10letá omezená záruka na produkty DuPont™ Tyvek® a AirGuard®

Produkty pro pláště budov společnosti DuPont, které byly vyvinuty pro zajištění dlouholeté ochrany, jsou chráněny 10letou omezenou zárukou na produkty Tyvek® a AirGuard®.

Difuzní fólie Tyvek® a parozábrany AirGuard®& jsou navrženy tak, aby poskytovaly vysokou kvalitu, dlouhodobou ochranu, a také napomáhaly ke zvyšování tepelné účinnosti vaší budovy.

Společnost DuPont disponuje velmi dobrou pověstí s ohledem na trvanlivost a širokými zkušenostmi, což znamená, že neinstalujete pouze vynikající řešení pro izolaci, ale s ním získáváte také klidnou mysl.

10letá záruka společnosti DuPont se vztahuje na poškození nebo nedostatky fólií Tyvek® a parozábran AirGuard® pokud jsou ve všech typech budov správně nainstalovány při dodržení pokynů pro instalaci společnosti DuPont za podmínky, že společnost DuPont obdrží písemné upozornění o jakýchkoliv závadách do 30 dnů od doby, kdy se na produktu objevily. Ke všem žádostem o plnění v rámci záruky musí být přiložena průvodní dokumentace s uvedením data nákupu a instalace a zástupci společnosti DuPont musí být umožněno provedení kontroly nainstalovaných produktů, kterých se tato žádost týká.

10letá záruka se nevztahuje na poškození nebo závady způsobené přírodními vlivy, fyzickým vniknutím nebo vandalismem, nebo na případy, kdy je příčinou problému chyba návrhu konstrukce budovy. Stejně tak pokud došlo k nesprávné instalaci systému pláště budovy DuPont, je 10letá záruka neplatná.

Záruka Tyvek® a AirGuard® (PDF)

 

Dřevěná rámová řešení

Omezená 15letá záruka se vztahuje na paropropustné podkladní pásy DuPont™ Tyvek® a parozábrany DuPont™ AirGuard®& v rámci řešení DuPont™ Tyvek® Timber Frame Solutions, používaných u aplikací nástěnných dřevěných rámů 

Záruka na dřevěná rámová řešení Tyvek® a AirGuard® (PDF)

 

Pro dotazy ohledně záruky nás kontaktujte