Zemědělství

Produkty pro zemědělství, které farmářům pomáhají k úspěchu

Produkty společnosti DuPont pro zemědělství farmářům zprostředkovávají nejnovější vědecké poznatky a inovace a dávají jim možnost reagovat na problémy, s nimiž se setkávají a s nimiž se budou setkávat v budoucnu.

Naši zákazníci považují za úspěch, když vypěstují zdravé plodiny, prodají je a na prodeji vydělají. Společnost DuPont má ale vyšší ambice: udržitelné zajištění potravin pro celý svět. Naším cílem je dodávat produkty pro zemědělství, osivy počínaje a přípravky na ochranu plodin konče, které umožní dosažení vyšších výnosů a rozšíření výživnějších potravin. Věříme, že ve spolupráci se svými zákazníky dokážeme najít metody, jak zvýšit kvalitu, kvantitu i udržitelnost potravinové produkce.