Kaple sv. Václava ze XIV. století je nyní chráněna fólií DuPont™ Tyvek® Metal

Kaple sv. Václava ze XIV. století je nyní chráněna fólií DuPont™ Tyvek® Metal
Katedrála sv. Víta: instalace fólie DuPont™ Tyvek® Metal na střechu katedrály sv. Víta, foto DuPont™ Tyvek®, všechna práva vyhrazena.

Renovace historických památek vždy vyžaduje velkou pečlivost a odpovědnost. Každá památka je kombinací neocenitelné historické hodnoty, jedinečného architektonického řešení a představuje ztělesnění duše a národního ducha dané země. Měli jsme čest použít náš produkt DuPont™ Tyvek® Metal v rámci extrémně důležitých a náročných projektů na rekonstrukci následujících kategorií: rekonstrukce střechy kaple sv. Václava a katedrály sv. Víta.

V květnu 2011 byla dokončena rekonstrukce měděné střechy kaple sv. Václava. Po provedení důkladného průzkumu trhu byla z důvodu zajištění zvýšené ochrany zdokonalená fólie DuPont™Tyvek® Metal. Nejprve byly demontovány původní měděné pláty a před instalací nové měděné střechy s uměle vytvořenou patinou byla na dřevěné bednění tvořící střešní konstrukci upevněna paropropustná fólie DuPont™ Tyvek® Metal. Účelem použití fólie bylo zvýšit ochranu kaple proti povětrnostním vlivům a zamezit pronikání kondenzované vlhkosti do střešní konstrukce. 

Katedrála sv. Víta je jedním z největších a nejvýznamnějších kostelů v Praze. Kromě bohoslužeb se zde od jejího otevření odehrávaly také památné korunovace českých králů a královen. Na tomto místě spočívají ostatky svatých patronů, panovníků, arcibiskupů a vysoce postavených šlechticů českých zemí.

Výstavba této gotické pamětihodnosti byla započata již v polovině XIV. století, ale celá stavba byla dokončena až v roce 1929. Kůr s kůrovými kaplemi a opěrným systémem, část příčné lodi, jižní vestibul a velká věž pocházejí ze středověkého období. Hlavní loď, úzké boční lodě s přiléhajícími kaplemi a západní průčelí se dvěma věžemi představují novogotickou éru katedrály. Kaple sv. Václava se částečně nachází v jižní části příčné lodi.

Kaple je nádherně vyzdobena a jedinečným způsobem rozvržena, představuje ústřední místo katedrály a slouží jako hrobka nejvýznamnějšího patrona země. Stěny vykládané drahokamy a pašijový cyklus nástěnných maleb jsou součástí originální výzdoby kaple pocházející ze XIV. století. Jako všechny historické památky podléhá katedrála sv. Víta stárnutí a již od počátku stavby v XV. století vyžadovala vždy průběžné rozsáhlé restaurátorské práce.