie Tyvek® instalovány jako podkladní pás střešní krytiny bez větrání?

Ano. Paropropustné střešní fólie Tyvek® jsou certifikovány dle BBA pro neprovětrávané aplikace. Není nutné žádné větrání střešního žlabu nebo hřebenu.

Mohou být střešní fólie Tyvek® používány u novostaveb a rekonstruovaných staveb bez větrání?

Ano, ale je nutné dbát na zajištění, aby byly všechny vnitřní obklady neporušeny, a aby tak mohla být zajištěna přiměřená regulace vodní páry.

Jsou střešní fólie Tyvek® vhodné pro instalaci na neprovětrávané ploché střechy?

Ne. Paropropustné střešní fólie Tyvek® jsou vhodné pouze pro neprovětrávané šikmé střechy. Na plochých střechách mohou být střešní fólie Tyvek® používány pouze jako ochranná vrstva přes izolaci nebo jako separační vrstva mezi plechovou krytinou a opěrným pásem.

Jaký je rozdíl mezi neprovětrávaným systémem a utěsněným systémem?

Oba systémy jsou neprovětrávané, ale utěsněný systém zahrnuje použití lepicí pásky u všech přesahů, prostupů a prvků zakončení fólie Tyvek®. Umístění kontralatí nad střešní fólií je zahrnuto ve specifikacích utěsněné střechy Tyvek®.

Je nutné fólii Tyvek® dodatečně utěsnit?

Ne. Dodatečné utěsnění fólie Tyvek® je volitelné a je používáno v případech, kdy je požadována maximální tepelná účinnost.

Mohou být střešní fólie Tyvek® dočasně ponechány odkryté před instalací tašek/břidlice?

Ano. Stabilita střešních fólií Tyvek® vůči ultrafialovému záření umožňuje ponechat je odkryté po dobu, která nepřesahuje délku 4 měsíců. To však platí pouze v případě, že je fólie odpovídajícím způsobem zajištěna.

Lze fólie Tyvek® používat na střechách, které byly konstruovány s nižším než minimálním sklonem pro použití tašek nebo břidlice?

Ano, ale střešní fólie Tyvek® musí být nainstalována ve dvou vrstvách (zdvojeně) se střídavými přesahy.

Lze fólie Tyvek® přetáhnout k okapu jako u tradičních postupů?

Ne. U všech střešních podkladních pásů je všeobecně přijímáno jako správný postup, když je fólie ukončena ještě před okapem, s překrytím „ochranného prostředku vlastního střešního žlabu“ (BS5534). Ten tvoří UV odolný okapní pás, jako např. Tyvek® Eaves Carrier, který nahrazuje „odkapní“ funkci fólie v okapu. Střešní podkladní pásy nesmějí být vystaveny dopadu přímého slunečního záření.

Používání střešních fólií Tyvek® s kontralatěmi

Je nutné instalovat kontralatě, pokud je střešní fólie Tyvek® položena na krokve bez opory?

Ne, za předpokladu, že lze fólii Tyvek® mezi krokvemi dostatečně přetáhnout. V tomto případě je nutné použít Tyvek® Supro.

Kolik je při pokládání fólie Tyvek® bez opory nutné zachovat volného prostoru pod ní, aby bylo možné přetáhnout střešní fólii?

Přibližně 10 mm.

Je nutné instalovat kontralatě, pokud je fólie Tyvek® položena přímo na izolaci střechy s bedněním?

Ano. Jako u všech střešních fólií je i v tomto případě nutná instalace kontralatí.

Lze střešní fólie Tyvek® instalovat pomocí přetahování přes kontralatě?

Ano. Pro tento způsob aplikace je nutné použít Tyvek® Supro.

Lze střešní fólie Tyvek® instalovat pod kontralatěmi?

Ano. Fólie bude následně položena v napnutém stavu, což v případě potřeby umožňuje utěsnění přesahů.

Lze fólie Tyvek® pokládat přímo na dřevěné bednění bez latí nebo kontralatí jako v případě klasické skotské technologie?

Ano. Břidlici je možné zajistit pomocí střešní fólie a do podkladových desek běžným způsobem. Bednění musí být v provedení dřevěného obkladu o šířce 150 mm s 2mm spárami.

Je nutné použití větrání do provětrávané mezery při použití střešní fólie Tyvek® na nevětraných nebo utěsněných střechách?

Ne. Přirozený pohyb vzduchu mezi taškami a břidlicí bude dostačující pro odvod veškeré vodní páry z provětrávané mezery.

