Energetika

Řešení pro zásobování energií

Vzhledem k odhadům, že světová populace do roku 2050 překoná hranici 9 miliard, nyní nastává ten správný čas na zajištění dostatku energie pro budoucí generace. Zveme vás ke spolupráci s našimi globálními týmy, které hledají řešení pro udržitelné zásobování energií vycházející z nejnovějších vědeckých poznatků.

Produkty a služby společnosti DuPont, od obnovitelných zdrojů energie, jako jsou fotovoltaika, vítr, biopaliva a palivové články, po použití vyspělých materiálů, které zefektivňují výzkum, výrobu a přepravu ropy a zemního plynu, pomáhají zajišťovat vyšší výkonnost, spolehlivost a bezpečnost, nižší náklady a minimální dopad na životní prostředí. Naše nabídka podporuje energetické technologie při akumulaci energie a během procesů generování, distribuce a konverze elektrické energie.

Soustředíme se na vývoj inovativních a ekonomicky výhodných řešení celosvětových potřeb v oblasti energetiky u různých technologií. Společně můžeme hledat ta správná řešení, která příštím generacím zajistí lepší a čistší budoucnost.

ZNAČKY SPOLEČNOSTI DUPONT

INFORMACE A NÁMĚTY

PŘÍPADOVÉ STUDIE