DuPont-Airguard-reflective

AirGuard® Reflective

Vysoce parotěsná metalizovaná fólie, která vylepší jakoukoliv střechu

DuPont™ AirGuard® Reflective je metalizovaná parotěsná fólie, která může v kombinaci se vzduchovou mezerou zvýšit tepelný komfort odrážením až 95 % sálavého tepla zpět do budovy.

Tato 100% vzduchotěsná parozábrana je speciálně určena pro zajištění maximální tepelné účinnosti. Je doporučeno ji používat s metalizovanými produkty Tyvek® , parozábrana AirGuard® Reflective představuje ideální způsob, jak zdokonalit hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukce v budovách. Interiérová parozábrana vysoce odolná vůči vodním párám a vodotěsná s nízkou sálavostí, která znatelně snižuje kondenzaci uvnitř konstrukce, a také zvyšuje tepelnou účinnost odrážením až 95 % sálavého tepla.

 

Hlavní výhody DuPontTM AirGuard® Reflective

 • Estrémně parotěsná  Sd 2000 m
 • Podstatným způsobem snižuje riziko kondenzace v izolaci
 • Znatelně snižuje tepelné ztráty prouděním
 • Odráží až 95% sálavého tepla
 • Odolná parozábrana se skvělou mechanickou pevností
 • Reakce na oheň: Třída E*
 • Nadstandartní záruka 10 let

*Instalace na minerální vlně

Hlavní vlastnosti DuPontTM AirGuard® Reflective

 • Složení: Kombinace polypropylenu, polyethylenu a aluminiové fólie
 • Velikost role: 1,5 m x 50 m
 • Hmotnost role: 12 kg
 • Plošná hmotnost: 149 g/m2
 • Emisivita*: 0,05
 • Propustnost vodní páry: (Sd) 2000 m

*Nízká hodnota emisivity = vysoká odrazivost = špičková tepelná účinnost, která zlepšuje tepelnou izolaci

Účinná regulace kondenzace

Pokud je parozábrana instalována nepřerušovaně s utěsněnými všemi okraji a prostupy, zajišťuje DuPontTM AirGuard® Reflective účinnou regulaci kondenzace pro všechny typy budov, včetně konstrukcí v prostředí s vysokou vlhkostí, jako jsou např. plavecké bazény nebo textilní závody. Doporučujeme používat metalizovanou lepicí pásku Tyvek® pro utěsnění všech okrajů, prostupů a průřezů fólie, a také pro napojení na přiléhající vzduchotěsné vrstvy na spojovacích místech střechy a podlahy.

Zdokonalené hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukce

Při použití s malou vzduchovou mezerou může metalizovaný povrch parozábrany DuPontTM AirGuard® Reflective odrážet vytvořené vnitřní teplo zpět do budovy, a tak představuje zálohu tradiční izolace. Výsledkem může být zvýšení tepelného odporu vzduchové mezery na 0,67 m²K/W. To následně napomáhá ke snižování nákladů na vytápění pomocí zvyšování celkového součinitele prostupu tepla konstrukce stěny.

Instalace AirGuard® Reflective

DuPontTM AirGuard® Reflective je možné nainstalovat libovolným způsobem, ale její odrazivá plocha musí směřovat do vzduchové mezery. Upřednostňovaným způsobem instalace je umístění odrazivé strany směrem do interiéru a následné upevnění standardní 25mm latě přes fólii.

INFORMACE A NÁMĚTY