Podívejte se, jak správně nainstalovat DuPont™ Plantex® GroundGrid® Potřebujete

Plantex_GroundGrid_Green_Path_630x315

Podívejte se, jak správně nainstalovat DuPont™ Plantex® GroundGrid® Potřebujete

  •  2 až 3 pracovníky
  • Kovové kolíky nebo bodce pro (dočasné) vytýčení plochy
  • Lopatu a hrábě
  • Kolečko
  • Měřící pásmo (o délce 8m)
  • Nůž nebo nůžky
  • Svorkovačku, pokud budete spojovat 2 a více mříží
  • U velkých ploch je možno použít stroj


Geobuňka Plantex® GroundGrid® je dodávána ve složeném stavu v balíku. Položte mříž do výchozího místa. Pomocí 2 nebo 3 kovových kolíků připevněte mříž na jednom konci (ideální jsou kolíky z výztuhových ocelových prutů). 

Krok 1: 

Po ukotvení vytáhněte mříž na maximální délku 8 m. 
V tomto místě by šířka mříže měla činit 1,25 m. 

Geobuňku Plantex® GroundGrid® můžete jednoduše ustřihnout nůžkami nebo ostrým nožem. Tímto způsobem můžete mříž vystřihnout kolem stromů nebo jiných překážek nebo ji upravit tak, aby odpovídala ploše nepravidelného tvaru. Na velkých plochách je možno položit dvě mříže vedle sebe. Pro uchycení budete potřebovat dostatek kolíků (4 nebo 6 na každou mříž). Volný konec každé mříže přeložte přes sebe.

Nechoďte po mříži, dokud není naplněná. Pokud zakrýváte velkou plochu a při vyplňování buněk mříže používáte kolečko, ověřte si, zda máte dostatečný přístup. Jedním z doporučovaných způsobů je vyplnit každou mříž hned, jak ji položíte, a ponechat buňky, které jsou nejblíže místu překrytí prázdné až do pokládky druhé sítě. 

Pokud používáte stroj, např. bagr s lopatou, potom jste limitováni rozpětím ramene stroje.

Krok 2: Připevnění k zemi.

Pokud je povrch půdy rovný, není potřeba natrvalo připevňovat geobuňku Plantex® GroundGrid®; výplňový materiál a další zátěž udrží mříž na svém místě. Pokud však provádíte pokládku na malém svahu, doporučujeme trvalé připevnění mříže do země za pomoci svorek v pravidelných intervalech.

Přitom je důležité, aby síť byla při plnění vždy v kontaktu se zemí a nemohlo dojít k jejímu zvedání a vysypání výplňového materiálu do prostoru pod buňkami. Při plnění položte přes mříž dřevo nebo kolík a pak jej odstraňte. 

 

Krok 3: Výplňový materiál

Každý konec mříže naplňte hrstí kameniva tak, aby mříž držela na svém místě. Mříž musí zůstat při plnění buněk kamenivem v permanentním kontaktu se zemí. Kontakt zajistíte umístěním dřeva na horní část mříže.

Používejte správnou velikost výplňového materiálu, odpovídající velikosti buňky. Výška, ze které budete sypat výplňový materiál, by neměla být větší než 1 metr. Nehledě na to, zda používáte kolečko nebo stroj, najděte si vždy čas a zkontrolujte, zda nedošlo k nadzvednutí buněk výplňovým materiálem.

Výplňový materiál rovnoměrně rozhrňte na povrchu a zajistěte, aby každá buňka byla zcela naplněna - pokud není, doplňte ji lopatou nebo hráběmi. Pozor:
K vyplňování buněk používejte pouze drcený ostrohranný štěrk. Materiály hráškovitého nebo valounovitého tvaru je možno použít pouze jako dekorativní přídavný materiál na vrchní stranu mříže.

Krok 4: Finální úprava

Přídavná vrstva materiálu se vyžaduje na horní vrstvu mřížky zejména na dopravních plochách jako např. parkoviště. Je-li do přídavné vrstvy použit jiný materiál než výplň buňky, přesvědčte se, zda jste zcela zaplnili buňky a nechte materiál sednout. K finálnímu zhutnění výplňového materiálu můžete použít ruční válec nebo zhutňovací zařízení nebo vibrátor.

Jelikož je mříž Plantex® GroundGrid® vyrobena z geotextilie, její okraje jsou velmi slabé a jako takové nejsou moc dobře vidět. Nicméně se vždy doporučuje zakrýt horní část plochy přídavným materiálem, a zajistit tak ochranu okrajů před koly vozidel.

Naše záruka není platná, pokud proběhne průjezd nebo kontakt se stroji a / nebo zařízením, pro které naše výrobky nejsou vhodné a které vedly k možnému požkození našich výrobků.