Síť jakosti Quality Network z pohledu našich partnerů - Roberto Belli

Roberto_Belli_testimonial

Jak byste definovali poslání, provozní zásady a hodnoty, které jste si stanovili pro svoji firmu? 

Naše podnikatelská činnost je výsledkem veliké vášně pro naši práci, vyjadřované každodenně tím, že přijímáme projekty, jejichž realizace znamená významnou technickou výzvu. Zvládání těchto výzev je nejlepším způsobem, jak můžeme našim zákazníkům předvést naši profesionalitu, expertízu, technické znalosti a schopnost nalézat inovátorská technická řešení. Krása naší práce také spočívá v příležitosti, kterou dostáváme při každodenním zvládání různých projektů, z nichž mnohé, z hlediska implementace, znamenají překonávání významných obtíží. Mezi naše ústřední hodnoty patří týmová práce: úzce navzájem propojený tým, který zvládá výzvy s optimismem, sdílený účel a dělba odpovědností. A právě toto jsou důvody, proč jednou z mých hlavních hodnot, pokud jde o moji osobní podnikatelskou vizi, je respektování a oceňování mých spolupracovníků. Pouze společným postupem formou velké skupiny můžeme čelit trvale se měnícím výzvám, které na nás naše práce klade, a tím se dále zlepšovat a růst .

Jak byste popsali důvody, které vás přivedly na myšlenku stát se výrobcem materiálu Corian®? 

Když jsem se v roce 1990 rozhodl začít s podnikáním, pak impulzem, který mně přivedl na myšlenku pustit se do tohoto úžasného dobrodružství, byla bezpochyby fascinace, s níž mě zaujal výrobek DuPont™ Corian®. Toto okouzlení bylo zjevné od prvního okamžiku, kdy jsem uviděl výrobek vyrobený z tohoto speciálního materiálu od DuPont. Ta myšlenka zpracovávat produkt, který v té době byl kompletní novinou na italském trhu, materiál úžasně expresivní, s ohromným technickým a funkčním potenciálem, dosud plně nevyužitým, avšak který už v té době byl jasně zřetelný. Navíc, okamžitě mě uchvátil ten pocit výzvy: přispět k uvedení inovativního produktu na italský trh, kterým by bylo možno "konkurovat" tradičním materiálům jako je mramor a žula.

Co pro vás a vaše zákazníky znamená pojem DuPont Quality Network? 

Je to zdroj hrdosti, se kterou je spřažen přirozený a velký pocit sounáležitosti. Je to vědomí, že "nejste sami". Z obchodního hlediska je velkou výhodou a pomocí možnost navázání vztahů s nejrůznějšími firmami, zákazníky a designéry. Domnívám se, že i pro ně je to určitá forma "záruky" profesionality, což je faktor hrající důležitou roli ve vztazích, zejména v počátečních etapách.

Je nějaký projekt či projekty, na které jste jako člen Quality Network zvláště hrdi? 

Máme to štěstí, že jsme za ty roky realizovali celou řadu důležitých a ambiciózních projektů pro větší společnosti pracující v sektorech kuchyní, koupelen a nábytkového vybavení, pro firmy, které jsou synonymem vysoké kvality a které jsou nositeli prestižní známky "made in Italy". S radostí vzpomínám na začátky našeho obchodního partnerství s DuPont™ Corian®, první školicí kurzy se specialisty od DuPont a na ty různé další důležité akce a semináře organizované firmou DuPont, spolu s šikovnými evropskými firmami, také specializovanými na výrobu materiálu DuPont™ Corian®. Tyto akce byly velmi důležité a znamenaly pro mě obrovskou motivační podporu ve snaze o další růst a trvalé zlepšování.