Podívejte se, jak správně nainstalovat DuPont™ Plantex® Gold 

Plantex_Gold_Plants_630x315

Krok 1: Připravte si půdu. Je-li potřeba, uhrabte povrch.

Před pokládkou textilie Plantex® Gold zajistěte důkladné odstranění veškerého plevele z místa instalace.

Krok 2: Rozviňte roli Plantex® Gold mulčovací textilii

U velkých ploch ponechte přesah jednotlivých kusů Plantex® Gold v šířce alespoň 10 cm, aby se zabránilo růstu plevelu podél okrajů. K zajištění spojů použijte ukotvovací svorky nebo biosvorky Plantex®. Na každém běžném metru použijte minimálně 2.

Velké nezasázené plochy materiálu Plantex® Gold zatižte kameny nebo novými rostlinami tak, aby při zasazování rostlin skrz textilii nedošlo k jejímu posunu.

Krok 3: V materiálu Plantex® Gold vyřízněte otvor "X".

Za pomoci ostrých nůžek nebo nože proveďte zářez, a to buď nad stávající rostlinou nebo v místě, kam přijde nová sazenice.
Umístěte textilii Plantex® Gold jemně nad stávající rostliny nebo do ní zasaďte nové rostliny.

Krok 4: Zakrytí

Mulčovací textilii Plantex® Gold je možno používat v zakrytém i nezakrytém stavu. Pokud ji použijete s krycí vrstvou, aplikujte alespoň 5 cm vrstvu mulče, např. kůru, slámu, štěrk, dekorativní štěpky, atd. Textilie Plantex® Gold je velmi pevná, lehká a univerzálně použitelná a dosahuje životnosti 3 let při použití v nezakrytém stavu a 25 let v zakrytém stavu.

 

Naše záruka není platná, pokud proběhne průjezd nebo kontakt se stroji a / nebo zařízením, pro které naše výrobky nejsou vhodné a které vedly k možnému požkození našich výrobků.