Podívejte se, jak správně nainstalovat DuPont™ Plantex® Premium

BI_Plantex_Install1_630x315

Krok 1: Připravte si půdu. Je-li potřeba, uhrabte povrch.

Před pokládkou textilie Plantex® Premium zajistěte důkladné odstranění veškerého plevele z místa instalace.

Krok 2: Rozviňte roli Plantex® Premium mulčovací textilii

U velkých ploch ponechte přesah jednotlivých kusů Plantex® Premium v šířce alespoň 10 cm, aby se zabránilo růstu plevelu podél okrajů. K zajištění spojů použijte ukotvovací svorky nebo biosvorky Plantex® Premium. Na každém běžném metru použijte minimálně 2.

Velké nezasázené plochy materiálu Plantex® Premium zatižte kameny nebo novými rostlinami tak, aby při zasazování rostlin skrz textilii nedošlo k jejímu posunu.

Krok 3: V materiálu Plantex® Premium vyřízněte otvor "X".

"Za pomoci ostrých nůžek nebo nože proveďte zářez, a to buď nad stávající rostlinou nebo v místě, kam přijde nová sazenice.
Umístěte textilii Plantex® Premium jemně nad stávající rostliny nebo do ní zasaďte nové rostliny."

Krok 4: Zakrytí

Mulčovací textilii Plantex® Premium zakryjte alespoň 5 cm silnou vrstvou mulče (použijte např. kůru, slámu, štěrk, dekorativní štěpky, atd.). Horní kryt by měl být dostatečně silný tak, aby zcela zakryl textilii a zabránil dopadu slunečního svitu na textilii. Na druhou stranu by neměl být příliš silný, aby mohlo docházet k vysychání mulče během slunečných dnů. Tím se zpomalí proces rozkladu mulče.

Pozn.: Premium dosažení nejlepších výsledků je nutno textilii Plantex® Premium zakrýt. Plantex® Premium funguje jako oddělovač půdy, zabraňující smísení krycí vrstvy s půdou, tzn. že při použití textilie Plantex® Premium je potřeba slabší krycí vrstva, než při použití samotného mulče. (Použití textilie také snižuje riziko spotřebování dusíku). Textilie Plantex® Premium je pevná, velice lehká a univerzálně použitelná, avšak nedostatečná krycí vrstva z mulče může vést k prorůstání velmi agresivních druhů plevele.

Naše záruka není platná, pokud proběhne průjezd nebo kontakt se stroji a / nebo zařízením, pro které naše výrobky nejsou vhodné a které vedly k možnému požkození našich výrobků.