Může docházet k pronikání vody skrz střešní fólii Tyvek®, pokud je položena přímo na izolaci nebo dřevěných podkladových deskách?

Ne. Difuzní střešní fólie Tyvek® jsou 100% vodotěsné, ale paropropustné, což znamená, že voda neproniká skrz fólii, ani když je položena přímo na izolaci nebo dřevěných podkladových deskách. Je nutné však dbát, aby byly kontralatě instalované na fólii pevně zajištěny.

Parozábrany &

Je & nutné použití parozábrany při použití difuzní fólie Tyvek® na nevětraných místech?

Parozábranu je nutné nainstalovat vždy nad oblasti s vysokým výskytem vlhkosti bez ohledu na to, zda je konstrukce provětrávaná či nikoliv. To platí pro koupelny a kuchyně, a zvláště pro plavecké bazény a sauny.

Oblasti s nízkým výskytem vlhkosti, jako např. kanceláře, nevyžadují použití parozábrany, ale v případě instalace může dojít k lepším vlastnostem vzduchotěsnosti a regulace vodní páry. To může také napomáhat ke zvyšování energetické účinnosti.

Parozábrany DuPont™ AirGuard® jsou určeny k použití spolu s difuzními fóliemi Tyvek®. Je k dispozici řada možností podle úrovně vlhkosti nebo sklonu a typu střechy.

Odpovědi na některé z nejčastěji kladených otázek o střešních fóliích Tyvek® pro stavební profesionály.

Témata:

Hlavní otázky

Mohou být paropropustné střešní fólie Tyvek® instalovány jako podkladní pás střešní krytiny bez větrání?

Ano. Paropropustné střešní fólie Tyvek® jsou certifikovány dle BBA pro neprovětrávané aplikace. Není nutné žádné větrání střešního žlabu nebo hřebenu.

Mohou být střešní fólie Tyvek® používány u novostaveb a rekonstruovaných staveb bez větrání?

Ano, ale je nutné dbát na zajištění, aby byly všechny vnitřní obklady neporušeny, a aby tak mohla být zajištěna přiměřená regulace vodní páry.

Jsou střešní fólie Tyvek® vhodné pro instalaci na neprovětrávané ploché střechy?

Ne. Paropropustné střešní fólie Tyvek® jsou vhodné pouze pro neprovětrávané šikmé střechy. Na plochých střechách mohou být střešní fólie Tyvek® používány pouze jako ochranná vrstva přes izolaci nebo jako separační vrstva mezi plechovou krytinou a opěrným pásem.

Jaký je rozdíl mezi neprovětrávaným systémem a utěsněným systémem?

Oba systémy jsou neprovětrávané, ale utěsněný systém zahrnuje použití lepicí pásky u všech přesahů, prostupů a prvků zakončení fólie Tyvek®. Umístění kontralatí nad střešní fólií je zahrnuto ve specifikacích utěsněné střechy Tyvek®.

Je nutné fólii Tyvek® dodatečně utěsnit?

Ne. Dodatečné utěsnění fólie Tyvek® je volitelné a je používáno v případech, kdy je požadována maximální tepelná účinnost.

Mohou být střešní fólie Tyvek® dočasně ponechány odkryté před instalací tašek/břidlice?

Ano. Stabilita střešních fólií Tyvek® vůči ultrafialovému záření umožňuje ponechat je odkryté po dobu, která nepřesahuje délku 4 měsíců. To však platí pouze v případě, že je fólie odpovídajícím způsobem zajištěna.

Lze fólie Tyvek® používat na střechách, které byly konstruovány s nižším než minimálním sklonem pro použití tašek nebo břidlice?

Ano, ale střešní fólie Tyvek® musí být nainstalována ve dvou vrstvách (zdvojeně) se střídavými přesahy.

Lze fólie Tyvek® přetáhnout k okapu jako u tradičních postupů?

Ne. U všech střešních podkladních pásů je všeobecně přijímáno jako správný postup, když je fólie ukončena ještě před okapem, s překrytím „ochranného prostředku vlastního střešního žlabu“ (BS5534). Ten tvoří UV odolný okapní pás, jako např. Tyvek® Eaves Carrier, který nahrazuje „odkapní“ funkci fólie v okapu. Střešní podkladní pásy nesmějí být vystaveny dopadu přímého slunečního záření.

Používání střešních fólií Tyvek® s kontralatěmi

Je nutné instalovat kontralatě, pokud je střešní fólie Tyvek® položena na krokve bez opory?

