Záruka

Při správné péči, bude Corian® povrchy ve vaší domácnosti vypadat nově pro nadcházející roky. Chcete-li zmírnit vaše mysl, podoba kuchyňské desky uskutečněné průmyslovým partnerem (člen "Corian® Quality Network") je poskytována záruka 10 let proti Výroba a montáž vad. Nejen, že pokud se rozhodnete prodat váš domov, vaše záruka je přenosná na nového majitele.

Pro podrobnosti viz text v Použití a údržba letáku záruce nebo kontaktujte DuPont.

 

DuPont je název, u kterého se můžete spolehnout na jakost. Závazek k našim zákazníkům nekončí prodejem. DuPont má velkou síť školených a autorizovaných profesionálů, kteří zajišťují, že instalace/ výroba jde hladce tak, že koncoví uživatelé jsou se svou koupí zcela spokojeni – ať již jde o obytnou nebo komerční aplikaci.

Podloženo deseti roky omezenou zárukou, je Corian® dostatečně pevný, aby odolával všedním skutečnostem rušného domu.

Výjimečná síť upevňuje naší pověst ohledně jakosti
DuPont vyvinul síť jakosti výrobců, kteří jsou určeni k dodávkám těch nejlepších standardů montáže a služeb. Jejich prvořadý cíl a postoje jsou: zajistit, aby byli zákazníci vysoce spokojeni se svými montážemi Corian®.

Co je to Quality Network (síť jakosti)?
Členové sítě jakosti jsou zavázáni zajistit to, aby zákazníci obdrželi produkt a služby nejvyšší jakosti od VŠECH společností v řetězci dodavatelů. Členové sítě jsou autorizovaní výrobci a servisní centra. Všichni členové sítě jakosti byli hodnoceni a vyškoleni společností DuPont v tom, jak vyrábět, instalovat, opravovat a udržovat materiál Corian®. Jsou také odpovědni za aplikaci a plnění programu desetileté omezené záruky na montáž.

Co je to program desetileté omezené záruky na montáž?
DuPont nabízí na Corian® dvě úrovně záruční ochrany: na úrovni produktu a na úrovni montáže.

Záruka na produkt je standardní pro všechny produkty Corian® a zajišťuje, že budou bez výrobních vad po dobu 10 roků po zakoupení. Vyšší úroveň ochrany, omezená záruka na montáž, je dostupná pouze v případě, že výroba a instalace je provedena autorizovaným výrobcem Corian®. Tato omezená záruka na montáž rozšiřuje záruku na produkt a zajišťuje také to, že výroba a instalace finálního produktu je bez vad.

Kdo je Quality Network Industrial Partner ?
Industrial Partner je vyškolen společností DuPont a pracuje podle pokynů DuPont.
Dostává technické aktualizace přes informační zpravodaje.
Členství v síti jakosti zákazníkům dosvědčuje, že je připraven učinit vše, aby poskytl dodávku nejvyšší jakosti a zachoval nejvyšší úrovně uspokojení zákazníka.
Autorizovaný výrobce odpovídá za zajištění toho, aby finální jakost montáže byla dána pokyny společnosti DuPont, a splňuje nebo překračuje požadavky zákazníka.

Jak se výrobce stane Quality Network Industrial Partner?
Industrial Partner se může stát každý, kdo pracuje s materiálem Corian®. Stačí k tomu jen správný postoj a odborná práce! Po absolvování školení u společnosti DuPont může výrobce pořádat o to, aby se stal součástí skupiny sítě jakosti. Výrobce souhlasí s inspekcí provozu a zaměstnanců a s hodnocením servisního centra Corian® tak, že mu předvede montáž, aby prokázal, že pracuje podle pokynů DuPont.
Výrobce předvádí kladný postoj k podpoře produktu Corian®.
Po důkladné kontrole jsou mezi DuPont a výrobcem Corian® vyměněny ověřené smlouvy.

Jaká je výhoda být součástí sítě jakosti?
Náš záruční proces začíná při montáži, kdy bude mít Váš zákazník možnost kontrolovat svou plochu a zabezpečit spokojenost již od samého počátku. Nicméně nejdůležitější je, že Váš přínos zajistí, že na plochu materiálu Corian® se vztahuje omezená záruka DuPont.

 

Záruka
Omezená desetiletá záruka na montáž se vztahuje na majitele stálé montáže Corian®, pokud ji instaluje autorizovaný výrobce DuPont. Vzhledem k jedinečným vlastnostem materiálu Corian®, autorizovaný výrobce nebo servisní centrum raději opraví než vymění, bezplatně, produkt z materiálu Corian®, pokud selže v důsledku výrobní vady během prvních 10 roků po montáži, s výjimkou poškození způsobeného fyzickým, chemickým nebo jiným vlivem, poškozením nadměrným horkem, použitím v určitých aplikacích nebo přírodními vlivy (podmínky záruky prosím vyhledejte v pokynech pro použití a ošetřování Corian®).
Tato záruka se nevztahuje na produkty, vyrobené jinými dodavateli nebo výrobci, ani se nevztahuje na montáže Corian®, které nejsou provedeny autorizovanými výrobci DuPont.
Záruka Corian® je přenosná na dalšího kupujícího domu, za předpokladu, že nový vlastník napíše společnosti DuPont a registruje instalaci pod novým jménem vlastníka.
Aplikace v saunách, sprchových vanách, parních lázních a venkovní využití jsou vyloučeny.
S každým záručním požadavkem je třeba předložit doklad o koupi!

Oprava nebo výměna
DuPont opraví jakoukoliv oblast montáže, která má výrobní vadu. Pokud není možná oprava, DuPont vymění vadnou oblast montáže. DuPont zaplatí náklady na produkt, pracovní sílu, potřebnou při odstranění a výměně originální instalace nebo produktu. Autorizovaný výrobce bude odpovědný za jakékoliv další náklady, spojené s opravou nebo výměnou, nebo vzniklé v jejich důsledku. Jestliže provede DuPont opravu nebo výměnu Vaší montáže, budeme usilovat o získání co možná nejlepšího výsledku, přesné sladění barev však nelze zaručit. Pokud bychom zvolili výměnu Vaší instalace Corian®, Vaše záruka bude pokračovat od původního data instalace a ne od data opravy nebo výměny.

Servisní centrum Corian®
DuPont určí servisní centrum, které bude provádět záruční servis ve smyslu oprav a poškození, nabízet všeobecnou péči a údržbu a používat, ukazovat a podporovat značení Corian® podle pokynů DuPont.
Servisní centrum pracuje podle předem určených tarifů, zavedených společností DuPont.
Provádí kontroly sítě jakosti.
Platí všechny garanční nároky podle pokynů DuPont, snaží se o opravu nebo výměnu.
Především posuzují reklamaci objektivně.
V případě, že se autorizovaný prodejce dopustí nedopatření, ukládá se autorizovanému prodejci hledat řešení problému, pokud nechce, aby servisní centrum Corian® vyřídilo reklamaci vhodným řešením vedoucím k uspokojení zákazníka a to v rámci odhadu opravy na základě časového plánu pro záruční opravy.
Veškeré náklady budou naúčtovány autorizovanému prodejci.
Na požádání je v ústředním záručním centru k dispozici adresa servisního centra (viz telefonní čísla bez poplatku).