Všechna průmyslová odvětví

 • icon_industry_landing_automotive

  Automobilový průmysl

  Přečtěte si, jak mohou naši vývojáři z globálního týmu a materiály z našeho širokého sortimentu výrobcům automobilů pomoci snížit emise i spotřebu paliva a zlepšit úroveň designového zpracování, bezpečnosti a dostupnosti vozů.
 • icon_industry_landing_safety

  Bezpečnost a ochrana

  Úroveň industrializace se v celém světě neustále zvyšuje, a proto společnost DuPont přistupuje k zajišťování bezpečnosti a ochrany velmi zodpovědně. Zjistěte, jak společnost DuPont neustále zdokonaluje své materiály a zvyšuje účinnost opatření zaměřených na bezpečnost na pracovištích, aby zajistila celkovou bezpečnost i v těch nejnáročnějších podmínkách.
 • icon_industry_landing_mining

  Důlní průmysl

  Produkty a služby společnosti DuPont zaměřené na těžební průmysl pomáhají zefektivnit těžbu a zvýšit bezpečnost a úroveň ochrany osob. Zpracování a přeprava výrazně abrazivních a korozivních materiálů, živice, kalu a hlušiny vyžaduje inovativní přístup a vyspělé technologie. To vše může společnost DuPont zákazníkům nabídnout.
 • icon_industry_landing_electronics

  Elektronika

  Společnost DuPont propojila vědecké poznatky a technologie, jež vzešly z práce všech jejích divizí, a stala se jedním z největších dodavatelů elektronických a pokročilých zobrazovacích materiálů. Nabízí široké portfolio keramických, ohebných a pevných organických materiálů pro sestavování obvodů, materiálů pro výrobu polovodičů a obalových materiálů pro polovodiče.
 • icon_industry_landing_energy

  Energetika

  Společnost DuPont zakládá své inovace na více než dvou stech letech vědeckých poznatků. Společnost DuPont na základě svých vědeckých poznatků vytváří ochranné povlaky, které brání korozi potrubí, materiály generující elektrickou energii ze světla, nehořlavou izolaci transformátorů a chemické látky, které důkladně ošetřují odpad. Prostřednictvím vědy pomáhá společnost DuPont zajišťovat pohodlí vašich zákazníků.
 • icon_industry_landing_marine

  Námořní doprava

  Společnost DuPont přináší řešení vycházející z nejnovějších vědeckých poznatků pro stavbu, údržbu a opravu motorových jachet a superjachet, výletních lodí a trajektů.
 • icon_industry_landing_packaging

  Obaly a tisk

  Společnost DuPont svým partnerům nabízí bohaté znalosti a zkušenosti a široký sortiment cenově výhodných materiálů a pomáhá jim úspěšně inovovat obaly produktů, vylepšit image značky a plnit ekonomické cíle i cíle týkající se udržitelnosti.
 • icon_industry_landing_plastics

  Plasty

  V dnešní době od svých dodavatelů potřebujete více než jen materiály. Potřebujete zdroje, které umožní realizaci projektu od návrhu po obchodní využití. Takovým partnerem může být divize DuPont Performance Polymers.
 • icon_industry_landing_food

  Potraviny a nápoje

  Společnost DuPont v potravinářském a nápojovém průmyslu uplatňuje nejnovější vědecké poznatky. Usiluje o zlepšení výživové hodnoty potravin a zajištění jejich bezpečnosti a hledá udržitelná řešení, která umožní nasytit stále rostoucí světovou populaci.
 • icon_industry_landing_government

  Státní správa a veřejný sektor

  Řešení společnosti DuPont pro státní správu a veřejný sektor reagují na specifické potřeby federálních, státních a místních vládních organizací, a to zejména v oblastech ochrany života a záchranných sborů.
 • icon_industry_landing_building

  Stavebnictví

  Společnost DuPont věnuje mnoho pozornosti dynamickému vědeckému výzkumu, jenž přináší prakticky využitelná řešení. A právě proto patří k nejúspěšnějším inovátorům v tomto oboru. Na její značky a produkty, jako je Tyvek®, SentryGlas®, pevný povrch Corian®, křemenný povrchový materiál Zodiaq® či Kevlar®, se můžete stoprocentně spolehnout.
 • icon_industry_landing_medical

  Zdravotnictví a lékařství

  DuPont nabízí širokou škálu produktů pro zdravotní péči a vysoce odolných materiálů, které pomáhají vytvořit bezpečnější zdravotní prostředí, přispívají k inovacím ve zdravotnických zařízeních a přispívají k ochraně zdraví pacientů a poskytovatelů zdravotní péče po celém světě.