Naše webové stránky používají soubory cookie, abychom vám mohli poskytnout lepší možnosti a online služby. Budete-li pokračovat, vyjádříte tak svůj souhlas s tím, abychom používali soubory cookie v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů.

FAQs  Plantex®

Po kliknutí na otázku se dozvíte více 

Často kladené otázky ohledně textilií DuPont k potlačení růstu plevele 

 •      Co jsou vlastně textilie DuPont proti růstu plevele?

Mulčovací textilie DuPont jsou vědecky konstruované netkané textilie vyrobené unikátním patentovým procesem, při němž jsou nekonečná vlákna polypropylenu stočena v několika směrech do tepelně a mechanicky spojeného pásu. Výsledkem je pak stejnorodý produkt o výjimečné pevnosti a trvanlivosti, který se dále vyznačuje vynikající propustností vody a vzduchu.

 • Jaké jsou výhody mulčovacích textilií DuPont ?

Díky vynikající propustnosti umožňuje materiál průchod vody, vzduchu a živin, čímž pomáhá zabraňovat prorůstání většiny plevelných rostlin. Tím také podporuje kvalitnější prostředí půdy pro zdravější růst rostlin a současně zamezuje růstu plevele při minimální údržbě. Vynikající vlastnosti textilií DuPont, zejména pevnost a trvanlivost, zajišťují dlouhodobou účinnost a spokojenost.

 • Zabrání mulčovací textilie DuPont růstu všem druhům plevele?

Mulčovací textilie DuPont jsou účinné proti většině druhů plevelných rostlin. Doplňková opatření mohou vyžadovat pouze víceleté plevelné rostliny, jejichž hubení je obtížné, např. pýr plazivý a přeslička. V případě pýru by k omezení růstu plevele měla stačit dvojnásobná vrstva mulče (tj.10 cm). U přesličky doporučujeme použít buď hrst vápna kolem zasažené plochy, následně položit textilii Plantex® Premium v dvojnásobné vrstvě a nakonec ji zakrýt dvojí vrstvou mulče nebo použít textilii DuPont™ Plantex® Gold. Klíčení semen plevele ve vrstvě jakéhokoliv typu mulče nad textilií se však nezabrání.

 • Je možno spolu s touto tkaninou používat i herbicidy?

Ano, používání prostředků na hubení plevele může být žádoucí pro zvýšení účinnosti v obtížných podmínkách nebo u plevelů, které vyklíčily ve vrstvě mulče nad textilií. Vždy si pozorně a důkladně přečtěte etiketu na výrobku, kde jsou uvedeny pokyny výrobce přípravku ohledně doporučeného použití.

 • Jaká je trvanlivost mulčovacích textilií DuPont ?

Mulčovací textilie DuPont jsou stabilní vůči působení UV záření, a pokud nebudou na přímém slunci, vydrží mnoho let. Za předpokladu pokládky při správné hloubce mulčovací krycí vrstvy vydrží textilie Plantex® Premium až 20 let. Je-li použita v nezakrytém stavu nebo s nedostatečnou krycí vrstvou, bude její pevnost v tahu postupem času oslabena působením ultrafialových paprsků slunečního záření. U textilie Plantex® Gold je v případě správného zakrytí garantována životnost 25 let.

 • Vypadá to, že voda z textilie stéká dolů. Propouští tedy textilie vodu?

Určitě. Textilie musí být zcela namočená, aby si poradila s tlakem vody. Po zakrytí mulčem se textilie rychle namočí a umožní průchod vody.

 • Mohu hnojit své rostliny i po zakrytí textilií?

Ano, jakékoliv tekuté nebo vodou ředitelné hnojivo rychle prostoupí textilií a nemá na ní negativní vliv.

 • Mohu bezpečně používat mulčovací textilie DuPont i kolem vody a rybníčků s rybami?

Ano. Textilie DuPont pro hubení plevele jsou chemicky nečinné a nezpůsobují kontaminaci vody, ani nejsou škodlivé pro ryby. Textilii Plantex® Premium je dokonce možno použít při zasazování rostlin do košíků umístěných na dně jezírka nebo jako filtrační vrstvu v nádržích s rybami.

 •  Mohou textilie DuPont proti prorůstání plevele ohrozit zdraví dětí nebo domácích zvířat?