Ne, za předpokladu, že lze fólii Tyvek® mezi krokvemi dostatečně přetáhnout. V tomto případě je nutné použít Tyvek® Supro.

Kolik je při pokládání fólie Tyvek® bez opory nutné zachovat volného prostoru pod ní, aby bylo možné přetáhnout střešní fólii?

Přibližně 10 mm.

Je nutné instalovat kontralatě, pokud je fólie Tyvek® položena přímo na izolaci střechy s bedněním?

Ano. Jako u všech střešních fólií je i v tomto případě nutná instalace kontralatí.

Lze střešní fólie Tyvek® instalovat pomocí přetahování přes kontralatě?

Ano. Pro tento způsob aplikace je nutné použít Tyvek® Supro.

Lze střešní fólie Tyvek® instalovat pod kontralatěmi?

Ano. Fólie bude následně položena v napnutém stavu, což v případě potřeby umožňuje utěsnění přesahů.

Lze fólie Tyvek® pokládat přímo na dřevěné bednění bez latí nebo kontralatí jako v případě klasické skotské technologie?

Ano. Břidlici je možné zajistit pomocí střešní fólie a do podkladových desek běžným způsobem. Bednění musí být v provedení dřevěného obkladu o šířce 150 mm s 2mm spárami.

Je nutné použití větrání do provětrávané mezery při použití střešní fólie Tyvek® na nevětraných nebo utěsněných střechách?

Ne. Přirozený pohyb vzduchu mezi taškami a břidlicí bude dostačující pro odvod veškeré vodní páry z provětrávané mezery.

Může docházet k pronikání vody skrz střešní fólii Tyvek®, pokud je položena přímo na izolaci nebo dřevěných podkladových deskách?

Ne. Difuzní střešní fólie Tyvek® jsou 100% vodotěsné, ale paropropustné, což znamená, že voda neproniká skrz fólii, ani když je položena přímo na izolaci nebo dřevěných podkladových deskách. Je nutné však dbát, aby byly kontralatě instalované na fólii pevně zajištěny.

Parozábrany &

Je & nutné použití parozábrany při použití difuzní fólie Tyvek® na nevětraných místech?

Parozábranu je nutné nainstalovat vždy nad oblasti s vysokým výskytem vlhkosti bez ohledu na to, zda je konstrukce provětrávaná či nikoliv. To platí pro koupelny a kuchyně, a zvláště pro plavecké bazény a sauny.

Oblasti s nízkým výskytem vlhkosti, jako např. kanceláře, nevyžadují použití parozábrany, ale v případě instalace může dojít k lepším vlastnostem vzduchotěsnosti a regulace vodní páry. To může také napomáhat ke zvyšování energetické účinnosti.

Parozábrany DuPont™ AirGuard® jsou určeny k použití spolu s difuzními fóliemi Tyvek®. Je k dispozici řada možností podle úrovně vlhkosti nebo sklonu a typu střechy.

Odpovědi na některé z nejčastěji kladených otázek o střešních fóliích Tyvek® pro stavební profesionály.

Témata:

Hlavní otázky

Mohou být paropropustné střešní fólie Tyvek® instalovány jako podkladní pás střešní krytiny bez větrání?

Ano. Paropropustné střešní fólie Tyvek® jsou certifikovány dle BBA pro neprovětrávané aplikace. Není nutné žádné větrání střešního žlabu nebo hřebenu.

Mohou být střešní fólie Tyvek® používány u novostaveb a rekonstruovaných staveb bez větrání?

Ano, ale je nutné dbát na zajištění, aby byly všechny vnitřní obklady neporušeny, a aby tak mohla být zajištěna přiměřená regulace vodní páry.

Jsou střešní fólie Tyvek® vhodné pro instalaci na neprovětrávané ploché střechy?

Ne. Paropropustné střešní fólie Tyvek® jsou vhodné pouze pro neprovětrávané šikmé střechy. Na plochých střechách mohou být střešní fólie Tyvek® používány pouze jako ochranná vrstva přes izolaci nebo jako separační vrstva mezi plechovou krytinou a opěrným pásem.

Jaký je rozdíl mezi neprovětrávaným systémem a utěsněným systémem?

Oba systémy jsou neprovětrávané, ale utěsněný systém zahrnuje použití lepicí pásky u všech přesahů, prostupů a prvků zakončení fólie Tyvek®. Umístění kontralatí nad střešní fólií je zahrnuto ve specifikacích utěsněné střechy Tyvek®.

