Podívejte se, jak správně nainstalovat DuPont™ Plantex® Cocomat

Plantex_Cocomat_Garden_630x315

Krok 1: Připravte si půdu. Je-li potřeba, uhrabte povrch.

Před pokládkou textilie Plantex® Cocomat zajistěte důkladné odstranění veškerého plevele z místa instalace.

Krok 2: Rozviňte roli Plantex® Cocomat mulčovací textilii

U velkých ploch ponechte přesah jednotlivých kusů Plantex® Cocomat v šířce alespoň 10 cm, aby se zabránilo růstu plevelu podél okrajů. K zajištění spojů použijte ukotvovací svorky nebo biosvorky Plantex®. Na každém běžném metru použijte minimálně 2.

Velké nezasázené plochy materiálu Plantex® Cocomat zatižte kameny nebo novými rostlinami tak, aby při zasazování rostlin skrz textilii nedošlo k jejímu posunu.

Krok 3: V materiálu Plantex® Cocomat vyřízněte otvor "X".

Za pomoci ostrých nůžek nebo nože proveďte zářez, a to buď nad stávající rostlinou nebo v místě, kam přijde nová sazenice.
Umístěte textilii Plantex® Cocomat jemně nad stávající rostliny nebo do ní zasaďte nové rostliny. Kokosovou rohož Plantex® Cocomat není nutno zakrývat, jelikož samotný výrobek již pokrývá vrstva z kokosových vláken.

 

 

 

 

 

 

 

Naše záruka není platná, pokud proběhne průjezd nebo kontakt se stroji a / nebo zařízením, pro které naše výrobky nejsou vhodné a které vedly k možnému požkození našich výrobků.