Proč používat trvale udržitelné odvodňovací systémy?

Plantex-GroundGrid-SUDS-cz

Potíže s odvodňováním způsobené nadměrným používáním tvrdých a nepropustných materiálů na vozovce, příjezdových cestách a parkovištích se staly vážným problémem vzhledem ke zvýšenému riziku zatopení a znečišťování životního prostředí z důvodu odtoku znečištěné vody do řek a podzemních vod. Trvale udržitelné odvodňovací systémy nabízejí alternativní a dlouhodobý způsob, jak řídit odtok povrchové vody. Také nové politiky v legislativě a poradenství poukazují na přednosti používání porézních systémů jako DuPont™ Plantex® GroundGrid® pro odvádění dešťových vod.