Je nutné fólii Tyvek® dodatečně utěsnit?

Ne. Dodatečné utěsnění fólie Tyvek® je volitelné a je používáno v případech, kdy je požadována maximální tepelná účinnost.

Mohou být střešní fólie Tyvek® dočasně ponechány odkryté před instalací tašek/břidlice?

Ano. Stabilita střešních fólií Tyvek® vůči ultrafialovému záření umožňuje ponechat je odkryté po dobu, která nepřesahuje délku 4 měsíců. To však platí pouze v případě, že je fólie odpovídajícím způsobem zajištěna.

Lze fólie Tyvek® používat na střechách, které byly konstruovány s nižším než minimálním sklonem pro použití tašek nebo břidlice?

Ano, ale střešní fólie Tyvek® musí být nainstalována ve dvou vrstvách (zdvojeně) se střídavými přesahy.

Lze fólie Tyvek® přetáhnout k okapu jako u tradičních postupů?

Ne. U všech střešních podkladních pásů je všeobecně přijímáno jako správný postup, když je fólie ukončena ještě před okapem, s překrytím „ochranného prostředku vlastního střešního žlabu“ (BS5534). Ten tvoří UV odolný okapní pás, jako např. Tyvek® Eaves Carrier, který nahrazuje „odkapní“ funkci fólie v okapu. Střešní podkladní pásy nesmějí být vystaveny dopadu přímého slunečního záření.

Používání střešních fólií Tyvek® s kontralatěmi

Je nutné instalovat kontralatě, pokud je střešní fólie Tyvek® položena na krokve bez opory?

Ne, za předpokladu, že lze fólii Tyvek® mezi krokvemi dostatečně přetáhnout. V tomto případě je nutné použít Tyvek® Supro.

Kolik je při pokládání fólie Tyvek® bez opory nutné zachovat volného prostoru pod ní, aby bylo možné přetáhnout střešní fólii?

Přibližně 10 mm.

Je nutné instalovat kontralatě, pokud je fólie Tyvek® položena přímo na izolaci střechy s bedněním?

Ano. Jako u všech střešních fólií je i v tomto případě nutná instalace kontralatí.

Lze střešní fólie Tyvek® instalovat pomocí přetahování přes kontralatě?

Ano. Pro tento způsob aplikace je nutné použít Tyvek® Supro.

Lze střešní fólie Tyvek® instalovat pod kontralatěmi?

Ano. Fólie bude následně položena v napnutém stavu, což v případě potřeby umožňuje utěsnění přesahů.

Lze fólie Tyvek® pokládat přímo na dřevěné bednění bez latí nebo kontralatí jako v případě klasické skotské technologie?

Ano. Břidlici je možné zajistit pomocí střešní fólie a do podkladových desek běžným způsobem. Bednění musí být v provedení dřevěného obkladu o šířce 150 mm s 2mm spárami.

Je nutné použití větrání do provětrávané mezery při použití střešní fólie Tyvek® na nevětraných nebo utěsněných střechách?

Ne. Přirozený pohyb vzduchu mezi taškami a břidlicí bude dostačující pro odvod veškeré vodní páry z provětrávané mezery.

Může docházet k pronikání vody skrz střešní fólii Tyvek®, pokud je položena přímo na izolaci nebo dřevěných podkladových deskách?

Ne. Difuzní střešní fólie Tyvek® jsou 100% vodotěsné, ale paropropustné, což znamená, že voda neproniká skrz fólii, ani když je položena přímo na izolaci nebo dřevěných podkladových deskách. Je nutné však dbát, aby byly kontralatě instalované na fólii pevně zajištěny.

Parozábrany &

Je & nutné použití parozábrany při použití difuzní fólie Tyvek® na nevětraných místech?

Parozábranu je nutné nainstalovat vždy nad oblasti s vysokým výskytem vlhkosti bez ohledu na to, zda je konstrukce provětrávaná či nikoliv. To platí pro koupelny a kuchyně, a zvláště pro plavecké bazény a sauny.

Oblasti s nízkým výskytem vlhkosti, jako např. kanceláře, nevyžadují použití parozábrany, ale v případě instalace může dojít k lepším vlastnostem vzduchotěsnosti a regulace vodní páry. To může také napomáhat ke zvyšování energetické účinnosti.

Parozábrany DuPont™ AirGuard® jsou určeny k použití spolu s difuzními fóliemi Tyvek®. Je k dispozici řada možností podle úrovně vlhkosti nebo sklonu a typu střechy.