Síť jakosti Quality Network z pohledu našich partnerů - Thierry Delles

Thierry_Delles_testimonial

Jak byste definovali poslání, provozní zásady a hodnoty, které jste si stanovili pro svoji firmu? 

Vždy jsem chtěl vybudovat podnik mající "lidskou dimenzi", tedy organizaci, ve které každé zaměstnanec a každý technik nosí hrdě firemní barvy.

Jak byste popsali důvody, které vás přivedly na myšlenku stát se výrobcem materiálu Corian®? 

Když jsem se pustil před 25 lety do podnikání, chtěl jsem vyniknout něčím novým, něčím, co se nevidí všude. A touto riskantní sázkou byl v té době právě Corian®.

Co pro vás a vaše zákazníky znamená pojem DuPont Quality Network? 

Můj vztah s firmou DuPont je dlouhodobou záležitostí. Právě tento typ partnerství nám umožnil, abychom vždy vedli konstruktivní dialog a abychom zůstali loajální vůči značce Corian®.

Je nějaký projekt či projekty, na které jste jako člen Quality Network zvláště hrdi? 

Spíše se kloním k názoru, že každý projekt je jedinečným dobrodružstvím, avšak jsou některé projekty, na které jsem zvlášť hrdý, jako například obnova historické galerie v paláci ve Versailles, obrovské fresky Michael Craig-Martina v Lucemburku a Hannoveru, vnější opláštění konferenčního centra Abidjan Conference Centre. A to vyjmenovávám pouze několik z nich. Mohl bych pokračovat, ale především bych chtěl pochválit architekty a designéry, s nimiž jsem pracoval a s nimiž dobrodružství, do kterých jsme se pustili, se nakonec osvědčila jako napínavá a prospěšná.