Síť jakosti Quality Network z pohledu našich partnerů - Leo Röthlin

Jak byste definovali poslání, provozní zásady a hodnoty, které jste si stanovili pro svoji firmu? 

Těžištěm našeho uvažování a naší práce je nanejvýš spokojený zákazník. Snažíme se přetvořit do reality přání zákazníka, i ta nejnáročnější a nejneobvyklejší. Činíme tak prostřednictvím našich technických znalostí v kombinaci s kreativním a inovativním přístupem, což je kombinace, která nám umožňuje optimalizovat vlastnosti a výkonnost produktů DuPont™ Corian®.

Jak byste popsali důvody, které vás přivedly na myšlenku stát se výrobcem materiálu Corian®? 

Před třiceti lety jsme Corian® použili poprvé a od té doby stále poznáváme, jak fascinující je to materiál. Materiál enormně mnohostranný, s obrovským aplikačním potenciálem. Zjistili jsme, že jeho prostřednictvím můžeme nabízet řešení, která nelze realizovat klasickými materiály. Díky trvalé podpoře ze strany společnosti DuPont a vzniku sítě Quality Network jsme se stali "mohutnými příznivci" materiálu Corian®.

Co pro vás a vaše zákazníky znamená pojem DuPont Quality Network? 

Quality Network vytváří důvěru a spolehnutí se na výrobce i zákazníky. Vyjádřil bych to i tak, že Quality Network znamená spolupráci mezi výrobci. Velmi nás potěšilo když jsme si mohli vzájemně vyměnit zkušenosti a také spolupracovat na specifických projektech se členy sítě Quality Network.

Je nějaký projekt či projekty, na které jste jako člen Quality Network zvláště hrdi? 

Nepochybně milujeme všechny naše projekty. Avšak když se podívám na ty z poslední doby, tak jsem velmi hrdý na dva z nich, které se nám podařilo získat díky podpoře společnosti DuPont a dalšího člena sítě Quality Network. Ten první se týkal železniční stanice švýcarských železnic SBB v Bernu, kde jsme vyráběli dva eliptické pulty. Druhý projekt sestával z řady oválných, 3-rozměrových dělicích přepážek s integrovaným sedadlovým prostorem, což byla další významný výzva z výrobního hlediska. Tento projekt se týkal restaurace McDonald v západní části Shopping Centra v Bernu.