Ne. Textilie DuPont jsou chemicky inertní a nemají negativní vliv na zdraví dětí ani domácích zvířat. Je však třeba zajistit řádnou likvidaci obalů od výrobku, zejména plastových obalů, aby nedošlo k zadušení či spolknutí částí obalu dětmi nebo domácími mazlíčky.

 • Kterou stranou nahoru mám položit mulčovací textilii DuPont ?

Jakoukoliv! Textilie Plantex® Premium a Plantex® Gold je možno položit na zem kteroukoliv stranou. Při použití ve svislém směru, např. chcete-li zabránit invazi plevele ze sousedního pozemku, byste měli zvážit použití protikořenové fólie DuPont™ Plantex® RaciBloc Pro.

 • Mohu provést pokládku textilie DuPont kolem již existujících záhonů?

Ano, mulčovací textilii DuPont proti prorůstání plevele je možno zaříznout kolem záhonu s rostlinami, počítejte ale s tím, že to bude o trochu pracnější než u pokládky kolem nového záhonu. Při pokládce víc než jednoho kusu textilie nechte přesah 10 cm.

 •  Jak velký přesah je požadován mezi překrývajícími se délkami textilií?

Obecně postačuje přesah 10 cm.

 • Jaký typ vrchního mulče je doporučeno používat?

Lze použít jakýkoliv typ organického (dřevo) nebo anorganického (kámen či pryž) mulče. Plantex® Premium zajištění dlouhodobé životnosti a účinnosti se doporučuje použít vrstvu mulče 5 cm.

 •  Mohu používat mulčovací textilie DuPont i bez mulče?

Pokud nepočítáte se zakrytím mulčovací vrstvou, je možno použít textilii DuPont™ Plantex® Gold a kokosovou rohož DuPont™ Plantex® CocoMat Pro. Textilie Plantex® Premium hubení plevele však musí být zakryty, protože jen tak lze zaručit její trvanlivost. V sortimentu výrobků DuPont™ Plantex® Premium jsou nabízeny tři textilie na omezení růstu plevele: DuPont™ Plantex® Premium, DuPont™ Plantex® Gold a DuPont™ Plantex® CocoMat Pro.

 •  Mohu chodit po textilii DuPont™ Plantex® Premium ?

Textilie Plantex® Premium se používá jako podklad pro cestičky ve veřejných parcích, na pěších zónách či upravených plochách, pod písečnými překážkami na golfových hřištích, pod sportovními povrchy s trávníkem a v mnoha dalších aplikacích.
Nicméně u příjezdových cest nebo míst, kde se předpokládá pohyb vozidel, bychom navrhovali těžší materiál, který je určen pro tento druh prací.

Často kladené otázky ohledně DuPont™ Plantex® GroundGrid®

 •  Mohu po geobuňce DuPont™ Plantex® GroundGrid® přejíždět autem?

Ano, jakmile jsou naplněny buňky mříže, vozidla mohou přejíždět po mříži.

 • Mohu provést pokládku DuPont™ Plantex® GroundGrid® na svahu?

Ano, materiál DuPont™ Plantex® GroundGrid® může být použit na svahu, avšak platí, že pokud plánujete pojezd vozidel přes mříž, měl by mít svah maximální sklon 5°, a pokud nepředpokládáte žádný pohyb vozidel, můžete jej nainstalovat na svahu se sklonem do 20°.

 • Výrobek jaké velikosti bych měl použít?

Pokud používáte k vyplnění geobuněk DuPont™ Plantex® GroundGrid® štěrk, jeho velikost určuje, jaká mříž by měla být použita.
Kamenivo 10-14 mm = rozměry: 55 x 50 mm nebo 55 x 100 mm
Kamenivo 20-35 mm = 110 x 50 mm nebo 110 x 100 mm
Používáte-li trávník nebo semena trávy, doporučujeme mříž o rozměrech 55 x 50 mm. Velikost 110 x 50 mm by se neměla používat u ploch zatížených dopravou.

 •  Mohu jako výplňový materiál použít jakýkoliv druh štěrku?

Ne, k vyplnění buněk v mříži lze používat pouze drcený ostrohranný štěrk. Materiály hráškovitého nebo valounovitého tvaru je možno použít pouze jako dekorativní přídavný materiál na vrchní straně mříže.